Tukosten välttäminen

Lisää paperi oikein

Varmista, että paperi siirtyy valinnaisille postilaatikkoalustoille oikein

Käytä suositeltua paperia.