Monisyöttölaitteen täyttö

 1. Vedä monikäyttösyöttöaukon luukku alas.

  Huomautus: Älä täytä tai sulje monisyöttölaitetta tulostuksen aikana.
  Pull down the multipurpose feeder door.
 2. Vedä monikäyttösyöttöaukon laajennuslokero ulos.

  Huomautus: Ohjaa jatko-osaa varovasti siten, että monikäyttösyöttöaukko on kokonaan auki ja jatkettu.
 3. Siirrä leveyden ohjain oikeaan kohtaan lisättävän paperin koon mukaan.

  Huomautus: Lokeron alaosan paperikoon osoittimet helpottavat ohjainten asettamista.
 4. Valmistele paperi ja erikoismateriaali ennen tulostimeen lisäämistä.

 5. Aseta paperi tai erikoismateriaali lokeroon.

  Huomautus:  Työnnä materiaali varovasti monisyöttölokeroon niin pitkälle kuin se menee.
 6. Jos käytät mukautettua paperikokoa tai Universal-kokoista paperia, säädä leveyden ohjaimia siten, että ne koskettavat kevyesti pinon reunoja.

 7. Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta lokerossa olevaa paperia vastaavat paperilaji- ja paperikokoasetukset.

  Huomautus: Kun valitset oikean paperikoon ja paperilajin, voit välttää paperitukokset ja tulostuslaadun ongelmat.