Tulostinkokoonpanot

Perusmalli

The basic printer model

1

Vakioalusta

2

Tulostimen ohjauspaneeli

3

Monikäyttösyöttöaukko

4

250 tai 550 arkin vakiolokero (Lokero 1)


Täysin varusteltu malli

kaatumisvaara-huomiokuvake HUOMIO – KAATUMISVAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Tulostinjalustaa tai -tukea on käytettävä, jos käytät useita syöttöasetuksia. Jos ostamassasi tulostimessa on samanlainen määritys, saatat tarvita lisätukea. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Seuraavassa kuvassa esitellään tulostimen tukemien valinnaisten viimeistelijöiden ja lokeroiden enimmäismäärä. Lisätietoja muista kokoonpanoista on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

A fully configured printer
 

Lisälaite

Vaihtoehtoinen lisälaite

1

Nidonnan viimeistelijä

  • Lisävastaanottoalusta

  • 4-alustaisen postilaatikko

  • Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

2

4-alustaisen postilaatikko

  • Lisävastaanottoalusta

  • Suurikapasiteettinen vastaanoton laajennusosa

  • Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

3

tulostintuki

Ei mitään

4

2 100 arkin alusta

Ei mitään

5

550 arkin alusta

250 arkin alusta

6

250 arkin alusta

550 arkin alusta

7

4-alustaisen postilaatikko

Lisävastaanottoalusta

8

Lisävastaanottoalusta

4-alustaisen postilaatikko


Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijää ei saa yhdistää muihin paperinkäsittelylaitteisiin.

Kokoonpanossa, jossa on vähintään kaksi valinnaista viimeistelijää:

Valinnaisia lokeroita käytettäessä: