Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Tulostin yhdistää lokerot, kun määritetty paperikoko ja -laji ovat samoja. Kun yksi yhdistetty lokero tyhjenee, paperia syötetään seuraavasta yhdistetystä lokerosta. Voit estää lokeroiden yhdistämisen määrittämällä mukautetun paperityypin nimen.

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

 1. Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • Katso tulostimen IP-osoite tulostimen ohjauspaneelin Verkko/portit-valikon kohdasta TCP/IP. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 2. Valitse Asetukset > Paperi-valikko.

 3. Muuta yhdistettävien lokeroiden paperikoon ja -lajin asetuksia.

  • Yhdistä lokerot varmistamalla, että lokeron paperikoon ja -lajin asetus vastaa toisen lokeron asetusta.

  • Poista lokeroiden yhdistäminen varmistamalla, että lokeron paperikoon ja -lajin asetus ei vastaa toisen lokeron asetusta.

 4. Valitse Lähetä.

Huomautus: Voit muuttaa paperikoon ja -lajin asetuksia myös tulostimen ohjauspaneelissa. Lisätietoja on kohdassa Paperikoon ja -lajin määrittäminen.
Varoitus – vauriot mahdollisia: Lokeroon lisätyn paperin tulee vastata tulostimessa määritettyä paperilajin nimeä. Kiinnittimen lämpötila vaihtelee määritetyn paperilajin mukaan. Tulostusongelmia voi ilmetä, jos asetukset on määritetty väärin.

Paperilajin mukautetun nimen luominen

Embedded Web Server -palvelun käyttäminen
 1. Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • Voit tarkastella tulostimen IP-osoitetta Verkko/Portit-valikon TCP/IP-osiosta. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 2. Valitse Asetukset > Paperi-valikko > Mukautetut nimet.

 3. Valitse mukautettu nimi ja kirjoita uusi mukautettu paperilajin nimi.

 4. Valitse Lähetä.

 5. Valitse Mukautetut lajit ja varmista, että uusi mukautettu paperilajin nimi on korvannut mukautetun nimen.

Ohjauspaneelin käyttäminen
 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  the home button > Asetukset > the select button > Paperi-valikko > the select button > Mukautetut nimet

 2. Valitse mukautettu nimi ja kirjoita uusi mukautettu paperilajin nimi.

 3. Valitse the select button.

 4. Valitse Mukautetut lajit ja varmista, että uusi mukautettu paperilajin nimi on korvannut mukautetun nimen.

Mukautetun paperilajin määrittäminen

Embedded Web Server -palvelun käyttäminen
 1. Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • Voit tarkastella tulostimen IP-osoitetta Verkko/Portit-valikon TCP/IP-osiosta. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 2. Valitse Asetukset > Paperi-valikko > Mukautetut lajit.

 3. Valitse paperilajin nimi ja valitse sitten paperilaji.

  Huomautus: Tavallinen paperi on oletusarvoinen paperilaji kaikille käyttäjän määrittämille mukautetuille nimille.
 4. Valitse Lähetä.

Ohjauspaneelin käyttäminen
 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  the home button > Asetukset > the select button > Paperi-valikko > the select button > Mukautetut lajit

 2. Valitse paperilajin nimi ja valitse sitten paperilaji.

  Huomautus: Tavallinen paperi on oletusarvoinen paperilaji kaikille käyttäjän määrittämille mukautetuille nimille.
 3. Valitse the select button.