Raportit-valikko

Raportit-valikko

Valinta

Toiminto

Valikkoasetussivu

Tulosta useita sivuja sisältävä raportti, jossa on tietoja esimerkiksi lokeroihin lisätystä paperista, asennetusta muistista, kokonaissivumäärästä, hälytyksistä, aikakatkaisuista, tulostimen käyttöpaneelin kielestä, TCP/IP-osoitteesta, tarvikkeiden tilasta, verkkoyhteyden tilasta.

Laitetilastot

Tulosta sivu, joka sisältää tulostimen tilastotietoja, kuten tarvikkeiden ja tulostettujen sivujen tiedot.

Nitojan testi

Tulosta raportti, joka vahvistaa, että nidonnan viimeistelijä toimii oikein.

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen nidonnan viimeistelijä.

Verkkoasetussivu

Tulosta sivu, jolla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta.

Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Verkon [x] asetussivu

Tulosta sivu, jolla on tietoja verkkotulostimen asetuksista, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta.

Huomautuksia:

  • Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, kun asennettuja verkkotulostimia on enemmän kuin yksi.
  • Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.
Profiililuettelo

Tulosta tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Huomautus: Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan, kun LDSS on käytössä.

Tulosta fontit

PCL Fonts (PCL-fontit)

PostScript Fonts (PostScript-fontit)

Tulosta raportti kaikista tulostimessa valitun komentokielen fonteista.

Huomautus: PCL- ja PostScript-emulointia varten on erilliset luettelot.

Tulosta hakemisto

Tulosta luettelo kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai tulostimen kiintolevylle.

Huomautuksia:

  • Työpuskurin koko -asetuksen on oltava 100 %.
  • Varmista, että valinnainen flash-muisti tai tulostimen kiintolevy on asennettu oikein ja että se toimii.
  • Tämä valikkokohta näkyy vain, jos valinnainen Flash-muisti tai tulostimen kiintolevy on asennettu.
Asset-raportti

Tulosta raportti, jossa on tulostimen inventaaritiedot, kuten sarjanumero ja mallinimi.