Ohje-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Tulosta kaikki oppaat

Kaikkien oppaiden tulostaminen

Tulostuslaatu

Tietoja tulostuslaatuongelmien ratkaisemisesta

Tulostusopas

Tietoja paperin ja muiden erikoismateriaalien lisäämisestä

Tulostusmateriaaliopas

Lokeroiden ja syöttölaitteiden tukemien paperikokojen luettelo

Toistuvien virheiden opas

Malli toistuvien tulostuslaadun virheiden syyn määrittämiseen ja tulostuslaadun säätoasetusten luettelo

Menu Map (Valikkokartta)

Luettelo ohjauspaneelin valikoista ja asetuksista

Information Guide (Tieto-opas)

Lisätietojen paikantamisohjeita

Kytkentäopas

Tietoja tulostimen liittämisestä paikallisesti (USB) tai verkkoon

Kuljetusopas

Tietoja tulostimen kuljettamisesta turvallisesti

Supplies Guide (Tarvikeopas)

Tietoja tarvikkeiden tilaamisesta