Integrert nettserver kan ikke åpnes

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

 1. Slå på skriveren.

 2. Åpne en nettleser og skriv inn skriverens IP-adresse.

 3. Trykk på Enter.


Får du åpnet Embedded Web Server?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller at IP-adressen til skriveren er riktig.

 1. Slik viser du IP-adressen til skriveren:

  • I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter

  • Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP

   Merk: En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

 2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen.

  Merk: Avhengig av nettverksinnstillingene kan det hende at du må skrive https:// i stedet for http:// foran skriverens IP-adresse for å få tilgang til Embedded Web Server.

 3. Trykk på Enter.


Får du åpnet Embedded Web Server?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller om nettverket fungerer.

 1. Skriv ut en nettverksoppsettside.

 2. Kontroller den første delen av nettverksoppsettsiden, og kontroller at statusen er Tilkoblet.

  Merk: Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at tilkoblingen er uregelmessig, eller at det er feil på nettverkskabelen. Ta kontakt med systemansvarlig for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny nettverksoppsettside.

 3. Åpne en nettleser og skriv inn skriverens IP-adresse.

 4. Trykk på Enter.


Får du åpnet Embedded Web Server?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

Kontroller at kabelen er godt festet i skriveren og utskriftsserveren.

 1. Koble til kablene. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Åpne en nettleser og skriv inn skriverens IP-adresse.

 3. Trykk på Enter.


Får du åpnet Embedded Web Server?

Problemet er løst.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Deaktiver Web-proxyserverne midlertidig.

Proxyservere kan blokkere eller forhindre tilgang til enkelte nettsider, inkludert Embedded Web Server.


Får du åpnet Embedded Web Server?

Problemet er løst.

Kontakt systemadministratoren.