Tulostimen ilmoitukset

Kasetti ja kuvayks. eivät täsmää [41.xy]

Käytä vain tuettuja väriainekasetteja ja kuvayksiköitä.

Huomautus: Voit tutustua tuettujen tarvikkeiden luetteloon käymällä osoitteessa www.lexmark.com.

Muuta [paperilähde]-asetukseksi [mukautettu merkkijono], lisää [suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Muuta [paperilähde]-asetukseksi [mukautetun lajin nimi], lisää [suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Muuta [paperilähde]-asetukseksi [paperikoko] lisää [suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Muuta [paperilähde]-asetukseksi [paperilaji] [paperikoko], lisää [suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Tarkista lokeron [x] liitäntä

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Sulje kansi tai asenna kasetti

Värikasetti puuttuu tai se on asennettu väärin. Asenna kasetti paikalleen ja sulje kaikki luukut sekä kannet.

Sulje viimeistelijän takaluukku

Sulje tulostimen viimeistelijän takaluukku.

Sulje takaluukku

Sulje tulostimen takaluukku.

Monimutkainen sivu, jotkin tiedot eivät ehkä tulostuneet [39]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Kokoonpano muuttui, joitakin pidossa olevia töitä ei palautettu [57]

Pidossa olevat työt eivät ole käytettävissä, koska tulostimessa on tapahtunut jokin seuraavista muutoksista:

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Flash-muisti on viallinen [51]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Levy täynnä [62]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Levy on alustettava, jotta sitä voi käyttää tässä laitteessa.

Alusta tulostimen kiintolevy ja poista ilmoitus koskettamalla tulostimen ohjauspaneelin Alusta levy -vaihtoehtoa.

Huomautus: Alustaminen poistaa kaikki tulostimen kiintolevylle tallennetut tiedostot.

Levy melkein täynnä. Levyä tyhjennetään turvallisesti.

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Tyhjennä rei'ityslaatikko

 1. Tyhjennä rei'ittimen laatikko.

  Lisätietoja on käyttöoppaan Tulostimen puhdistaminen -osiossa.

 2. Asenna rei'ityslaatikko viimeistelijään ja poista sitten ilmoitus valitsemalla tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Virhe luettaessa USB-asemaa. Poista USB-asema.

Tulostimeen on asetettu USB-laite, jota ei tueta. Poista USB-laite ja asenna tuettu USB-laite.

USB-keskittimen lukuvirhe. Poista keskitin.

Tulostimeen on asetettu USB-keskitin, jota ei tueta. Poista USB-keskitin ja asenna tuettu keskitin.

Kuvayksikkö vähissä [84.xy]

Laitteeseen on ehkä tilattava kuvayksikkö. Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Kuvayksikkö lähes lopussa [84.xy]

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Kuvayksikkö lähes lopussa, sivuja jäljellä arviolta [x] [84.xy]

Sinun on ehkä vaihdettava kuvayksikkö hyvin pian. Lisätietoja on käyttöoppaan Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa.

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Väärä vastaanottoalusta [x] [59]

Valitse jompikumpi seuraavista:

Väärä lokero [x] [59]

Valitse jompikumpi seuraavista:

Väärä paperikoko, avaa [paperilähde] [34]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Asenna rei'ityslaatikko

Asenna rei'ityslaatikko viimeistelijään ja poista sitten ilmoitus valitsemalla tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Aseta niittikasetti

Valitse jompikumpi seuraavista:

Aseta alusta [x]

Aseta ilmoitettu lokero tulostimeen.

Asenna alusta [x]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Asenna alusta [x]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Muisti ei riitä flash-muistin eheytykseen [37]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Muisti ei riitä. Jotkin pidossa olevat työt poistettiin [37]

Poista ilmoitus painamalla tulostimen ohjauspaneelin the select button-näppäintä.

Muisti ei riitä, joitakin pidossa olevia töitä ei palauteta [37]

Valitse jompikumpi seuraavista:

Muisti ei riitä työn lajitteluun [37]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon [35]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Lisää [paperilähde] [mukautettu merkkijono] [suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Lisää [paperilähde] [mukautetun lajin nimi] [paperin suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Lisää [paperilähde] [paperikoko] [paperin suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Lisää [paperilähde] [paperilaji] [paperikoko] [suunta]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Lisää monikäyttösyöttöaukkoon [mukautettu merkkijono] [paperin suunta]

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Lisää monikäyttösyöttöaukkoon [mukautetun lajin nimi] [suunta]

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Lisää monikäyttösyöttöaukkoon [paperikoko] [paperin suunta]

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Lisää monikäyttösyöttöaukkoon [paperilaji] [paperikoko] [suunta]

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Lisää niittejä

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Huoltopaketti vähissä [80.xy]

Sinun on ehkä tilattava huoltopaketti. Saat lisätietoja Lexmarkin asiakastuen web-sivustosta osoitteesta http://support.lexmark.com tai ottamalla yhteyden huoltoedustajaan ja kertomalla, mitä ilmoituksessa luki.

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Huoltopaketti vähenemässä [80.xy]

Saat lisätietoja Lexmarkin asiakastuen web-sivustosta osoitteesta http://support.lexmark.com tai ottamalla yhteyden huoltoedustajaan ja kertomalla, mitä ilmoituksessa luki.

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Huoltopaketti lähes lopussa, sivuja jäljellä arviolta [x] [80.xy]

Sinun on ehkä vaihdettava ilmoitettu huoltopaketti pian. Saat lisätietoja Lexmarkin asiakastuen web-sivustosta osoitteesta http://support.lexmark.com tai ottamalla yhteyden huoltoedustajaan ja kertomalla, mitä ilmoituksessa luki.

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tarvittaessa tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Muisti on täynnä [38]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Syöttöhäiriö poistettu, lisäarkkeja vastaanottoalustalla [24y.xx]

Poista ilmoitus näytöstä ja jatka tulostusta painamalla -painiketta.

Verkon [x] ohjelmistovirhe [54]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Jonkin muun valmistajan kuin Lexmarkin [tarviketyyppi], katso käyttöopas [33.xy]

Huomautus: Tarvikkeen tyyppi voi olla väriainekasetti tai kuvayksikkö.

Tulostin on havainnut muun kuin Lexmarkin valmistaman tarvikkeen tai osan tulostimessa.

Lexmark-tulostin on suunniteltu käytettäväksi ja toimii parhaiten aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden kanssa. Kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien käyttö voi vaikuttaa tulostimen ja sen kuvantuottoyksikön suorituskykyyn, toimintavarmuuteen tai käyttöikään. Lisätietoja on kohdassa Aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden käyttäminen.

Käyttöikää mittaavat osat on suunniteltu toimimaan Lexmarkin tarvikkeiden ja osien kanssa ja saattavat toimia odottamattomalla tavalla, jos kolmannen osapuolen osia tai tarvikkeita käytetään. Kuvantuottoyksikön osien käyttö suunnitellun käyttöiän kuluttua umpeen voi vahingoittaa Lexmark-tulostinta tai sen osia.

Varoitus – vauriot mahdollisia: Kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien käyttö voi vaikuttaa takuun kattavuuteen. Takuu ei välttämättä kata kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

Jos hyväksyt nämä ja muut riskit ja haluat jatkaa muiden kuin aitojen tarvikkeiden tai osien käyttöä, poista ilmoitus ja jatka tulostamista painamalla samanaikaisesti ohjauspaneelin valintapainike- ja peruuta-painike-painiketta vähintään 15 sekunnin ajan.

Jos et hyväksy mainittuja riskitekijöitä, poista kolmannen osapuolen tarvike tai osa tulostimesta ja asenna sen tilalle aito Lexmark-tarvike tai -osa.

Huomautus: Luettelo tuetuista tarvikkeista on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen ja osoitteessa www.lexmark.com.

Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen [52]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Paperi on vaihdettava

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Rinnakkaisportti [x] ei käytössä [56]

Valitse jompikumpi seuraavista:

Tulostin oli käynnistettävä uudelleen. Viimeinen työ saattaa olla vaillinainen.

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka tulostimen ohjauspaneelista.

Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen http://support.lexmark.com tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen.

Liitä alusta [x] uudelleen

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Liitä alustat [x] – [y] uudelleen

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Asenna puuttuva tai vastaamaton kasetti uudelleen [31.xy]

Kokeile jotain tai useampia seuraavista keinoista:

Asenna puuttuva tai vastaamaton kuvayksikkö uudelleen [31.xy]

Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Poista viallinen levy [61]

Vaihda tulostimen viallinen kiintolevy.

Poista kaikki pakkausmateriaalit, [alueen nimi]

 1. Poista jäljellä oleva pakkausmateriaali ilmoituksessa mainitusta paikasta.

 2. Kuittaa viesti ja jatka tulostusta painamalla tulostimen ohjauspaneelissa the select button.

Poista paperi kaikilta alustoilta

Poista ilmoitus poistamalla paperit kaikilta alustoilta ja jatka tulostusta.

Huomautus: Jos viesti ei poistu paperin poistamisen jälkeen, valitse Jatka tulostimen ohjauspaneelista.

Poista paperi alustalta [x]

Poista ilmoitus poistamalla paperit ilmoituksen mukaiselta vastaanottoalustalta ja jatka tulostamista.

Huomautus: Jos viesti ei poistu paperin poistamisen jälkeen, valitse Jatka tulostimen ohjauspaneelista.

Poista paperi [linkitetyn joukon alustan nimi]

Poista ilmoitus poistamalla paperit ilmoituksen mukaiselta vastaanottoalustalta ja jatka tulostamista.

Jos viesti ei poistu paperin poistamisen jälkeen, valitse Jatka tulostimen ohjauspaneelista.

Poista paperi vakiovastaanottoalustalta

Poista paperipino vakioalustalta.

Vaihda kasetti, tulostimen alue ei täsmää [42.xy]

Asenna värikasetti, joka vastaa tulostimen alueen numeroa. x on tulostimen alueen arvo. y on kasetin alueen arvo. Seuraavat x- ja y-arvot ovat mahdollisia:

Tulostin- ja väriainekasettialueet

Aluenumero

Alue

0

Maailmanlaajuinen

1

Yhdysvallat, Kanada

2

Euroopan talousalue, Sveitsi

3

Tyynenmeren Aasia, Australia, Uusi-Seelanti

4

Latinalainen Amerikka

5

Afrikka, Lähi-itä, muut Euroopan maat

9

Virheellinen


Huomautuksia:

Vaihda viallinen kuvayksikkö [31.xy]

Ilmoitus poistuu näytöstä, kun vaihdat viallisen kuvayksikön. Lisätietoja on tarvikkeen mukana toimitetussa lehtisessä tai käyttöoppaan Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa.

Huomautus: Jos sinulla ei ole uutta kuvayksikköä, tutustu käyttöoppaan Tarvikkeiden tilaaminen -osioon tai siirry osoitteeseen www.lexmark.com.

Vaihda kuvayksikkö, sivuja jäljellä arviolta 0 [84.xy]

Poista ilmoitus näytöstä ja jatka tulostusta vaihtamalla kuvayksikkö. Lisätietoja on lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa ja käyttöoppaan Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa.

Huomautus: Jos uutta kuvayksikköä ei ole, tutustu käyttöoppaan Tarvikkeiden tilaaminen -osioon tai osoitteeseen www.lexmark.com.

Vaihda huoltopaketti, suositeltu käyttöikä ylitetty [80.xyz]

Lisätietoja on osoitteessa http:http://support.lexmark.com tai asiakastuesta.

Poista ilmoitus näytöstä ja jatka tulostusta painamalla valintapainike-painiketta.

Vaihda huoltopaketti ja jatka tulostamista [80.xy]

Lisätietoja on osoitteessa http:http://support.lexmark.com tai asiakastuesta.

Tarvittaessa poista ilmoitus näytöstä ja jatka tulostusta painamalla valintapainike-painiketta.

Vaihda puuttuva kasetti [31.xy]

Asenna puuttuva värikasetti, niin ilmoitus poistuu näytöstä. Lisätietoja on käyttöoppaan Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa.

Vaihda puuttuva kiinnitysyksikkö [31.xyz]

Asenna puuttuva kiinnitysyksikkö. Lisätietoja on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Vaihda puuttuva kuvayksikkö [31.xy]

Asenna puuttuva kuvayksikkö, niin ilmoitus poistuu näytöstä. Lisätietoja on käyttöoppaan Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa.

Vaihda rullapaketti [81.xx]

 1. Vaihda rullapaketti. Lisätietoja on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

 2. Poista ilmoitus näytöstä ja jatka tulostusta painamalla the select button-painiketta.

Vaihda väärä värikasetti [32.xy]

Poista ilmoitus näytöstä poistamalla väriainekasetti ja asentamalla tuettu kasetti. Lisätietoja on lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Tämän virheen voi aiheuttaa myös aidon Lexmark-kuvayksikön, kuten riittoisan väriainekasetin, asentaminen, jos sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kyseisessä laitteessa.

Seuraavat virhekoodit tarkoittavat, että laitteeseen on asennettu muu kuin aito Lexmark-värikasetti:

32.13

32,16

32,19

32,22

32,25

32.28

32,31

32,34

32,37

Lisätietoja on kohdassa Aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden käyttäminen.

Huomautus: Jos uutta värikasettia ei ole, katso Tarvikkeiden tilaaminen -osiota tai mene osoitteeseen www.lexmark.com.

Vaihda väärä kuvayksikkö [32.xy]

Poista ilmoitus näytöstä poistamalla kuvayksikkö ja asentamalla tuettu kuvayksikkö. Lisätietoja on tarvikkeen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Tämän virheen voi aiheuttaa myös aidon Lexmark-kuvayksikön, kuten MICR-yksikön, asentaminen, jos sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kyseisessä laitteessa.

Seuraavat virhekoodit tarkoittavat, että laitteeseen on asennettu muu kuin aito Lexmark-kuvayksikkö:

32.14

32.17

32.20

32.23

32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

Lisätietoja on kohdassa Aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden käyttäminen.

Huomautus: Jos uutta kuvayksikköä ei ole, tutustu käyttöoppaan Tarvikkeiden tilaaminen -osioon tai käy osoitteessa www.lexmark.com.

Vaihda pyyhin

 1. Vaihda kiinnitysyksikön pyyhin. Lisätietoja on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

 2. Poista ilmoitus näytöstä ja jatka tulostusta painamalla the select button-painiketta.

Palauta pidossa olevat työt?

Valitse jompikumpi seuraavista:

Sarjaportti [x] ei käytössä [56]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Jotkin pidossa olevat työt menetettiin

Kuittaa viesti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka tulostimen ohjauspaneelista.

Huomautus: Pysäytetyt työt, joita ei palauteta, jäävät tulostimen kiintolevylle. Niitä ei voi käyttää.

Vakioverkon ohjelmavirhe [54]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Vakio-USB-portti ei käytössä [56]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Työn tulostamiseen tarvitaan tarvike

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

Laite on turvatilassa. Osa tulostusasetuksista voi olla pois käytöstä, tai niillä tulostettaessa tulokset voivat olla odottamattomia.

Poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta.

Liian monta alustaa liitetty [58]

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Poista ylimääräiset alustat.

 4. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

 5. Kytke virta uudelleen tulostimeen.

Liian monta levyä asennettu [58]

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Irrota tulostimen lisäkiintolevyt.

 4. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

 5. Kytke virta uudelleen tulostimeen.

Liian monta flash-muistia asennettu [58]

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Poista ylimääräiset flash-muistit.

 4. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

 5. Kytke virta uudelleen tulostimeen.

Liian monta lokeroa liitetty [58]

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Poista ylimääräiset lokerot.

 4. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

 5. Kytke virta uudelleen tulostimeen.

Alustan [x] paperikokoa ei tueta

Ilmoitetussa alustassa olevan paperin kokoa ei tueta. Vaihda se tuettuun paperikokoon.

Alustamaton flash-muisti [53]

Kokeile jotakin seuraavista keinoista:

Huomautus: Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, flash-muistilaite saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.

Ei tuettu levy

Tulostimeen on asetettu levy, jota ei tueta. Poista ei-tuettu levy ja asenna tuettu levy.

Ei tuettu lisäkortti paikassa [x] [55]

 1. Sammuta tulostin.

 2. Irrota virtajohto pistorasiasta.

 3. Irrota väärä lisäkortti tulostimen ohjainlevystä ja vaihda se tuettuun lisäkorttiin.

 4. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

 5. Käynnistä tulostin uudelleen.

USB portti [x] ei käytössä [56]

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja: