Suojaus-valikko

Luottamuksellinen tulostus -valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Virheellinen maks. PIN

Ei käytössä

2–10

Määritä, miten monta kertaa väärä PIN voidaan antaa.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, kun alustettu, toimiva tulostimen kiintolevy on asennettu.
 • Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin tulostustyöt poistetaan.
Luottamuksellisen työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Määritä, miten kauan luottamuksellinen tulostustyö säilyy tulostimessa.

Huomautuksia:

 • Jos Luottamuksellisen työn vanheneminen -asetusta muutetaan, kun tulostimen RAM-muistissa tai kiintolevyllä on luottamuksellisia tulostustöitä, kyseisten tulostustöiden vanhenemisaikaa ei muuteta uuden oletusarvon mukaiseksi.
 • Jos tulostimesta katkaistaan virta, kaikki sen RAM-muistissa olevat luottamukselliset työt poistetaan.
Toista Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Aseta aika, kuinka kauan tulostin säilyttää tulostustöitä.

Varmenna Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Aseta aika, kuinka kauan tulostin säilyttää vahvistusta vaativia tulostustöitä.

Säilytä Työn vanheneminen

Ei käytössä

1 tuntia

4 tuntia

24 tuntia

1 viikko

Aseta aika, kuinka kauan tulostin säilyttää myöhemmin suoritettavia tulostustöitä.


Pyyhi väliaikaiset datatiedostot -valikko

Pyyhi väliaikaiset datatiedostot -toiminto poistaa tulostimen kiintolevystä vain ne tulostustyötiedot, jotka eivät ole paraikaa tiedostojärjestelmän käytössä. Mitään tulostimen kiintolevyn pysyviä tietoja ei hävitetä. Tällaisia ovat esimerkiksi ladatut fontit, makrot ja pysäytetyt työt.

Huomautus: Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.

Käytettävä kohde

Toiminto

Pyyhintätila

Automaattinen

Määritä väliaikaisten datatiedostojen pyyhkimistila.

Automaattinen

Kertapyyhintä

Monikertapyyhintä

Merkitse aiemman tulostustyön käyttämä levytila. Tässä menetelmässä tiedostojärjestelmä ei pysty käyttämään tätä levytilaa, ennen kuin se on tyhjennetty.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Kertapyyhintä.
 • Vain automaattisen pyyhinnän avulla käyttäjät voivat pyyhkiä väliaikaiset datatiedostot katkaisematta tulostimen virtaa pitkäksi ajaksi.
 • Erittäin luottamuksellisten tietojen pyyhkimiseen tulisi käyttää vain monikertapyyhintää.

Suojatarkistusloki-valikko

Valinta

Toiminto

Vie loki

Salli valtuutetun käyttäjän suorittama tarkistuslokin vienti.

Huomautuksia:

 • Tarkistuslokin vieminen tulostimen ohjauspaneelista edellyttää, että tulostimeen on liitetty Flash-asema.
 • Tarkistuslokin voi ladata Embedded Web Server -palvelimesta ja tallentaa tietokoneeseen.
Poista loki

Kyllä

Ei

Määritä, poistetaanko tarkistuslokit.

Huomautus: Kyllä on oletusarvo.

Määritä loki

Ota tarkistus käyttöön

Kyllä

Ei

Ota etäloki käyttöön

Ei

Kyllä

Etälokiasetus

0–23

Lokiin kirjattavien tapahtumien vakavuus

0–7

Määritä, luodaanko tarkistuslokit ja miten ne luodaan.

Huomautuksia:

 • Ota tarkistus käyttöön -toiminnolla määritetään, tallennetaanko tapahtumat suojaustarkistuslokiin ja etä-syslogiin. No (Ei) on oletusarvo.
 • Ota etä-syslog käyttöön -toiminnolla määritetään, lähetetäänkö lokit etäpalvelimeen. No (Ei) on oletusarvo.
 • Etä-syslog-asetuksella määritetään arvo, jonka perusteella lokit lähetetään etä-syslog-palvelimeen. 4 on oletusasetus.
 • Kun Suojatarkistusloki-toiminto on valittu käyttöön, kunkin tapahtuman vakavuusarvo kirjataan. 4 on oletusasetus.

Aseta päivämäärä ja aika -valikko

Valinta

Toiminto

Current Date and Time (Nykyinen päiväys ja aika)

Näytä tulostimen nykyiset päivämäärä- ja aika-asetukset.

Aseta päivä ja aika manuaalisesti

[kirjoita pvm]

Aseta päivämäärä ja aika.

Huomautuksia:

 • Päiväyksen ja ajan asettaminen manuaalisesti muuttaa Salli NTP -asetukseksi Ei.
 • Päivämäärän ja kellonajan voi asettaa ohjatun toiminnon avulla muodossa VVVV-KK-PP-TT:MM.
Time Zone (Aikavyöhyke)

[aikavyöhykeluettelo]

Valitse aikavyöhyke.

Huomautus: GMT on oletusasetus.

Noudata kesäaikaa automaattisesti

Käytössä

Ei käytössä

Ota tulostimessa käyttöön kesäajan alkamis- ja päättymisaika Aikavyöhyke-asetuksen mukaisesti.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Salli NTP (verkkoaikatoiminto)

Käytössä

Ei käytössä

Salli verkkoaikatoiminto, joka synkronoi verkossa olevien laitteiden kellot.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Käytössä.
 • Asetus poistetaan käytöstä, jos asetat päiväyksen ja ajan manuaalisesti.