Bruke verktøyet for lokale skriverinnstillinger

  1. Åpne verktøyet for lokale skriverinnstillinger på listen over programmer eller Start-menyen for å justere skriverinnstillingene.

  2. Lagre endringer ved hjelp av handlingsmenyen.

    Merk: Hvis du vil distribuere innstillingene til andre skrivere, lagrer du innstillingene i en kommandofil.