Angi papirstørrelse og -type

Bruke EWS (Embedded Web Server)

  1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

    Merknader:

  2. Klikk på Innstillinger > Papirmeny.

Bruke skriverinnstillingene på datamaskinen

Avhengig av operativsystem, får du tilgang til papirmenyen ved hjelp av Verktøy for lokale skriverinnstillinger eller Skriverinnstillinger.

Merk: Innstillingene for papirstørrelse og -type blir lagret til du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.