Skrive ut en side med menyinnstillinger og nettverksoppsett

Skriv ut en side med menyinnstillinger for å se skriverens aktuelle menyinnstillinger og for å kontrollere om alt utstyr er riktig installert. Siden med nettverksoppsett skrives ut samtidig, og viser skriverens aktuelle nettverksinnstillinger samt status for skriverrekvisita.

Trykk på the start button på skriverens kontrollpanel i minst fire sekunder.

Merknader: