Skrive ut fra en mobilenhet

Merk: Kontroller at skriveren og mobilenheten er koblet til det samme trådløse nettverket. Se dokumentasjonen til mobilenheten for informasjon om hvordan du konfigurerer innstillingene for trådløs kommunikasjon.

Utskrift fra en mobil enhet med Mopria Print Service

Mopria® Print Service er en mobil utskriftsløsning for mobile enheter som kjører på Android-versjon 4.4 eller nyere. Den gjør det mulig å skrive ut direkte til hvilken som helst Mopria-sertifisert skriver.

Merk: Kontroller at Mopria Print Service er aktivert før du skriver ut.
 1. Start et kompatibelt program fra startskjermbildet på den mobile enheten din.

 2. Trykk på Skriv ut, og velg deretter skriver.

 3. Send utskriftsjobben.

Utskrift fra en mobil tjeneste med Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM er en mobil utskriftstjeneste som gjør det mulig å skrive ut til hvilken som helst skriveklar Google Cloud Print-skriver fra mobile enheter med aktiverte programmer.

 1. Start et aktivert program fra startskjermbildet på den mobile enheten din.

 2. Trykk på Skriv ut, og velg deretter skriver.

 3. Send utskriftsjobben.

Utskrift fra en mobil enhet med AirPrint

AirPrint er en mobil utskriftsløsning som gjør det mulig å skrive ut direkte fra Apple-enheter til en AirPrint-sertifisert skriver.

Merk: Dette programmet støttes bare på enkelte Apple-enheter.
 1. Start et kompatibelt program fra startskjermbildet på den mobile enheten din.

 2. Velg elementet du vil skrive ut, og trykk deretter på Del-ikonet.

 3. Trykk på Skriv ut, og velg deretter skriver.

 4. Send utskriftsjobben.

Skriv ut fra en mobilenhet med Lexmark Mobil utskrift

LexmarkTM Mobil utskrift gjør det mulig å sende dokumenter og bilder direkte til en Lexmark-enhet som støttes.

 1. Åpne dokumentet. Send deretter dokumentet til eller del det med Lexmark Mobil utskrift

  Merk: Enkelte tredjepartsprogrammer støtter kanskje ikke send- eller del-funksjonen. Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen til programmet.
 2. Velge en skriver.

 3. Skriv ut dokumentet.