Verkkoyhteydet

Huomautuksia:

Tulostimen valmisteleminen Ethernet-verkkoon asennusta varten

Kun määrität tulostimen asetuksia Ethernet-verkkoa varten, selvitä seuraavat tiedot, ennen kuin aloitat:

Huomautus: Jos verkko määrittää IP-osoitteet automaattisesti tietokoneille ja tulostimille, jatka tulostimen asentamiseen.

Tulostimen liittämiseen verkkoon tarvitaan Ethernet-kaapeli ja vapaa portti, jonka välityksellä tulostin liitetään fyysisesti verkkoon. Mikäli mahdollista, käytä uutta verkkokaapelia, jotta vaurioituneen kaapelin aiheuttamilta ongelmilta vältytään.

Tulostimen valmisteleminen langattomaan verkkoon asennusta varten

Huomautuksia:

Selvitä seuraavat tiedot, ennen kuin yhdistät tulostimen langattomaan verkkoon:

Tulostimen yhdistäminen verkkoon ohjatun langattomien asetusten määritystoiminnon avulla

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

Huomautus: Sammuta tulostin, odota vähintään viisi sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.
 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  the menu button > Asetukset > the select button > Verkko/Portit > the select button > Verkko [x] > the select button > Verkon [x] asetukset > the select button > Langaton > the select button > Langattoman verkkoyhteyden asetukset > the select button

 2. Valitse langattoman yhteyden asetukset.

  Valinta

  Tarkoitus

  Hae verkot

  Näytä käytettävissä olevat langattomat verkkoyhteydet.

  Huomautus: Tässä valikkokohdassa näkyvät kaikki lähettävät suojatut tai suojaamattomat SSID-tunnukset.

  Anna verkkonimi

  Kirjoita SSID manuaalisesti.

  Huomautus: Muista antaa oikea SSID.

  Wi-Fi Protected Setup

  Liitä tulostin langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup -toiminnon avulla.


 3. Paina the select button ja seuraa tulostimen näytön ohjeita.

Tulostimen yhdistäminen langattomaan verkkoon Wi-Fi Protected Setup -toiminnon avulla

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

Painonäppäinmenetelmän (PBC) avulla
 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  the menu button > Asetukset > the select button > Verkko/Portit > the select button > Verkko [x] > the select button > Verkon [x] asetukset > the select button > Langaton > the select button > Langattoman yhteyden asennus > the select button > Wi-Fi Protected Setup > the select button > Käynnistä painonäppäinmenetelmä > the select button

 2. Seuraa tulostimen näytön ohjeita.

Henkilökohtainen PIN-koodi -menetelmän käyttäminen
 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  the menu button > Asetukset > the select button > Verkko/Portit > the select button > Verkko [x] > the select button > Verkon [x]asetukset > the select button > Langaton > the select button > Langattoman yhteyden asennus > the select button > Wi-Fi Protected Setup > the select button > Käynnistä PIN-kooditila > the select button

 2. Kopioi kahdeksan numeroa sisältävä WPS PIN-koodi.

 3. Avaa web-selain ja kirjoita tukiaseman IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 4. Siirry WPS-asetuksiin. Lisätietoja on yhteyspisteen käyttöohjeissa.

 5. Anna 8-numeroinen PIN-koodi ja tallenna sitten asetus.

Tulostimen yhdistäminen langattomaan verkkoon käyttämällä Embedded Web Server -palvelinta

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

 1. Avaa web-selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

  Huomautuksia:

  • Katso tulostimen IP-osoite tulostimen ohjauspaneelista. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
  • Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
 2. Valitse Asetukset > Verkko/Portit > Langaton.

 3. Muokkaa asetuksia niin, että ne vastaavat yhteyspisteen (langattoman reitittimen) asetuksia.

  Huomautus: Muista antaa oikea SSID, suojausmenetelmä, salasana tai ennalta jaettu avain, verkkotila ja kanava.
 4. Valitse Lähetä.

 5. Katkaise tulostimesta virta ja irrota sitten Ethernet-kaapeli. Odota sitten vähintään viisi sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.

 6. Tarkista, että tulostin on yhdistetty verkkoon, tulostamalla verkkoasetussivu. Tarkista sitten Verkkokortti [x] -osasta, että yhteyden tila on Connected (muodostettu).

Sarjatulostuksen määrittäminen (koskee vain Windowsia)

 1. Määritä parametrit tulostimessa.

  1. Siirry ohjauspaneelissa porttiasetusten valikkoon.

  2. Paikanna sarjaporttiasetusten valikko ja muuta asetuksia tarvittaessa.

  3. Ota muutokset käyttöön.

 2. Avaa tietokoneessa Tulostimet-kansio ja valitse tulostin.

 3. Avaa tulostusominaisuudet ja valitse COM-portti luettelosta.

 4. Määritä COM-portin parametrit Laitehallinnassa.

 5. Huomautuksia: