Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen liitetyt kaapelit.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.

Käytettävissä olevat sisäiset lisälaitteet

Pääsy emolevylle

Huomautus: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan tasapäistä ruuvitalttaa.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
 1. Irrota emolevyn kansi.

 2. Löysennä emolevyn suojuksen ruuveja ruuvitaltalla.

 3. Poista suojus.

 4. Etsi oikea liitin seuraavan kuvan avulla:

  Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.
  The connectors on the controller board

  1

  Lexmark Sisäisen sovellusportin tai tulostimen kiintolevyn liitäntä

  2

  Lisäkortin liitin

  3

  Muistikortin liitäntä


 5. Kohdista ruuvit suojuksen koloihin ja kiinnitä suojus takaisin paikalleen.

 6. Kiristä suojuksen ruuvit.

 7. Kiinnitä kansi.

Muistikortin asennus

sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.

Valinnainen muistikortti on hankittavissa erikseen ja liitettävissä emolevyyn.

 1. Irrota emolevy.

  Lisätietoja on kohdassa Pääsy emolevylle.

 2. Poista muistikortti pakkauksestaan.

  Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä kosketa kortin reunassa olevia liitäntäkohtia. Se voi aiheuttaa vaurioita.
 3. Kohdista muistikortin lovet (1) liittimessä oleviin kohoumiin (2).

 4. Työnnä muistikortti suoraan liittimeen ja työnnä korttia sitten emolevyn seinämää kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 5. Kiinnitä emolevyn suojus ja emolevyn kansi takaisin paikoilleen.

Sisäisen sovellusportin asentaminen

Ohjainlevy tukee yhtä valinnaista LexmarkinTM sisäistä sovellusporttia (ISP).

Huomautus: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan tasapäistä ruuvitalttaa.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise virta myös niistä ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti ohjainlevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat ohjainlevyn elektronisia osia tai liittimiä.
 1. Irrota ohjainlevy.

  Lisätietoja on kohdassa Pääsy emolevylle.

 2. Jos valinnainen tulostimen kiintolevy on asennettu, poista se ensin.

  Lisätietoja on kohdassa Tulostimen kiintolevyn irrottaminen.

 3. Pura sisäisen sovellusportin sarja pakkauksesta.

  Contents of the ISP kit

  1

  Sisäinen sovellusporttiratkaisu

  2

  Ruuvi muovijalustan kiinnittämiseen sisäiseen sovellusporttiin

  3

  Ruuvit sisäisen sovellusportin kiinnittämiseen ohjainlevyn suojukseen

  4

  Muovijalusta


 4. Poista ISP-paikan metallisuojus.

  1. Löysennä ruuvia.

  2. Nosta metallikantta ja vedä se kokonaan ulos.

 5. Kohdista muovijalustan tapit ohjainlevyn kehyksessä oleviin koloihin ja paina sitten ohjainlevyn kehyksen muovijalustaa, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kaapelit on työnnetty piiloon muovijalustan alle.

 6. Asenna ISP-portti muovijalustaan.

  Huomautus: Aseta ISP-portti viistosti muovijalustan yläpuolelle siten, että kaikki ulkonevat liittimet menevät ohjainlevyn kehyksessä olevan ISP-portin aukon läpi.
 7. Laske sisäistä sovellusporttia muovijalustaan, kunnes sovellusportti asettuu muovijalustan ohjainten väliin.

 8. Kiinnitä muovijalusta sisäiseen sovellusporttiin mukana toimitettavalla sormiruuvilla.

  Huomautus: Käännä ruuvia myötäpäivään tarpeeksi niin, että sisäinen sovellusportti pysyy paikallaan, mutta älä kiristä ruuvia vielä.
 9. Kiinnitä sisäisen sovellusportin asennuspidike kahdella mukana toimitettavalla ruuvilla ohjainlevyn suojukseen.

 10. Kiristä sisäisen sovellusporttiin kiinnitetty sormiruuvi.

  Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä kiristä ruuvia liikaa.
 11. Kiinnitä sisäisen sovellusporttiratkaisun liitäntäkaapelin liitin ohjainlevyn pistokkeeseen.

  Huomautus: Pistokkeet ja liittimet on värikoodattu.

Lisäkortin asentaminen

sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.
 1. Irrota emolevy.

  Lisätietoja on kohdassa Pääsy emolevylle.

 2. Poista lisäkortti pakkauksestaan.

  Varoitus – vauriot mahdollisia: Vältä koskettamasta kortin reunassa olevia liitäntäkohtia.
 3. Pidä kortin reunoista kiinni ja kohdista kortissa olevat muovinastat (1) emolevyssä oleviin koloihin (2).

 4. Työnnä kortti paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

  Optional card attached to the controller board
  Varoitus – vauriot mahdollisia: Kortin väärä asennus saattaa vaurioittaa korttia ja emolevyä.
  Huomautus: Kortin liittimen on kosketettava koko pituudeltaan emolevyä.
 5. Sulje emolevyn luukku.

  Huomautus: Tulostinohjelmiston ja lisävarusteiden asentamisen jälkeen lisävarusteet voi olla tarpeen lisätä manuaalisesti, jotta ne ovat tulostinohjaimen käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Tulostimen kiintolevyn asentaminen

Huomautus: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan tasapäistä ruuvitalttaa.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise virta myös niistä ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti ohjainlevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat ohjainlevyn elektronisia osia tai liittimiä.
 1. Irrota ohjainlevy.

  Lisätietoja on kohdassa Pääsy emolevylle.

 2. Poista tulostimen kiintolevy pakkauksestaan.

 3. Paikanna oikea liitin ohjainlevyn kehyksestä.

  The location of the ISP connector on the controller board
  Huomautus: Jos tulostimessa on valinnainen sisäinen sovellusportti (ISP), tulostimen kiintolevy on asennettava sisäiseen sovellusporttiin.

  Tulostimen kiintolevyn asentaminen sisäiseen sovellusporttiin (ISP)

  1. Irrota tulostimen kiintolevyn asennuspidikkeen ruuvit ja poista sitten asennuspidike.

  2. Kohdista tulostimen kiintolevyn tapit sisäisen sovellusportin reikiin ja paina tulostimen kiintolevyä, kunnes tapit asettuvat paikoilleen.

   Asennusvaroitus: Pidä kiinni painetun piirilevyn reunoista. Älä kosketa tai paina tulostimen kiintolevyn keskiosaa. Se voi aiheuttaa vaurioita.
   mounting hard drive to ISP
  3. Aseta tulostimen kiintolevyn kaapelin liitin sisäisen sovellusportin pistokkeeseen.

   Huomautus: Pistokkeet ja pistorasiat on merkitty väreillä.
   The appearance of the plugs and receptacle of the ISP
 4. Kohdista tulostimen kiintolevyn tapit ohjainlevyn kehyksen reikiin ja paina tulostimen kiintolevyä alaspäin, kunnes tapit asettuvat paikoilleen.

  Asennusvaroitus: Pidä kiinni painetun piirilevyn reunoista. Älä kosketa tai paina tulostimen kiintolevyn keskiosaa. Se voi aiheuttaa vaurioita.
  Huomautus: Varmista, että kaapelit on työnnetty piiloon tulostimen kiintolevyn alle.
 5. Aseta tulostimen kiintolevyn liitäntäkaapelin liitin ohjauslevyn pistokkeeseen.

  Huomautus: Pistokkeet ja pistorasiat on merkitty väreillä.
  The appearance of the plug and receptacle of the controller board

Tulostimen kiintolevyn irrottaminen

Huomautus: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan tasapäistä ruuvitalttaa.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotakin tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn elektronisia osia tai liittimiä.
 1. Irrota emolevy.

  Lisätietoja on kohdassa Pääsy emolevylle.

 2. Irrota tulostimen kiintolevyn kaapeli emolevystä ja jätä kaapeli kiinni kiintolevyyn. Ennen kuin irrotat kaapelin, purista liitäntäkaapelin liittimen kiinnikkeitä, jolloin salpa aukeaa. Vedä kaapeli sitten irti.

 3. Irrota tulostimen kiintolevyn kiinnitysruuvit.

 4. Irrota tulostimen kiintolevy.

 5. Aseta tulostimen kiintolevy sivuun.