MS312, MS315, MS317, MS415 ja MS417

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tietoja tulostimesta

Tämän oppaan käyttäminen

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen yhdistäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Embedded Web Server -palvelinta

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

MS312 ja MS317: käyttö

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Paikallisen Printer Setup Utility (Tulostinasetukset-apuohjelma) -ohjelman asentaminen

Paikallisen tulostimen apuohjelman käyttäminen

MS315, MS415 ja MS417: käyttö

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

MS312 ja MS317: paperikoon ja -lajin asettaminen

MS315, MS415 ja MS417: paperikoon ja -lajin asettaminen

Vakioalustan ja paperinpysäyttimen käyttäminen

Lokeroiden täyttäminen

Monikäyttösyöttöaukon täyttäminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Paperiohjeet

Erikoismateriaalien käyttäminen

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Asiakirjan tulostaminen

Tulostaminen mobiililaitteesta

MS315, MS415 ja MS417: luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelimen avulla

MS312 ja MS317: tulostimen hallinta

MS315, MS415 ja MS417: tulostimen hallinta

Lepotilan säätäminen

Tulostimen suojaaminen

Suojauslukituksen käyttäminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen valikot

MS312 ja MS317: valikkoluettelo

MS315, MS415 ja MS417: valikkoluettelo

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

MS315, MS415 ja MS417: ohjevalikko

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos etuluukussa

Paperitukos takaluukussa

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos arkinkääntäjässä

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Tulostimen ylläpito

Tulostimen puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilan tarkistaminen

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Ilmoitukset

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Käyttöoikeustietoja

Emissiotaso

Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (SER)

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus