Erikoismateriaalien käyttäminen

Kartongin käyttövihjeitä

Kartonki on painava ja yksikerroksinen erikoismateriaali. Monet sen vaihtelevat ominaisuudet, kuten kosteus, paksuus ja laatu, voivat vaikuttaa tulostuslaatuun merkittävästi.

Tarrojen käyttöä koskevia vihjeitä

Piirtoheitinkalvojen käyttäminen