Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriveren inneholder ulike typer minner som kan lagre enhets- og nettverksinnstillinger og brukerdata.

Minnetype

Beskrivelse

Flyktig minne

Skriveren bruker standard RAM (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskriftsjobber.

ikke-flyktig minne

Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, enhetsinnstillinger og nettverksinformasjon.


Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter: