Lisävarusteiden asentaminen

Asennusjärjestys

tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulostin painaa yli 18 kg , ja sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa asiantuntevaa henkilöä.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
kaatumisvaara-huomiokuvake HUOMIO – KAATUMISVAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Tulostinjalustaa tai -tukea on käytettävä, jos käytät useita syöttöasetuksia. Jos ostamassasi tulostimessa on samanlainen määritys, saatat tarvita lisätukea. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Asenna tulostin ja hankkimasi lisälaitteet seuraavassa järjestyksessä:

Lisätietoja tulostintuen, 250/550 arkin alustan, korotuslevyn tai 2100 arkin alustan asentamisesta on lisävarusteen asennusoppaassa.

Lisälokeroiden asentaminen

tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulostin painaa yli 18 kg , ja sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa asiantuntevaa henkilöä.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
kaatumisvaara-huomiokuvake HUOMIO – KAATUMISVAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Tulostinjalustaa tai -tukea on käytettävä, jos käytät useita syöttöasetuksia. Jos ostamassasi tulostimessa on samanlainen määritys, saatat tarvita lisätukea. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.
 1. Katkaise tulostimen virta virtakytkimestä ja irrota virtajohto pistorasiasta.

     
  Printer is turned off.
   
  The power cord is unplugged from the electrical outlet and the printer.

 2. Poista lisälokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

 3. Vedä lokero kokonaan ulos alustasta.

     
   

 4. Poista pakkausmateriaalit lokeron sisältä.

 5. Kiinnitä lokero alustaan.

 6. Aseta alusta tulostimen lähelle.

 7. Kohdista valinnainen lokero tulostintuen kanssa.

  Huomautus: Kiinnitä tulostin lukitsemalla tulostintuen pyörät
 8. Kohdista tulostin alustan kohdalle ja laske se paikalleen.

  Huomautus: Lisälokerot lukittuvat toisiinsa pinottaessa.
 9. Liitä virtajohto tulostimeen ja sen jälkeen maadoitettuun pistorasiaan. Käynnistä tulostin.

     
  The power cord is plugged into the printer and into the electrical outlet.
   
  Printer is turned on.

  Huomautus: Tulostinohjelmiston ja lisävarusteiden asentamisen jälkeen lisävarusteet voi olla tarpeen lisätä manuaalisesti, jotta ne ovat tulostinohjaimen käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Irrota valinnaiset lokerot siirtämällä tulostimen oikeassa reunassa olevaa salpaa tulostimen etuosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen, ja vetämällä pinotut lokerot yksitellen ylhäältä alkaen.