Skifte rekvisita

Bytte tonerkassetten

 1. Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontdekselet.

 2. Trekk tonerkassetten ut ved hjelp av håndtaket.

 3. Pakk ut tonerkassetten og fjern deretter all emballasje.

 4. Rist den nye kassetten for å fordele toneren på nytt.

 5. Sett inn tonerkassetten i skriveren ved å justere pilene på sideførerne på kassetten med pilene på sideførerne inni skriveren.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.
 6. Lukk frontdekselet.

Bytte bildeenheten

 1. Trykk på knappen på høyre side av skriveren, og åpne deretter frontdekselet.

 2. Trekk tonerkassetten ut ved hjelp av håndtaket.

 3. Løft det grønne håndtaket, og trekk bildeenheten ut av skriveren.

 4. Pakk ut den nye bildeenheten og rist den.

 5. Fjern all emballasje fra bildeenheten.

  Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Hvis bildeenheten blir utsatt for lys over en lengre periode, kan det føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Advarsel – mulig skade: Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.
 6. Sett inn bildeenheten i skriveren ved å justere pilene på sideførerne på enheten med pilene på sideførerne inni skriveren.

 7. Sett inn tonerkassetten i skriveren ved å justere pilene på sideførerne på kassetten med pilene på sideførerne inni skriveren.

 8. Lukk frontdekselet.