Tarvikkeiden vaihtaminen

Värikasetin vaihtaminen

 1. Nosta etukansi ylös ja paina monikäyttösyöttöaukon luukku alas.

 2. Vedä värikasetti tulostimesta kahvan avulla.

 3. Poista uusi värikasetti pakkauksestaan, poista pakkausmateriaali ja tasoita väriaine ravistamalla värikasettia.

 4. Asenna väriainekasetti tulostimeen suuntaamalla kasetin sivussa olevat kiskot tulostimen sisällä olevien kiskojen nuolten kanssa.

  Huomautus: Varmista, että kasetti on työnnetty kunnolla paikalleen.
  Insert the toner cartridge into the printer by aligning the side rails of the cartridge with the arrows on the side rails inside the printer.
  Varoitus – vauriot mahdollisia: Kun vaihdat värikasettia, älä jätä kuvayksikköä pitkäksi aikaa suoraan auringonvaloon. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
 5. Sulje monisyöttölaitteen luukku ja etukansi.

Kuvayksikön vaihtaminen

 1. Nosta etukansi ylös ja paina monikäyttösyöttöaukon luukku alas.

 2. Vedä värikasetti tulostimesta kahvan avulla.

 3. Nosta vihreää kahvaa ja vedä kuvayksikkö ulos tulostimesta.

 4. Poista uusi kuvayksikkö pakkauksesta ja ravista sitä.

 5. Poista kaikki pakkausmateriaali kuvayksiköstä.

  Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä valolle kymmentä minuuttia kauempaa. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.
  Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa heikentää tulevien töiden tulostuslaatua.
 6. Asenna kuvayksikkö tulostimeen suuntaamalla yksikön sivussa olevien kiskojen nuolet tulostimen sisällä olevien kiskojen nuolten kanssa.

 7. Asenna väriainekasetti tulostimeen suuntaamalla kasetin sivussa olevat kiskot tulostimen sisällä olevien kiskojen nuolten kanssa.

  Insert the toner cartridge into the printer by aligning the side rails of the cartridge with the arrows on the side rails inside the printer.
 8. Sulje monisyöttölaitteen luukku ja etukansi.

Niittikasetin vaihtaminen

 1. Avaa nitojan luukku.

 2. Paina niittikasettikotelon salpaa alaspäin ja vedä niittikasettikotelo ulos viimeistelijästä.

 3. Purista sormilla tyhjän niittikasetin sivuja ja poista se kotelosta.

 4. Aseta uusi niittikasetti paikalleen etupuoli edellä ja paina sitten myös sen takaosa paikalleen.

 5. Työnnä niittikasettikoteloa viimeistelijään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 6. Sulje nitojan luukku.

Kiinnitysyksikön pyyhkimen luukkumekanismin vaihtaminen

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Purista kiinnitysyksikön pyyhkimen luukun kielekettä ja irrota luukku nostamalla.

  kuuma pinta -huomiokuvake HUOMIO – KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
 3. Asenna uusi luukkumekanismi tulostimeen.

 4. Käynnistä tulostin.

Kiinnitysyksikön pyyhkimen vaihtaminen

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Purista kiinnitysyksikön pyyhkimen luukun kielekettä ja irrota luukku nostamalla.

  kuuma pinta -huomiokuvake HUOMIO – KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
 3. Paina kiinnitysyksikön pyyhkimen vihreä osa luukkua vasten ja irrota sitten pyyhkimen oikea puoli luukun kehyksestä, jotta voit irrottaa kiinnitysyksikön pyyhkimen.

 4. Aseta uuden kiinnitysyksikön pyyhkimen kielekkeen vasen puoli luukun kehyksen vasemmalla puolella olevaan aukkoon.

 5. Kiinnitä kiinnitysyksikön pyyhkimen oikea puoli luukun kehyksen oikealle puolelle.

 6. Asenna luukkumekanismi tulostimeen.

 7. Käynnistä tulostin.