Menyen Sikkerhet

Angi dato og kl.slett (meny)

Bruk

For å

Aktuell dato og klokkeslett

Vis skriverens gjeldende innstillinger for dato og klokkeslett.

Angi dato og klokkeslett manuelt

[angi dato/klokkeslett]

Angi dato og klokkeslett.

Merk: Innstilling av dato og klokkeslett på denne menyen setter automatisk Aktiver NTP til Nei.

Time Zone (Tidssone)

[liste over tidssoner]

Velg en tidssone.

Merk: Standardinnstillingen er GMT.

Angi sommertid automatisk

On (På)

Off (Av)

La skriveren bruke startdato og sluttdato for sommertid, som angitt i skriverens innstilling for tidssone.

Merk: Standardinnstillingen er On (På).

UTC (GMT) Offset (Forskyvning)

[sett inn tid i minutter]

Angi tidssoneforskyvning basert på UTC eller GMT.

Merk: Innstillingen gjelder bare hvis du velger "(UTC+user) Custom (Tilpasset)" som tidssone.

Start sommertid

[liste over uker]

[liste over dager]

[liste over måneder]

[sett inn klokkeslett]

Angi starttidspunkt for sommertid.

Merk: Innstillingen gjelder bare hvis du velger "(UTC+user) Custom (Tilpasset)" som tidssone.

Sommertid slutt

[liste over uker]

[liste over dager]

[liste over måneder]

[sett inn klokkeslett]

Angi sluttid for sommertid

Merk: Innstillingen gjelder bare hvis du velger "(UTC+user) Custom (Tilpasset)" som tidssone.

Sommertidforskyvning

[sett inn tid i minutter]

Angi sommertidsforskyvningen.

Merk: Innstillingen gjelder bare hvis du velger "(UTC+user) Custom (Tilpasset)" som tidssone.