Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Tässä luvussa käsitellään hallinnan ja tuen perustehtäviä upotetun web-palvelimen avulla. Ohjeita edistyneiden järjestelmätukitehtävien toteuttamiseen on Ohjelmisto- ja käyttöoppaat -CD-levyssä olevassa Verkko-oppaassa sekä julkaisussa Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide, jonka voi ladata Lexmark-tuen Web-sivustosta osoitteessa http://support.lexmark.com.