Asetukset-valikko

Yleisasetukset-valikko

Näppäin

Toiminto

Näytön kieli

englanti

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

portugali

suomi

Venäjä

Polski

Kreikka

Magyar

Turkce

Cesky

kiina (yksinkertaistettu)

kiina (perinteinen)

korea

japani

Määritä näytön kieli.

Huomautus: Kaikki kielet eivät ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa. Voi olla tarpeen asentaa erityislaitteisto, jotta kyseiset kielet näkyvät.

Näytä tarvikearviot

Näytä arviot

Älä näytä arvioita

Näytä tarvikkeiden arviot ohjauspaneelissa, Embedded Web Server -palvelimessa, valikkoasetuksissa ja laitetilastojen raporteissa.

Huomautus: Oletusasetus on Näytä arviot.

Eco-Mode

Ei käytössä

Virta

Virta/paperi

Paperi

Minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutus.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kun Eco Mode -tilaksi on määritetty Virta tai Paperi, suorituskyky voi alentua, mutta tulostuslaatu ei heikkene.
Hiljainen tila

Ei käytössä

Käytössä

Hiljennä tulostimen käyttöääntä.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Suorita alkumääritys

Kyllä

Ei

Suorita ohjattu asennustoiminto.

Paperikoot

Yhdysvallat

Metrinen

Määritä paperikokojen mittayksikkö.

Huomautus: Oletusasetus on Yhdysvallat.

Aloitusnäytön mukauttaminen

Vaihda kieli

Haku pidossa olevista töistä

Pidossa olevat työt

USB-asema

Kirjanmerkit

Käyttäjän työt

Muuta ohjauspaneelissa näytettäviä kuvakkeita.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Näyttö

Älä näytä

Huomautuksia:

 • Näyttö on oletusasetus Haku pidossa olevista töistä-, Pidossa olevat työt- ja USB-asema-kohdissa.
 • Älä näytä on oletusasetus kohdissa Vaihda kieli, Kirjanmerkit ja Käyttäjän työt.
Tulostuksen valaistus

Normaali-/valmiustila

Ei käytössä

Himmeä

Kirkas

Aseta alustan valon määrä.

Huomautuksia:

 • Jos Eco Mode -tilaksi on asetettu Energia tai Energia/Paperi, oletusasetus on Himmeä.
 • Jos Eco Mode -tilaksi on asetettu Ei käytössä tai Paperi, oletusasetus on Kirkas.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun merkkivalo on asennettu alustaan tai kun merkkivalolla varustettu valinnainen alusta on lisätty.
Hälytykset

Hälytysäänen määritys

Kasetin hälytys

Nidontahälytys

Rei'ityshälytys

Määritä hälytysääni kuulumaan tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Ei käytössä

Yksittäinen

Jatkuva

Huomautuksia:

 • Hälytysäänen määritys -asetuksen oletusasetus on Yksittäinen.
 • Kasetin hälytys-, Nidontahälytys- ja Rei'ityshälytys-kohtien oletusasetus on Ei käytössä.
Aikakatkaisut

lepotila

Ei käytössä

1–120

Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua tulostin siirtyy lepotilaan.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 20 minuuttia.
 • Ei käytössä näkyy vain, kun Virransäästö-asetuksena on Ei käytössä.
Aikakatkaisut

Tulosta näyttö sammutettuna

Salli tulostus näyttö sammutettuna

Näyttö päällä tulostettaessa

Tulosta työ, kun näyttö on sammutettuna.

Huomautus: Näyttö päällä tulostettaessa on oletusasetus.

Aikakatkaisut

Horrostilan aikakatkaisu

Ei käytössä

20 minuuttia

1 tunti

2 tuntia

3 Hours (24 tuntia)

6 tuntia

1 päivä

2 pv

3 pv

1 viikko

2 viikkoa

1 kk

Määritä aika, jonka kuluttua tulostin siirtyy horrostilaan.

Huomautus: Oletusasetus on 3 päivää.

Aikakatkaisut

Horrostilan aikakatkaisu yhteyden ollessa olemassa

Horros

Ei horrostilaa

Aseta tulostin horrostilaan, vaikka aktiivinen Ethernet- tai faksiyhteys on olemassa.

Huomautus: Oletusasetus on Ei horrostilaa.

Aikakatkaisut

Näytön aikakatkaisu

15–300

Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua näyttö palaa valmiustilaan.

Huomautus: Oletusasetus on 30 sekuntia.

Aikakatkaisut

Tulostuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

1–255

Määritä tulostin lopettamaan tulostustyö sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 90 sekuntia.
 • Kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain tulostetut sivut tulostetaan.
 • Tulostuksen aikakatkaisu on käytettävissä vain, kun PCL-emulointi on käytössä.
Aikakatkaisut

Odotuksen aikakatkaisu

Ei käytössä

15–65535

Määritä, miten kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa tulostustyön.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 40 sekuntia.
 • Odotuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin käyttää PostScript-emulointia.
Aikakatkaisut

Työn säilyttämisen aikakatkaisu

5–255

Määritä, miten kauan tulostin odottaa käyttäjän toimia, ennen kuin liikaa resursseja vaativa työ siirretään pitoon.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 30 sekuntia.
 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos laitteeseen on asennettu kiintolevy.
Virheenkorjaus

Automaattinen uudelleenkäynnistys

Käynnistä uudelleen, kun järjestelmä on vapaa

Uudelleenkäynnistys aina

Ei uudelleenkäynnistystä

Aseta tulostin käynnistymään uudelleen virhetilanteessa.

Huomautus: Oletusasetus on Käynnistä uudelleen aina.

Virheenkorjaus

Uudelleenkäynnistysten enimmäismäärä

1–20

Määritä tulostimen suorittamien automaattisten uudelleenkäynnistysten määrä.

Huomautus: 5 on oletusasetus.

Tulostuksen palautus

Automaattinen jatko

Ei käytössä

5–255

Tulostin saa jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Tulostuksen palautus

Tukosselvitys

Käytössä

Ei käytössä

Automaattinen

Määritä, tulostaako tulostin juuttuneet sivut.

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa jumiutuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.

Tulostuksen palautus

Tukosavustaja

Käytössä

Ei käytössä

Aseta tulostin tarkistamaan paperitukokset automaattisesti.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä.

Tulostuksen palautus

Sivunsuojaus

Ei käytössä

Käytössä

Määritä tulostin tulostamaan sivun oikean tulostusmuodon.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Helppokäyttöasetukset

Puhenopeus

Erittäin hidas

Hidas

Normaali

Nopea

Nopeampi

Erittäin nopea

Ripeä

Erittäin ripeä

Nopein

Säädä Ääniohjauksen puhenopeutta.

Huomautus: Oletusasetus on Normaali.

Helppokäyttöasetukset

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus

1–10

Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus.

Huomautus: 5 on oletusasetus.

Lexmarkille lähetettävät tiedot

Tarvikkeet ja sivunkäyttö (anonyymi)

Käytössä

Ei käytössä

Lähetä anonyymejä laitetietoja Lexmarkille.

Huomautus: Oletusarvoon vaikuttavat ensiasennuksen valinnat.

Paina lepopainiketta

Älä tee mitään

Lepo

Horros

Määritä, miten tulostin reagoi vapaatilassa lepopainikkeen lyhyeen painallukseen.

Huomautus: Oletusasetus on Lepo.

Pidä lepopainiketta painettuna

Älä tee mitään

Lepo

Horros

Määritä, miten tulostin reagoi käyttämättömyystilassa lepopainikkeen pitkään painallukseen.

Huomautus: Oletusasetus on Älä tee mitään.

Tehdasasetukset

Älä palauta

Palauta nyt

Palauta tulostimen tehdasasetukset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Älä palauta.
 • Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan. Tämä ei vaikuta flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle tallennettuihin latauksiin.
Mukautettu aloitusviesti

Ei käytössä

IP-osoite

Pääkoneen nimi

Yhteystiedon nimi

Paikka

Zero Configuration-nimi

Mukautettu teksti 1

Valitse mukautettu aloitusviesti, joka näkyy tulostimen tilan vaihtoehtoisena näyttönä.

Vie asetuspaketti

Vienti

Vie määrityspaketti flash-asemaan.

Vie pakattu lokitiedosto

Vienti

Vie tulostimen pakattujen lokien tiedosto flash-asemaan.


Flash-asema

Tulostusasetukset-valikko

Käytettävä kohde

Toiminto

Kopiomäärä

1–999

Määrittää kunkin tulostustyön kopioiden oletusmäärän.

Huomautus: 1 on oletusasetus.

Paperilähde

Lokero [x]

Käsinsyöttölaite

Käsinsyöttö

Kaikkien tulostustöiden oletuspaperilähteen määrittäminen.

Huomautus: Lokero 1 on oletusasetus.

Lajittele

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä, kun tulostetaan useita kopioita.

Huomautus: Oletusasetus on (1,2,3) (1,2,3).

Puolet (kaksipuolisuus)

1-puolinen

2-puolinen

Määritä, tulostetaanko vain sivun toiselle puolelle vai molemmille puolille.

Huomautus: Oletusasetus on Yksipuolinen.

Nidonta

Ei käytössä

Käytössä

Määritä, nidotaanko tulosteet.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Käytössä-asetus sallii tulostimen nitoa tulostustyöt.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan viimeistelijä on asennettu.
Rei'itys

Ei käytössä

Käytössä

Määritä, onko tulosteissa reiät sidontaa varten.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä on asennettu.
Rei'itystila

2 reikää

3 reikää

4 reikää

Määritä tulosteisiin tehtävien reikien määrä.

Huomautuksia:

 • 3 reikää on oletusasetus Yhdysvalloissa. 4 reikää on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä on asennettu.
Kaksipuolinen sidonta

Pitkä reuna

Lyhyt reuna

Määritä kaksipuolisina tulostettavien sivujen sidonta- ja tulostustapa.

Huomautuksia:

 • Pitkä reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun pitkältä reunalta (pystytulostuksessa vasen reuna ja vaakatulostuksessa yläreuna). Tämä on oletusasetus.
 • Lyhyt reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun lyhyeltä reunalta (pystytulostuksessa yläreuna ja vaakatulostuksessa vasen reuna).
Paperinsäästön suunta

Automaattinen

Vaaka

Pysty

Määritä monisivuisen asiakirjan suunta.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Automaattinen.
 • Tämä asetus vaikuttaa töihin, jos saman valikon Paperinsäästö-asetuksena on Ei käytössä.
Paperinsäästö

Ei käytössä

2 sivua/arkki

3 sivua/arkki

4 sivua/arkki

6 sivua/arkki

9 sivua/arkki

12 sivua/arkki

16 sivua/arkki

Määritä, että monisivuiset kuvat tulostetaan paperin yhdelle puolelle.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia.
Paperinsäästön reuna

Ei mitään

Tasainen

Tulosta reunus jokaisen sivun ympärille, kun käytössä on Monisivu-asetus.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei mitään.
 • Tämä asetus vaikuttaa töihin, jos saman valikon Paperinsäästö-asetuksena on Ei käytössä.
Paperinsäästön järjestys

Vaakasuora

Käänteinen vaaka

Käänteinen pysty

Pystysuora

Määritä monisivuisten kuvien paikka, kun käytössä on Monisivu-asetus.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vaakasuora.
 • Paikka määräytyy sivun kuvien lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.
 • Tämä asetus vaikuttaa töihin, jos saman valikon Paperinsäästö-asetuksena on Ei käytössä.
Erotinsivut

Ei käytössä

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Määritä, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kopioiden väliin -asetus lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen kopion väliin, jos Lajittele-asetuksena on (1,2,3) (1,2,3). Jos Lajittele-asetuksena on (1,1,1) (2,2,2), tyhjä sivu lisätään jokaisen tulostetun sivusarjan väliin, esimerkiksi kaikkien sivujen numero 1 tai 2 jälkeen.
 • Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustöiden väliin.
 • Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä toiminto on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa ja silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsivujen lähde

Lokero [x]

Käsinsyöttö

Käsinsyöttölaite

Määrittää erotinsivun paperilähteen.

Huomautus: Lokero 1 on oletusasetus.

Tyhjät sivut

Älä tulosta

Tulosta

Määritä, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja.

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.


Tulostusasetukset

Asetus-valikko

Valinta

Toiminto

Komentokieli

PCL-emulointi

PS-emulointi

Määritä oletuskomentokieli.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on PCL-emulointi.
 • PostScript-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PostScript-kielellä.
 • PCL-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PCL-kielellä.
 • Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.
Työ odottaa

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, että tulostustyöt poistetaan tulostusjonosta, jos ne tarvitsevat tulostimen lisälaitteita tai mukautettuja asetuksia, joita ei ole käytettävissä. Ne siirretään erilliseen tulostusjonoon, jotta muut työt tulostuvat normaalisti. Kun puuttuvat tiedot tai lisävarusteet tai molemmat ovat käytettävissä, tallennetut työt tulostuvat.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna. Tällä varmistetaan, etteivät tallennetut työt katoa, jos tulostimesta katkeaa sähköt.
Tulostusalue

Normaali

Sovita sivulle

Koko sivu

Määritä looginen ja fyysinen tulostusalue.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Normaali. Kun yrität tulostaa tietoja Normaali-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan rajan kohdasta.
 • Sovita sivulle -asetus muuttaa sivun sisällön kokoa siten, että sisältö mahtuu valitulle paperikoolle.
 • Koko sivu -asetuksella kuva voidaan ulottaa Normaali-asetuksella määritetyn tulostusalueen ulkopuolelle, mutta tulostin leikkaa kuvan Normaali-asetuksen rajalla. Tämä asetus vaikuttaa vain sivuihin, jotka tulostetaan käyttämällä PCL 5e -komentokieltä. Se ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan käyttämällä PCL XL- tai PostScript-komentokieltä.
Tallennuspaikka

RAM-muisti

Flash-muisti

Levy

Määritä latausten tallennuspaikka.

Huomautuksia:

 • RAM (Lokero 1) on oletusasetus. Lataukset voidaan tallentaa RAM-muistiin ainoastaan väliaikaisesti.
 • Jos lataukset tallennetaan flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle, ne säilyvät pysyvästi. Lataukset säilyvät flash-muistissa tai tulostimen kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.
 • Tämä valikkokohta näkyy vain, jos valinnainen Flash-muisti tai alustettu ja toimiva tulostimen kiintolevy on asennettuna.
Resurssien tallennus

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa tulostustyön, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä. Tällä määritetään, että tulostin säilyttää lataukset ainoastaan siihen saakka, kun muistia tarvitaan. Latauksia poistetaan tulostustöiden käsittelemistä varten.
 • Jos asetukseksi on valittu Käytössä, tulostin säilyttää lataukset myös kielen muuttamisen ja tulostimen asetusten palauttamisen aikana. Jos tulostimen muisti loppuu kesken, tulostimen näyttöön tulee teksti Muisti täynnä [38], mutta ja latauksia ei poisteta.
Kaikkien töiden tulostusjärjestys

Aakkosellinen

Vanhimmat ensin

Uusimmat ensin

Määritä pysäytettyjen ja luottamuksellisten töiden tulostusjärjestys, kun Tulosta kaikki valitaan.

Huomautus: Oletusasetus on Aakkosellinen.


Viimeistely-valikko

Valinta

Tarkoitus

Puolet (kaksipuolisuus)

1-puolinen

2-puolinen

Määritä, onko kaksipuolinen tulostus kaikkien tulostustöiden oletus.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Yksipuolinen.
 • Kaksipuolisen tulostuksen voi määrittää tulostinohjelmistossa.

Windows-käyttäjät:

Valitse vaihtoehdot Tiedosto > Tulosta ja valitse sitten Ominaisuudet, Määritykset, Asetukset tai Asennus.

Macintosh-käyttäjät:

Valitse Tiedosto > Tulosta ja määritä sitten asetukset Tulosta-valintaikkunan ja ponnahdusvalikkojen avulla.

Kaksipuolinen sidonta

Pitkä reuna

Lyhyt reuna

Määritä kaksipuolisina tulostettavien sivujen sidonta- ja tulostustapa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Pitkä reuna. Pitkä reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun pitkältä reunalta (pystytulostuksessa vasen reuna ja vaakatulostuksessa yläreuna).
 • Lyhyt reuna -asetusta käytettäessä sivut sidotaan sivun lyhyeltä reunalta (pystytulostuksessa yläreuna ja vaakatulostuksessa vasen reuna).
Kopiomäärä

1–999

Määritä kunkin tulostustyön oletuskopiomäärä.

Huomautus: Oletusasetus on 1.

Tyhjät sivut

Älä tulosta

Tulosta

Määritä, lisätäänkö tulostustyöhön tyhjiä sivuja.

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.

Lajittele

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä, kun tulostetaan useita kopioita.

Huomautus: (1,1,1) (2,2,2) on oletusasetus.

Erotinsivut

Ei käytössä

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Arkkien väliin

Määritä, lisätäänkö tyhjiä erotinsivuja.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kopioiden väliin -asetus lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen kopion väliin, jos Lajittele-asetuksena on (1,2,3) (1,2,3). Jos Lajittele-asetuksena on (1,1,1) (2,2,2), tyhjä sivu lisätään jokaisen tulostetun sivusarjan väliin, esimerkiksi kaikkien sivujen numero 1 tai 2 jälkeen.
 • Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustöiden väliin.
 • Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja.
Erotinsivun lähde

Lokero [x]

Käsinsyöttölaite

Määrittää erotinsivun paperilähteen.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Lokero 1 (vakiolokero).
 • Aseta paperivalikon Monisyötön asetus -arvoksi Kasetti, jotta Monisyöttö näkyy valikkokohtana.
Paperinsäästö

Ei käytössä

2 sivua/arkki

3 sivua/arkki

4 sivua/arkki

6 sivua/arkki

9 sivua/arkki

12 sivua/arkki

16 sivua/arkki

Tulosta paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia.
Paperinsäästön järjestys

Vaakasuora

Käänteinen vaaka

Käänteinen pysty

Pystysuora

Määritä monisivuisten kuvien paikka, kun käytetään Monisivu-toimintoa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vaakasuora.
 • Paikka määräytyy sivun kuvien lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.
Paperinsäästön suunta

Automaattinen

Vaaka

Pysty

Määritä monisivuisen asiakirjan suunta.

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin valitsee pysty- tai vaakasuunnan.

Paperinsäästön reuna

Ei mitään

Tasainen

Tulosta reunat, kun Paperinsäästö-asetus on käytössä.

Huomautus: Oletusasetus on Ei mitään.

Nidontatyö

Ei käytössä

Käytössä

Määritä, nidotaanko tuloste.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan viimeistelijä on asennettu.
Suorita nitojan testi

Tulosta raportti, joka vahvistaa, että nidonnan viimeistelijä toimii oikein.

Huomautus: Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan viimeistelijä on asennettu.

Rei'itys

Käytössä

Ei käytössä

Määritä, luodaanko tulosteisiin reiät arkkien kokoamiseksi kansioon.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä on asennettu.
Rei'itystila

2 reikää

3 reikää

4 reikää

Määritä, miten monta reikää tulosteisiin luodaan arkkien kokoamiseksi kansioon.

Huomautuksia:

 • 3 reikää on oletusasetus Yhdysvalloissa. 4 reikää on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä on asennettu.
Porrasta sivut

Ei mitään

Kopioiden väliin

Töiden väliin

Porrasta sivut tietyissä tapauksissa.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei mitään.
 • Kopioiden väliin -asetus lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen kopion väliin, jos Lajittele-asetuksena on (1,2,3) (1,2,3). Jos Lajittele-asetuksena on (1,1,1) (2,2,2), tyhjä sivu lisätään jokaisen tulostetun sivusarjan väliin, esimerkiksi kaikkien sivujen numero 1 tai 2 jälkeen.
 • Töiden väliin -asetus määrittää saman porrastuskohdan koko tulostustyölle tulostettavien kopioiden määrästä riippumatta.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun tuettu nidonnan viimeistelijä on asennettu.

Laatu-valikko

Valinta

Toiminto

Tulostustarkkuus

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 Image Q

2400 Image Q

Määritä tulostustarkkuus pisteinä tuumalla.

Huomautus: 600 dpi on tehdasasetus.

Kuvapistetehostus

Ei käytössä

Fontit

Vaakasuoraan

Pystysuoraan

Kumpaankin suuntaan

Ota käyttöön lisää pikseleitä kuvapisteiden ryhmissä tulostusta varten, mikä parantaa selvyyttä ja kuvien laatua vaaka- tai pystysuunnassa tai fonttien laatua

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Värin tummuus

1-10

Tulosteen vaalentaminen tai tummentaminen.

Huomautuksia:

 • 8 on oletusasetus.
 • Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.
Viivojen korjaus

Käytössä

Ei käytössä

Ottaa käyttöön tulostustilan, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Tämän asetuksen voi määrittää Embedded Web Server -palvelimessa kirjoittamalla verkkotulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoitekenttään.
Harmaankorjaus

Automaattinen

Ei käytössä

Säätää kuvissa käytetyn kontrastinparannuksen automaattisesti.

Huomautus: Oletusasetus on Automaattinen.

Kirkkaus

-6–6

Vaalentaa tai tummentaa tulostetta. Voit säästää väriainetta valitsemalla vaaleat tulosteet.

Huomautus: 0 on oletusasetus.

Kontrasti

0-5

Säädä tulosteiden kontrastia.

Huomautus: 0 on oletusasetus.


Töiden seurantatietojen valikko

Huomautus: Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu kiintolevy. Varmista, että kiintolevy ei ole luku-/kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu.

Valinta

Toiminto

Työkirjanpito-loki

Ei käytössä

Käytössä

Määritä, luoko tulostin lokin tulostustöistä.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Työkirjanpidon apuohjelmat

Voit tulostaa ja poistaa lokitiedostoja tai viedä ne flash-asemaan.

Työkirjanpito-lokin aikaväli

Päivittäin

Viikoittain

Kuukausittain

Määritä, miten usein lokitiedosto luodaan.

Huomautus: Oletusasetus on Kuukausittain.

Kirjaa toiminta lokiin aikavälin lopussa

Ei mitään

Lähetä nykyinen loki sähköpostina

Lähetä nykyinen loki sähköpostina ja poista se

Julkaise nykyinen loki

Julkaise ja poista nykyinen loki

Määritä, miten tulostin reagoi, kun aikaväli tulee täyteen.

Huomautus: Ei mitään on oletusarvo.

Kirjaa, kun melkein täynnä

Ei käytössä

1-99

Määritä lokitiedoston enimmäiskoko ennen kuin tulostin suorittaa Lähes täynnä -lokitoiminnon.

Huomautus: 5 on oletusasetus.

Kirjaa, kun melkein täynnä

Ei mitään

Lähetä nykyinen loki sähköpostina

Lähetä nykyinen loki sähköpostina ja poista se

Lähetä vanhin loki sähköpostina ja poista se

Julkaise nykyinen loki

Julkaise ja poista nykyinen loki

Julkaise ja poista vanhin loki

Poista nykyinen loki

Poista vanhin loki

Poista kaikki lokit

Poista kaikki paitsi nykyinen

Määritä, miten tulostin reagoi, kun kiintolevy on lähes täynnä.

Huomautuksia:

 • Ei mitään on oletusarvo.
 • Loki lähes täynnä -tasoksi määritetty arvo määrää, milloin toiminto suoritetaan.
Kirjaa, kun täynnä

Ei mitään

Lähetä nykyinen loki sähköpostina ja poista se

Lähetä vanhin loki sähköpostina ja poista se

Julkaise ja poista nykyinen loki

Julkaise ja poista vanhin loki

Poista nykyinen loki

Poista vanhin loki

Poista kaikki lokit

Poista kaikki paitsi nykyinen

Määritä, miten tulostin reagoi, kun levyn käyttö saavuttaa enimmäisrajan (100 Mt).

Huomautus: Ei mitään on oletusarvo.

URL-osoite lokien julkaisemista varten

Määritä, mihin tulostin julkaisee työkirjanpidon lokit.

Sähköposti lokien lähettämistä varten

Määritä sähköpostiosoite, johon laite lähettää työkirjanpidon lokit.

Lokitiedoston etuliite

Määritä lokin tiedostonimessä käytettävä etuliite.

Huomautus: TCP/IP-valikossa määritettyä nykyistä palvelimen nimeä käytetään lokitiedoston etuliitteen oletuksena.


Utilities (Apuohjelmat) -valikko

Valinta

Toiminto

Poista pid. työt

Confidential (Luottamuksellinen)

Arkisto

Ei palautettu

Kaikki

Poista luottamukselliset ja pidossa olevat työt tulostimen kiintolevyltä.

Huomautuksia:

 • Asetuksen valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimen kiintolevylle tallennettuihin tulostustöihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla oleviin tulostustöihin eikä muihin pidossa oleviin töihin.
 • Ei palautettu -asetus poistaa kaikki tulostustyöt ja pidossa olevat työt, joita ei palauteta tulostimen kiintolevyltä tai muistista.
Alusta flash-muisti

Kyllä

Ei

Alusta flash-muisti.

Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä katkaise tulostimen virtaa flash-muistin alustuksen aikana.

Huomautuksia:

 • Jos valitset Kyllä, kaikki flash-muistin tiedot poistetaan.
 • Jos valitset No (Ei), alustuspyyntö peruutetaan.
 • Flash-muistilla tarkoitetaan tulostimeen asennettua flash-muistikorttia.
 • Flash-muistikortti ei saa olla luku-/kirjoitus- tai kirjoitussuojattu.
 • Valikkokohta näkyy vain, jos alustettu, toimiva Flash-muistikortti on asennettuna.
Poista lataukset kiintolevyltä

Poista heti

Älä poista

Poista lataukset tulostimen kiintolevyltä mukaan lukien kaikki pidossa olevat, puskuroidut ja varastoidut työt.

Huomautuksia:

 • Poista heti -asetus määrittää tulostimen poistamaan lataukset ja mahdollistaa palaamisen aiempaan näyttöön heti, kun poisto on tehty.
 • Älä poista -asetus määrittää tulostimen näytön palaamaan Apuohjelmat-päävalikkoon.
Activate Hex Trace (Heksatulostus)

Ohjeita tulostustyön ongelmien selvittämiseen.

Huomautuksia:

 • Kun toiminto on käytössä, kaikki tulostimeen lähetetyt tiedot tulostetaan heksadesimaaleina ja merkkeinä, eikä hallintakoodeja suoriteta.
 • Voit lopettaa heksatulostuksen katkaisemalla tulostimen virran.
Peittävyysarvio

Ei käytössä

Käytössä

Arvio prosentteina, miten suuren osan sivusta musta väriaine peittää. Arvio tulostetaan erilliselle sivulle kunkin tulostustyön loppuun.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


XPS-valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Tulosta virhesivut

Ei käytössä

Käytössä

Tulosta virhetietosivu, mukaan lukien XML-merkintävirheet.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.


PDF-valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Sovita sivulle

Kyllä

Ei

Muuta sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.

Huomautus: Oletusarvo on Ei.

Kommentit

Älä tulosta

Tulosta

Tulosta PDF-tiedoston huomautukset.

Huomautus: Oletusasetus on Älä tulosta.


PostScript-valikko

Valinta

Toiminto

Tulosta PS-virhe

Käytössä

Ei käytössä

Tulosta sivu, joka sisältää PostScript-virheen.

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Lukitse PS-käynnistystila

Käytössä

Ei käytössä

Poista k. SysStart-tiedosto

Huomautus: Oletusasetus on Ei käytössä.

Fonttijärjestys

Vakio

Flash/levy

Määrittää fonttien hakujärjestyksen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vakio.
 • Tämä valikkokohta on käytettävissä vain, jos tulostimeen on asennettu valinnainen toimiva flash-muistimoduuli tai tulostimen kiintolevy.
 • Varmista, että flash-muisti tai tulostimen kiintolevy ei ole luku-/kirjoitussuojattu, kirjoitussuojattu tai salasanasuojattu.
 • Työpuskurin koko -asetus ei saa olla 100 %.

PPDS-valikko

Valikkokohta

Kuvaus

Suunta

Pysty

Vaaka

Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Huomautuksia:

 • Pysty on oletusasetus.
 • Asetukset näkyvät myös PCL-emulointi-valikossa.
Riviä/sivu

1–255

Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle

Huomautuksia:

 • 64 on oletusasetus.
 • Tulostettavien rivien väli määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse haluamasi Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
Riviä/tuuma

0,25–30,00

Määrittää tuumalle tulostuvien rivien määrän

Huomautuksia:

 • 6 on oletusasetus.
 • Riviä/tuuma-asetusta voidaan lisätä 0,25 tuuman tarkkuudella
Sivumääritys

Tulosta

Kokonaan

Määrittää sivun loogisen ja fyysisen tulostusalueen

Huomautuksia:

 • Tulosta on oletusarvo. Tulostustiedot pysyvät samassa kohdassa suhteessa paperin reunaan.
 • Kun valitset Kokonaan, asiakirjan marginaalit lasketaan sivun fyysisen reunan vasemmasta yläkulmasta.
 • Laite ei tulosta tulostusalueen ulkopuolelle.
Merkistö

1

2

Määrittää PPDS-tulostustöiden oletusmerkistön

Huomautuksia:

 • 2 on oletusasetus. Merkistö 2 koostuu merkeistä ja symboleista, joita käytetään muissa kielissä kuin amerikanenglannissa.
 • Kun Merkistö 1 valitaan, tulostimeen lähetetyt arvot tulkitaan tulostinkomennoiksi.
Parhaiten sopiva

Käytössä

Ei käytössä

Korvaa puuttuvan fontin samankaltaisella fontilla

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä. Jos pyydettyä fonttia ei löydy, tulostin käyttää samankaltaista fonttia.

Lokero 1 uusinum

Ei käytössä

Lokero 2

Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjelmistojen tai sovellusten kanssa, joiden paperilokero- ja syöttölaitemääritykset ovat erilaiset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Lokero 2 näkyy ainoastaan, kun se on asennettu.
Autom. CR LF:n jälkeen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Asetukset näkyvät myös PCL-emulointi-valikossa.
Autom. LF CR:n jälkeen

Käytössä

Ei käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Asetukset näkyvät myös PCL-emulointi-valikossa.

HTML-valikko

Valinta

Toiminto

Fontin nimi

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

kertaa

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTJA

NewSansMTCS

NewSansMTCT

NewSansMTKO

Määritä HTML-asiakirjojen oletusfontti.

Huomautus: Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.


Valinta

Toiminto

Fonttikoko

1–255 pt

Määritä HTML-asiakirjojen oletusfonttikoko.

Huomautuksia:

 • 12 pt on tehdasasetus.
 • Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.
Sovita

1–400 %

Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontti.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 100 %.
 • Skaalausta voidaan kasvattaa yhden prosentin tarkkuudella.
Suunta

Pysty

Vaaka

Määritä HTML-asiakirjojen sivun suunta.

Huomautus: Pysty on oletusasetus.

Marginaalin koko

8–255 mm

Määritä HTML-asiakirjojen sivun reunus.

Huomautuksia:

 • 19 mm on tehdasasetus.
 • Marginaalin kokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.
Taustat

Do Not Print (Älä tulosta)

Tulosta

Määritä, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.

Huomautus: Oletusasetus on Tulosta.


Kuva-valikko

Käytettävä kohde

Tarkoitus

Automaattinen sovitus

Käytössä

Ei käytössä

Valitse optimaalinen paperikoko, skaalaus ja suunta.

Huomautus: Oletusasetus on Käytössä. Se ohittaa joidenkin kuvien skaalaus- ja suunta-asetukset.

Käänteinen

Käytössä

Ei käytössä

Muuta kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvia.
Skaalaus

Ankkuroi ylävasen

Parhaiten sopiva

Ankkuroi keskelle

Sovita korkeus/leveys

Sovita korkeus

Sovita leveys

Skaalaa kuva valitun paperikoon mukaan.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Parhaiten sopiva.
 • Kun Automaattinen sovitus -asetus on Käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Suunta

Pysty

Vaaka

Käänt. pysty

Käänt. vaaka

Aseta kuvan suunta.

Huomautus: Oletusasetus on Pysty.