Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Valikkoasetussivun tulostus

Tulostamalla valikkoasetussivun voi tarkistaa tulostimen nykyiset asetukset ja varmistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu oikein.

Huomautus: Jos valikkoasetuksia ei ole muutettu, valikkoasetussivulla näkyvät kaikki oletusasetukset. Kun uusia valikkoasetuksia valitaan ja tallennetaan, uudet asetukset korvaavat tehdasasetukset käyttäjän oletusasetuksina. Käyttäjän oletusasetukset ovat voimassa siihen asti, kunnes käyttäjä vaihtaa valikossa olevia arvoja ja tallentaa muutokset.

Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

the menu button > Asetukset > check mark > Raportit > the select button > Valikkoasetussivu > the select button

Verkkoasetussivun tulostus

Jos tulostin on kytketty verkkoon, tulosta verkkoasetussivu ja tarkista siitä verkkoyhteys. Lisäksi sivulla on tärkeitä verkkotulostukseen liittyviä tietoja.

  1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

    the home button > Asetukset > the select button > Raportit > the select button > Verkkoasetussivu > the select button

  2. Tarkista verkkoasetussivun ensimmäinen osa ja varmista, että yhteyden tila on Connected (muodostettu).

    Jos yhteyttä ei ole muodostettu, lähiverkkoliitin ei ehkä ole aktiivinen tai verkkokaapeli ei toimi oikein. Kysy lisätietoja järjestelmän tukihenkilöltä ja tulosta sitten verkkoasetussivu uudelleen.