Paperiohjeet

Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen vähentää tulostusongelmia. Kokeile tulostuslaatua ensin haluamasi paperin tai erikoismateriaalin näytekappaleeseen, ennen kuin ostat suuren määrän materiaalia.

Paperin ominaisuudet

Seuraavat paperin ominaisuudet vaikuttavat tulostuslaatuun ja -varmuuteen. Ennen kuin tulostat näille papereille, ota huomioon seuraavat seikat:

Paino

Tulostimen lokerot ja monikäyttösyöttöaukko voivat syöttää automaattisesti pitkäsyisiä papereita, joiden paino on 60–176 g/m2. 2 100 arkin lokero voi syöttää automaattisesti pitkäsyistä paperia, jonka paino on enintään 90 g/m2. Tulostin ei välttämättä ota alle 60 g/m2:n painoisia papereita oikein, koska paperi ei ole tarpeeksi tukevaa. Tämä voi aiheuttaa tukoksia.

Huomautus: Kaksipuolisessa tulostuksessa tuetaan paperin painoja 60–176 g/m2.

Käpristyminen

Käpristymisellä tarkoitetaan paperin reunojen taipumista. Liiallinen käpristyminen voi aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä. Käpristymistä esiintyy yleensä, kun paperi kulkee tulostimen läpi, sillä tulostimessa paperi on alttiina korkeille lämpötiloille. Paperin säilyttäminen suojaamattomana kuumissa, kosteissa, kylmissä ja kuivissa tiloissa (jopa paperilokeroissa) voi lisätä paperin käpristymistä ennen tulostusta ja aiheuttaa syöttöhäiriöitä.

Tasaisuus

Paperin tasaisuus vaikuttaa tulostuslaatuun suoraan. Jos paperi on liian karkeaa, väriaine ei kiinnity siihen oikein. Liian sileä paperi voi aiheuttaa syöttöhäiriöitä tai tulostuslaatuongelmia. Paperin tasaisuuden on oltava 100–300 Sheffield-pistettä; 150–250 Sheffield-pisteen tasaisuus tuottaa kuitenkin parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

Kosteuspitoisuus

Paperin kosteuspitoisuus vaikuttaa sekä tulostuslaatuun että paperinsyöttöön. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessaan käyttöön asti. Tämä vähentää paperin kosteuspitoisuuden muutoksia, jotka voivat huonontaa paperin ominaisuuksia.

Säilytä paperia samassa lämpötilassa kuin tulostinta 24–48 tuntia ennen tulostamista. Pidennä valmisteluaikaa useita vuorokausia, jos säilytys- tai kuljetusympäristö poikkeaa tulostimen ympäristöstä huomattavasti. Lisäksi paksun paperin valmisteleminen voi kestää tavallista kauemmin.

Syisyys

Syisyys viittaa paperin kuitujen suuntaan paperiarkissa. Syyt ovat joko pitkiä, jolloin ne kulkevat paperin pituussuunnassa, tai lyhyitä, jolloin ne kulkevat paperin leveyssuunnassa.

Jos haluat käyttää paperia, jonka paino on 60–176 g/m2, käytä mieluiten pitkäsyistä paperia.

Kuitupitoisuus

Useimmat hyvälaatuiset kopiopaperit on tehty 100-prosenttisesta sellukuidusta. Tällainen paperi on tasalaatuista, jolloin paperinsyöttöhäiriöitä on vähän ja tulostuslaatu on hyvä. Jos paperissa on esimerkiksi puuvillakuituja, paperinkäsittelyominaisuudet voivat huonontua.

Paperin valitseminen

Kun käytät oikeaa paperia, vältät tukokset ja takaat sujuvan tulostamisen.

Voit välttää paperitukokset ja huonon tulostuslaadun seuraavasti:

Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakkeiden valinta

Uusiopaperin ja muiden toimistopaperien käyttäminen

Lexmark ottaa ympäristöasiat huomioon ja tukee (elektrograafisiin) lasertulostimiin tarkoitetun uusiopaperin käyttämistä.

Vaikka yleisesti ottaen ei voida sanoa, että kaikki uusiopaperi syöttyy hyvin, Lexmark testaa jatkuvasti maailmanlaajuisilla markkinoilla tarjolla olevia määrämittaisia uusiopaperista valmistettuja kopiopapereita. Tämä tieteellinen testaus tehdään tarkasti ja ohjeiden mukaisesti. Testauksessa huomioidaan monta asiaa sekä erikseen että kokonaisuuden kannalta, esimerkiksi seuraavat seikat:

Uusiopaperit ovat parempia kuin aikaisemmin; paperissa olevan kierrätysaineksen määrä vaikuttaa kuitenkin siihen, miten hyvin vierasta ainetta voidaan hallita. Ja vaikka uusiopaperin käyttö onkin yksi hyvä tapa tulostaa ympäristöystävällisellä tavalla, uusiopaperit eivät ole täydellisiä. Painovärin poistamiseen ja lisäaineiden kuten väriaineiden ja "liiman" käsittelyyn tarvittava energia tuottaa usein enemmän hiilipäästöjä kuin normaali paperin valmistus. Uusiopaperin käyttö mahdollistaa kuitenkin sen, että resurssien hoitaminen tapahtuu kokonaisuutena paremmin.

Lexmark on kiinnostunut paperin vastuullisesta käyttämisestä yleisellä tasolla tuotteidensa elinkaariarviointien perusteella. Yritys on tilannut useita elinkaariarviointeja saadakseen paremman käsityksen tulostimien ympäristövaikutuksista. Arvioinneissa todettiin, että laitteen koko käyttöiän aikana (suunnitteluvaiheesta käytöstä poistoon saakka) paperi on suurin hiilipäästöjen aiheuttaja (jopa 80 %). Tämä johtuu paperin valmistukseen liittyvistä energiaa kuluttavista valmistusprosesseista.

Lexmark pyrkii tämän vuoksi kouluttamaan asiakkaitaan ja kumppaneitaan paperin aiheuttamien vaikutusten vähentämisessä. Uusiopaperin käyttäminen on yksi keino. Liiallisen ja tarpeettoman paperin kulutuksen välttäminen on toinen keino. Lexmark pystyy auttamaan asiakkaitaan vähentämään tulostamisesta ja kopioinnista aiheutuvaa jätettä. Tämän lisäksi yritys kannustaa asiakkaitaan ostamaan paperia sellaisilta jälleenmyyjiltä, jotka osoittavat olevansa sitoutuneita metsien kestävään hoitoon ja käyttöön.

Lexmark ei tue mitään tiettyjä tavarantoimittajia, vaikka se ylläpitää paperitehtaiden tuoteluetteloa erityisiä käyttötarkoituksia varten. Seuraavien paperinvalintaan liittyvien ohjeiden avulla voidaan kuitenkin vähentää tulostamisen ympäristövaikutuksia:

  1. Minimoi paperinkulutus.

  2. Valitse tuote puukuidun alkuperän mukaan. Osta tuotteita tavarantoimittajilta, joilla on jokin sertifikaatti, kuten Forestry Stewardship Council (FSC) -sertifikaatti tai The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -sertifikaatti. Nämä sertifikaatit takaavat, että paperinvalmistaja käyttää sellaisilta metsäyhtiöiltä peräisin olevaa puumassaa, jotka noudattavat ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisia metsänhoito- ja ennallistamiskäytäntöjä.

  3. Käytä tulostustöissä niihin parhaiten soveltuvaa paperia: tavallista 75 tai 80 g/m2 sertifioitua paperia, kevyttä paperia tai uusiopaperia.

Esimerkkejä ei-hyväksyttävistä papereista

Testitulokset osoittavat, että seuraavat paperityypit aiheuttavat riskejä lasertulostimissa käytettyinä:

Lisätietoja Lexmarkista on osoitteessa www.lexmark.com. Yleisiä kestävään kehitykseen liittyviä tietoja on kohdassa Sitoutuminen ympäristöön.

Paperin varastointi

Noudattamalla paperin säilytysohjeita voit estää tukoksia ja epätasaista tulostuslaatua: