Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Huomautus: Huomautuksella osoitetaan sellaista tietoa, josta voi olla apua.

Varoitus: Varoituksella osoitetaan jotain sellaista, joka voi vahingoittaa laitetta tai ohjelmistoa.

VAARA: Muistutus osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Eri tyyppisiä huomautuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  osoittaa loukkaantumisvaaraa.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: osoittaa sähköiskun vaaraa.
kuuma pinta -huomiokuvake HUOMIO – KUUMA PINTA: osoittaa palovamman vaaraa kosketuksessa.
kaatumisvaara-huomiokuvake HUOMIO – KAATUMISVAARA: osoittaa puristumisvaaraa.
varo sormiasi -varoituskuvake HUOMIO – VARO SORMIASI: osoittaa liikkuvien osien väliin tarttumisen vaaraa.
tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi kytke virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.
tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Älä kytke laitteen virtajohtoa jatkojohtoihin, virranjakajiin, muihin jakolaitteisiin tai UPS-varavirtalaitteisiin. Lasertulostimen virrankulutus voi ylittää näiden lisävarusteiden kapasiteetin, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran, omaisuusvahinkoja tai heikon tulostustehon.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä sijoita tätä tuotetta veden äärelle tai märkään paikkaan, äläkä myöskään käytä sitä sellaisissa paikoissa.
tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tuotteessa käytetään laseria. Muiden kuin Käyttöoppaassa mainittujen ohjausten tai säätöjen käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

Tuotteessa käytetään tulostusmenetelmää, joka kuumentaa tulostusmateriaalin. Kuumuus voi aiheuttaa sen, että tulostusmateriaalista tulee päästöjä. Perehdy huolellisesti käyttöohjeisiin, joissa käsitellään tulostusmateriaalin valintaa, jotta haitalliset päästöt voidaan välttää.

tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tuotteessa olevaa litiumakkua ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Litiumakun poistaminen väärin aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä lataa, pura tai polta litiumparistoa. Hävitä käytetyt litiumakut valmistajan ohjeiden ja paikallisten säädösten mukaisesti.

Tämä laite ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa voi olla lapsia.

kuuma pinta -huomiokuvake HUOMIO – KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Välttyäksesi palovammoilta kosketa osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut alustat suljettuina, kunnes niitä tarvitaan.
tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Tulostin painaa yli 18 kg, ja sen nostamiseen turvallisesti tarvitaan vähintään kaksi koulutettua henkilöä.
tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS: Ennen kuin siirrät tulostinta, tutustu seuraaviin ohjeisiin, jotta et vahingoittaisi ketään tai tulostinta:
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Jos käsittelet ohjainlevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on kytketty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Voit välttää sähköiskun vaaran tulostimen ulkopintaa puhdistettaessa irrottamalla virtajohdon pistorasiasta ja irrottamalla kaikki tulostimeen johtavat kaapelit.
sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Sähköiskuvaaran välttämiseksi varmista, että kaikki ulkoisten liitäntöjen liittimet (kuten Ethernet- ja puhelinliittimet) on kytketty niille varattuihin liitäntäportteihin.

Tuote täyttää kansainväliset turvamääräykset, kun siinä käytetään tietyn valmistajan osia. Joidenkin osien turvapiirteet eivät aina ole ilmeisiä. Valmistaja ei vastaa vaihto-osien käytöstä

tavallinen huomiokuvake HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Älä leikkaa, kierrä, solmi tai rusenna virtajohtoa äläkä aseta sen päälle painavia esineitä. Älä altista virtajohtoa hiertymiselle tai paineelle. Älä jätä virtajohtoa puristukseen esimerkiksi huonekalujen ja seinän väliin. Jos jokin näistä tapahtuu, siitä voi seurata tulipalon tai sähköiskun vaara. Tutki virtajohto säännöllisesti tällaisten ongelmien varalta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tutkimusta.

Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, ota yhteyttä huoltoedustajaan.

sähköiskun vaara -huomiokuvake HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA: Älä asenna laitetta äläkä tee sähkö- tai kaapeliliitäntöjä (esimerkiksi muuntajan virtajohto, faksitoiminto tai USB-kaapeli) ukkosmyrskyn aikana.
kaatumisvaara-huomiokuvake HUOMIO – KAATUMISVAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Tulostinjalustaa tai -tukea on käytettävä, jos käytät useita syöttöasetuksia. Jos ostamassasi tulostimessa on samanlainen määritys, saatat tarvita lisätukea. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.