vise rapporter

Du kan vise enkelte rapporter fra Embedded Web Server. Disse rapportene er nyttige når du skal fastsette status for skriver, nettverk og rekvisita.

  1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

    Merknader:

  2. Klikk Reports (Rapporter) og deretter type rapport du ønsker å se.