MS310 Series

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configurarea imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Descrierea secvenţelor luminoase ale panoului de control al imprimantei

Utilizare serverului EWS

Folosirea Local Printer Settings Utility (Utilitarul pentru setările imprimantei locale)

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opţiunilor hardware

Configurarea software-ului imprimantei

Acces la reţea

Imprimarea unei pagini cu setări ale meniurilor şi a unei pagini de configuraţie a reţelei

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor de tipărire speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Utilizarea recipientului standard şi a opritorului pentru hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea şi anularea legării tăvilor

Ghid despre hârtie şi suporturile de tipărire speciale

Indicaţii despre hârtie

Utilizarea suporturilor speciale

Depozitarea hârtiei

Dimensiuni, tipuri şi greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea documentelor

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Anularea unei operaţii de tipărire

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

meniul Reţea/Porturi

Meniul Settings (Setări)

Meniul Security (Securitate)

Economisiţi bani şi protejaţi mediul

Economia de hârtie şi toner

Economisirea energiei

Reciclare

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Declaraţie privind volatilitatea

Golirea memoriei volatile

Golirea memoriei nevolatile

Identificarea informaţiilor de securitate ale imprimantei

Întreţinerea imprimantei

Curăţarea imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Număr de pagini estimate rămase

Comandarea consumabilelor

Depozitarea pieselor de schimb

Înlocuirea consumabilelor

Mutarea imprimantei

Gestionarea imprimantei

Găsirea informaţiilor complexe despre reţele şi administrare

Vizualizarea rapoartelor

Configurarea notificărilor pentru consumabile de la Embedded Web Server

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj de hârtie la uşa din faţă

Blocaj de hârtie la uşa din spate

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Serverul EWS nu se deschide

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Note

Informaţii despre produs

Notă referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

India E-Waste notice

Dezafectarea produsului

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Etichetă de avertizate laser

Consumul de energie

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Patent acknowledgment