Bruke skriverens kontrollpanel

Lights and buttons on the printer control panel
 

Lampe eller knapp

Farge

Beskrivelse

1

feillampe

An illustration of the error light.

Gul

Det har oppstått en feil.

2

Papirstopplampe

An illustration of the paperjam light.

Gul

Det har oppstått en papirstopp.

3

Lampe for legg i papir/fjern papir

An illustration of the load paper light.

Gul

Papiret må legges i skuffen eller fjernes fra kurven.

4

Lampe for lite toner igjen eller bytt ut bildeenhet

An illustration of the toner light.

Gul

Tonerkassetten inneholder lite toner, eller bildeenheten må byttes.

5

Klar/data-lampe

An illustration of th eready light.

Grønn

Skriveren er i Klar-modus.

6

Knapp og lampe for hvilemodus

Sleep button

Oransje

Bruk denne til å aktivere Hvilemodus eller Dvalemodus.

7

Startknapp og -lampe

Start button

Grønn

Bruk denne for å starte en skriverjobb.

8

Stopp- eller avbryt-knapp

An illustration of the cancel button.

Rød

Bruk denne for å avbryte en skriverjobb.