Slik stiller du inn skriverprogramvare

Installere skriverprogramvaren

 1. Skaff en kopi av installeringspakken for programvaren.

  • Fra CD-en med programvare som ble levert med skriveren.

  • Gå til http://support.lexmark.com og velger deretter skriveren og operativsystemet.

 2. Kjør installasjonsprogrammet, og følg instruksjonene på skjermen.

 3. Macintosh: legg til skriveren.

  Merk: Hent skriverens IP-adresse fra delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter.

Installere verktøyet for lokale skriverinnstillinger (Local Printer Settings Utility)

 1. Besøk http://support.lexmark.com og last ned programvaren.

 2. Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.

 3. Velg en installasjonstype og klikk deretter Install (Installer).

 4. Klikk Install (Installer) for å starte installasjonen.

 5. Klikk på Godta for å godta lisensavtalen.

 6. Klikk Fortsett og følg instruksjonene på dataskjermen.

Merknader:

Slik legger du til alternativer i skriverdriveren

For Windows-brukere

 1. Åpne mappen Skrivere.

 2. Velg skriveren du vil oppdatere, og gjør følgende:

  • Hvis du har Windows 7 eller nyere, velger du Skriveregenskaper.

  • Hvis du har en eldre versjon, velger du Egenskaper.

 3. Gå til kategorien Konfigurasjon, og velg deretter Oppdater nå – spør skriver.

 4. Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:

 1. Gå til Systemvalg på Apple-menyen, naviger til skriveren, og velg Alternativer og rekvisita.

 2. Gå til listen over tilleggsutstyr, og legg til installert tilleggsutstyr.

 3. Bruk endringene.