Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmat

Luottamukselliset ja pidossa olevat asiakirjat eivät tulostu

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Tarkista ohjauspaneelista, näkyykö työ Pidossa olevat työt -luettelossa.

  Huomautus: Jos asiakirjat eivät ole luettelossa, tulosta asiakirjat Tulosta ja pidä -valinnoilla.

 2. Tulosta asiakirjat.


Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Tulostustyö saattaa sisältää alustusvirheen tai virheellisiä tietoja.

 • Poista tulostustyö ja lähetä se sitten uudelleen.

 • Jos kyseessä on PDF-tiedosto, luo uusi tiedosto ja tulosta asiakirja.


Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Jos tulostat Internetistä, tulostin saattaa lukea useita työnimikkeitä päällekkäisinä.

Windows-käyttäjät:
 1. Avaa Tulostusmääritykset-valintaikkuna.

 2. Valitse Tulosta ja pidä -valintaikkunassa Säilytä päällekkäiset asiakirjat.

 3. Kirjoita PIN-koodi.

 4. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.

Macintosh-käyttäjät:
 1. Tallenna ja anna kullekin työlle eri nimi.

 2. Lähetä työ erikseen.


Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4

 1. Vapauta tulostimen muistia poistamalla pidossa olevia töitä.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

 1. Lisää tulostinmuistia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuivatko asiakirjat?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä asiakastukeen.


Näyttöön tulee ilmoitus flash-aseman lukuvirheestä

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Tarkista, että flash-asema on asetettu etuosassa olevaan USB-porttiin.

Huomautus: Flash-asema ei toimi, jos se on asetettu takaosassa olevaan USB-porttiin.


Onko flash-asema asetettu etuosassa olevaan USB-porttiin?

Siirry vaiheeseen 2.

Aseta Flash-asema tulostimen etuosassa olevaan USB-porttiin.

Vaihe 2

Tarkista, vilkkuuko tulostimen ohjauspaneelissa oleva merkkivalo vihreänä.

Huomautus: Vihreä vilkkuva valo ilmaisee, että tulostin tulostaa muita töitä.


Vilkkuuko merkkivalo vihreänä?

Odota, että tulostin on valmis, avaa pidossa olevien töiden luettelo ja tulosta asiakirjat.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

 1. Tarkista, onko näytössä virheilmoituksia.

 2. Tyhjennä viesti.


Näkyykö virheilmoitus edelleen?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

Tarkista, onko flash-asema tuettu.

Lisätietoja testatuista ja hyväksytyistä USB-flash-asemista on kohdassa Tuetut flash-asemat ja tiedostotyypit.


Näkyykö virheilmoitus edelleen?

Siirry vaiheeseen 5.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 5

Tarkista, onko järjestelmän tukihenkilö ottanut USB-portin pois käytöstä.


Näkyykö virheilmoitus edelleen?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Vääriä merkkejä tulostuu

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Varmista, että tulostin ei ole heksatulostustilassa.

Huomautus: Jos tulostimen näytössä näkyy Heksatulostus, poista heksatulostus käytöstä katkaisemalla tulostimesta virta ja kytkemällä virta sitten uudelleen.


Onko tulostin heksatulostustilassa?

Poista heksatulostustila käytöstä.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelissa Vakioverkko tai Verkko [x] ja valitse sitten työn tunnistusasetukseksi Käytössä.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuuko vääriä merkkejä?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Työ tulostuu väärästä lokerosta tai väärälle paperille tai erikoismateriaalille.

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Tarkista, että lokero tukee tulostuksessa käytettävää paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ oikeasta lokerosta tai oikealle paperille?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lokeroon lisättyä paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ oikeasta lokerosta tai oikealle paperille?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

 1. Avaa käyttöjärjestelmän mukaan Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkuna ja määritä paperilaji.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ oikeasta lokerosta tai oikealle paperille?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4

 1. Tarkista, ettei lokeroita ole linkitetty.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ oikeasta lokerosta tai oikealle paperille?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Suuria tulostustöitä ei lajitella

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin Viimeistely-valikosta Lajittelu-asetukseksi (1,2,3) (1,2,3).

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ ja lajiteltiinko se oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Valitse tulostusohjelmistossa Lajittelu-asetukseksi (1,2,3) (1,2,3).

  Huomautus: Jos ohjaimen Lajittelu-asetukseksi määritetään (1,1,1) (2,2,2), ohjelmiston asetus ohittaa Viimeistely-valikon asetuksen.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ ja lajiteltiinko se oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Yksinkertaista tulostustyötä vähentämällä fonttien määrää ja pienentämällä niiden kokoa, vähentämällä kuvien määrää ja tarkkuutta ja vähentämällä tulostettavien sivujen määrää.


Tulostuiko työ ja lajiteltiinko se oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Monikieliset PDF-tiedostot eivät tulostu

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Tarkista, onko kaikki fontit määritetty upotettaviksi PDF-tulostusasetuksissa.

 2. Luo uusi PDF-tiedosto ja lähetä sitten tulostustyö uudelleen.


Tulostuvatko tiedostot?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Avaa tulostettava tiedosto Adobe Acrobat -ohjelmassa.

 2. Valitse Tiedosto > Tulosta > Lisäasetukset > Tulosta kuvana > OK > OK.


Tulostuvatko tiedostot?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tulostustyö kestää odotettua kauemmin

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Muuta tulostimen ympäristöasetuksia.

 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  Asetukset > Yleiset asetukset

 2. Valitse Säästötila tai Hiljainen tila ja valitse sitten Ei käytössä.

  Huomautus: Säästötilan tai hiljaisen tilan poistaminen käytöstä voi lisätä energian, tarvikkeiden tai molempien kulutusta.


Tulostuiko työ?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Vähennä fonttien, kuvien ja sivujen määrää, pienennä fonttikokoa ja yksinkertaista kuvia ja lähetä työ sitten uudelleen.


Tulostuiko työ?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

 1. Poista tulostimen muistissa olevat pysäytetyt työt.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4

 1. Poista Sivunsuojaus-ominaisuus käytöstä.

  Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  Asetukset > Yleiset asetukset > Tulostuksen palautus > Sivunsuojaus >Ei käytössä

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko työ?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

Asenna tulostimeen lisää muistia ja lähetä sitten tulostustyö uudelleen.


Tulostuiko työ?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tulostustyöt eivät tulostu

Toimi

Kyllä

Ei käytössä

Vaihe 1

 1. Avaa tulostettavasta asiakirjasta käsin Print (Tulosta) -valintaikkuna ja tarkasta, oletko valinnut oikean tulostimen.

  Huomautus: Jos tulostin ei ole oletustulostin, joudut valitsemaan tulostimen jokaiselle tulostettavalle asiakirjalle.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostetaanko työt?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Varmista, että tulostin on kytketty pistorasiaan, että tulostimeen on kytketty virta ja että tulostimen näytössä näkyy Valmis-ilmoitus.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuvatko työt?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Jos tulostimen näytössä näkyy virheilmoitus, poista ilmoitus näytöstä.

Huomautus: Tulostin jatkaa tulostamista ilmoituksen poistamisen jälkeen.


Tulostetaanko työt?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4

 1. Tarkista, että portit (USB, sarja-, tai Ethernet) toimivat ja että tietokoneeseen ja tulostimeen kytkettyjen kaapelien liitännät eivät ole löystyneet.

  Huomautus: Lisätietoja on tulostimen asennusohjeissa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostetaanko työt?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

 1. Sammuta tulostin, odota noin 10 sekuntia ja käynnistä tulostin uudelleen.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuvatko työt?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 6.

Vaihe 6

 1. Poista tulostinohjelmisto ja asenna se sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjelmiston asentaminen.

  Huomautus: Osoitteessa http://support.lexmark.com on tulostinohjelmisto.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuvatko työt?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä asiakastuki.


Tulostus hidastuu

Huomautuksia:

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Varmista, että alustaan lisätyn paperin koko sopii kiinnittimen tyyppiin.

  Huomautus: Tarkista kiinnittimen tyyppi siinä olevan tarran avulla.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Nopeutuuko tulostus?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Vaihda kiinnitysyksikkö.

  Lisätietoja kiinnitysyksikön asentamisesta on osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Nopeutuuko tulostus?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Lokeroiden yhdistäminen ei toimi

Huomautuksia:

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Avaa lokerot ja tarkista, sisältävätkö ne samankokoista ja -lajista paperia.

  • Varmista, että kunkin lokeron paperinohjaimet lisätyn paperin koon mukaisissa kohdissa.

  • Varmista, että paperinohjaimissa olevat koon osoittimet on kohdistettu alustassa olevien paperikoon osoittimien kanssa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Yhdistetäänkö lokerot oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat yhdistettävissä lokeroissa olevaa paperia.

  Huomautus: Yhdistettävien lokeroiden paperikoon ja paperilajin on vastattava toisiaan.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Yhdistetäänkö lokerot oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tulostus katkeaa odottamattomista paikoista

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Säädä tulostuksen aikakatkaisun asetuksia.

 1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

  Asetukset > Yleiset asetukset > Aikakatkaisut > Tulostuksen aikakatkaisu

 2. Valitse suurempi asetus ja valitse sitten the select button.

 3. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko tiedosto oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Tarkista manuaaliset sivunvaihdot alkuperäisestä tiedostosta.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostuiko tiedosto oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tulostuslaatuongelmat

Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset.

Graphic of page with with distorted text

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Tarkista tulostamalla fonttinäyteluettelo, tukeeko tulostin käyttämiäsi fontteja.

  1. Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

   Valikot > Raportit > Tulosta fontit

  2. Valitse PCL-fontit tai PostScript-fontit.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Käytätkö tulostimen tukemia fontteja?

Siirry vaiheeseen 2.

Valitse tulostimen tukema fontti.

Vaihe 2

Tarkista, onko tietokoneeseen asennettu tulostimen tukemia fontteja.


Onko tietokoneeseen asennettu tulostimen tukemia fontteja?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Leikkautuneita sivuja tai kuvia

A clipped page and a page with a clipped image

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Siirrä lokeron pituus- ja leveysohjaimet sopivaan kohtaan käytettävän tulostusmateriaalin mukaan.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko sivu tai kuva leikkautunut?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji- ja paperikokoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Vastaavatko paperin koko ja laji lokerossa olevaa paperia?

Siirry vaiheeseen 3.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

 • Määritä lokeron paperiasetukset lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

 • Muuta lokeron paperiasetukset lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperiasetukset käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko sivu tai kuva leikkautunut?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

 1. Asenna kuvayksikkö uudelleen.

  1. Poista väriainekasetti.

  2. Irrota kuvayksikkö.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko sivu tai kuva leikkautunut?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa näkyy pakattuja kuvia

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Varmista, että alustaan lisätyn paperin koko sopii kiinnittimen tyyppiin.

  Huomautus: Tarkista kiinnittimen tyyppi siinä olevan tarran avulla.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö edelleen pakattuja kuvia?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

 1. Vaihda kiinnitysyksikkö.

  Lisätietoja kiinnitysyksikön asentamisesta on osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö edelleen pakattuja kuvia?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tausta on harmaa

Pages with gray background

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Pienennä tummuutta tulostimen ohjauspaneelin Laatu-valikossa.

  Huomautus: 8 on oletusasetus.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Katosiko harmaa tausta tulosteista?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Asenna kuvayksikkö ja sitten väriainekasetti.

 1. Poista väriainekasetti.

 2. Irrota kuvayksikkö.

  Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

 3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 4. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Katosiko harmaa tausta tulosteista?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Katosiko harmaa tausta tulosteista?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Tulosteissa on vaaka-aukkoja

A page with horizontal voids

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Varmista, että käyttämäsi ohjelmisto käyttää oikeaa täyttökuviota.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa vaaka-aukkoja?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Lisää kyseiseen lokeroon tai syöttöaukkoon suositeltua paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa vaaka-aukkoja?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3

 1. Tasoita kuvayksikössä oleva väriaine.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

  2. Ravista kuvayksikköä.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa vaaka-aukkoja?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Näkyykö tulosteissa vaaka-aukkoja?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Väärät marginaalit tulosteissa

Tuloste, jossa on virheelliset marginaalit

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Siirrä lokeron leveys- ja pituusohjaimet sopivaan kohtaan käytettävän tulostusmateriaalin koon mukaan.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Ovatko marginaalit oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperikokoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Vastaako paperikoko lokeroon lisättyä paperia?

Siirry vaiheeseen 3.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

 • Määritä lokeron paperiasetukset lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

 • Muuta lokeron paperiasetukset lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperiasetukset käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Ovatko marginaalit oikein?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Paperin käpristyminen

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Siirrä lokeron leveys- ja pituusohjaimet sopivaan kohtaan käytettävän paperin koon mukaan.


Ovatko leveys- ja pituusohjaimet oikeissa kohdissa?

Siirry vaiheeseen 2.

Säädä leveys- ja pituusohjaimia.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Vastaavatko paperilajin ja painon asetukset lokerossa olevan paperin lajia ja painoa?

Siirry vaiheeseen 3.

Määritä paperilaji ja paino lokeron asetuksissa lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperilaji ja paino käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko paperi edelleen käpristynyttä?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

 1. Poista paperipino lokerosta ja käännä se ylösalaisin.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko paperi edelleen käpristynyttä?

Siirry vaiheeseen 5.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 5

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko paperi edelleen käpristynyttä?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Epätasainen tulostusjälki

Pages with print irregularities

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Siirrä lokeron leveys- ja pituusohjaimet sopivaan kohtaan lokeroon lisätyn paperin koon mukaan.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tulostusjälki edelleen epätasainen?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji- ja paperikokoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Vastaavatko tulostimen asetukset lokeroon lisätyn paperin lajia ja painoa?

Siirry vaiheeseen 3.

Määritä paperikoko ja -laji lokeron asetuksissa lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperilaji ja paino käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tulostusjälki edelleen epätasainen?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

Tarkista, onko lokeroon lisätyssä paperissa kuvioita. Tarkista, onko paperi karkeaa.


Oletko yrittänyt tulostaa kuvioidulle tai karkealle paperille?

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperin laatuasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tulostusjälki edelleen epätasainen?

Siirry vaiheeseen 6.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 6

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Onko tulostusjälki edelleen epätasainen?

Ota yhteyttä tekninen tuki osoitteessa http://support.lexmark.com tai huoltoedustajaan.

Ongelma on ratkaistu.


Tuloste on liian tumma

A page with a print that is too dark

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Pienennä tummuutta tulostimen ohjauspaneelin Laatu-valikossa.

  Huomautus: 8 on oletusasetus.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian tumma?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji-, laatu- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko lokeroon lisätyn paperin laji, laatu ja paino asetettu oikein?

Siirry vaiheeseen 3.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

 • Määritä paperilaji, laatu ja paino lokeron asetuksissa lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

 • Vaihda lokeroon lisätty paperi lokeron asetuksissa määritetyn paperilajin, laadun ja painon mukaiseksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperilaji, laatu ja paino käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian tumma?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

Tarkista, onko lokeroon lisätyssä paperissa kuvioita. Tarkista, onko paperi karkeaa.


Oletko yrittänyt tulostaa kuvioidulle tai karkealle paperille?

Muuta tulostimen ohjauspaneelin Paperin laatu -valikon laatuasetukset tulostuspaperin mukaisiksi.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian tumma?

Siirry vaiheeseen 6.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 6

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Onko tuloste edelleen liian tumma?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tuloste on liian vaalea

A page with printed characters that are too light

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Suurenna tummuutta tulostimen ohjauspaneelin Laatu-valikossa.

  Huomautus: 8 on oletusasetus.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian vaalea?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji-, laatu- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Onko lokeroon lisätyn paperin laji, laatu ja paino asetettu oikein?

Siirry vaiheeseen 3.

Muuta paperilaji, laatu ja paino lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperilaji, laatu ja paino käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian vaalea?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

Varmista, että paperissa ei ole kuvioita tai että se ei ole karkeaa.


Oletko yrittänyt tulostaa kuvioidulle tai karkealle paperille?

Muuta tulostimen ohjauspaneelin Paperin laatu -valikon laatuasetukset tulostuspaperin mukaisiksi.

Siirry vaiheeseen 5.

Vaihe 5

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian vaalea?

Siirry vaiheeseen 6.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 6

 1. Tasoita kuvayksikössä oleva väriaine.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

  2. Ravista kuvayksikköä.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen liian vaalea?

Siirry vaiheeseen 7.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 7

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Onko tuloste edelleen liian vaalea?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulostin tulostaa tyhjiä sivuja

A blank page

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Tarkista, onko kuvayksikköön jäänyt pakkausmateriaalia.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

  2. Tarkista, onko pakkausmateriaali poistettu kuvayksiköstä.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostaako tulostin edelleen tyhjiä sivuja?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Tasoita kuvayksikössä oleva väriaine.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

  2. Ravista kuvayksikköä.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostaako tulostin edelleen tyhjiä sivuja?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Tulostaako tulostin edelleen tyhjiä sivuja?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulostin tulostaa täysin mustia sivuja

A print that is mostly black

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Asenna kuvayksikkö uudelleen.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  2. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Tulostaako tulostin täysin mustia sivuja?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Tulostaako tulostin täysin mustia sivuja?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa on toistuvia vikoja

A page with repeating defects

Toimi

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Vaihda kuvayksikkö, jos virheiden välinen etäisyys vastaa jotakin seuraavista arvoista:

  • 47,8 mm (1,88 tuumaa)

  • 96,8 mm (3,81 tuumaa)

  • 28,5 mm (1,12 tuumaa)

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Esiintyykö tulosteissa edelleen toistuvia virheitä?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Vaihda kiinnitysyksikkö, jos virheiden välinen etäisyys vastaa jompaakumpaa seuraavista arvoista:

  • 87,9–92,7 mm (3,46–3,65 tuumaa)

  • 95,2 mm (3,75 tuumaa)

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Esiintyykö tulosteissa edelleen toistuvia virheitä?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa näkyy varjokuvia

Prints with shadow images

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Aseta lokeroon oikean lajista ja painoista paperia.


Onko lokeroon lisätty oikean lajista ja painoista paperia?

Siirry vaiheeseen 2.

Aseta lokeroon oikean lajista ja painoista paperia.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Onko lokeroon lisätyn paperin laji ja paino asetettu oikein?

Siirry vaiheeseen 3.

Vaihda lokeroon lisätty paperi lokeron asetuksissa määritetyn paperilajin ja painon mukaiseksi.

Vaihe 3

 1. Määritä paperilaji ja paino käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa edelleen varjokuvia?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Näkyykö tulosteissa edelleen varjokuvia?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Vino tulostuslaatu

Tuloste, jonka merkit ovat vinossa

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Siirrä lokeron leveys- ja pituusohjaimet sopivaan kohtaan käytettävän paperin koon mukaan.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen vinossa?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Tarkista, että lokero tukee tulostuksessa käytettävää paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tuloste edelleen vinossa?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa on vaakaraitoja

A page with streaked horizontal lines

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Määritä lokero tai syöttölaite käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa on vaakaraitoja?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Vastaavatko paperilajin ja painon asetukset lokerossa olevan paperin lajia ja painoa?

Siirry vaiheeseen 3.

Muuta paperilaji ja paino lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 3

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa on vaakaraitoja?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

 1. Asenna kuvayksikkö uudelleen.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  2. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa on vaakaraitoja?

Siirry vaiheeseen 5.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 5

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Näkyykö tulosteissa on vaakaraitoja?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa on pystyraitoja

A page with vertical streaks

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Määritä paperilaji, laatu ja paino käyttöjärjestelmän mukaan joko Printing Preferences (Tulostusmääritykset)- tai Print (Tulosta) -valintaikkunassa.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa on pystyraitoja?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji-, laatu- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Vastaavatko paperilajin, laadun ja painon asetukset lokerossa olevaa paperia?

Siirry vaiheeseen 3.

Suorita jokin seuraavista toiminnoista:

 • Määritä paperilaji, laatu ja paino lokeron asetuksissa lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

 • Vaihda lokeroon lisätty paperi lokeron asetuksissa määritetyn paperilajin, laadun ja painon mukaiseksi.

Vaihe 3

 1. Aseta paperia uudesta pakkauksesta.

  Huomautus: Paperi imee kosteutta suuren kosteuspitoisuuden takia. Säilytä paperia alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes sitä käytetään.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa on pystyraitoja?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

 1. Asenna kuvayksikkö uudelleen.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  2. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa on pystyraitoja?

Siirry vaiheeseen 5.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 5

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Näkyykö tulosteissa on pystyraitoja?

Ota yhteyttä tekninen tuki osoitteessa http://support.lexmark.com tai huoltoedustajaan.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa on sumeaa väriainetta tai taustavarjostusta

A page with print that has toner fog or background shading

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Asenna kuvayksikkö uudelleen.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  2. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Katosiko sumea väriaine tai taustavarjostus tulosteista?

Ongelma on ratkaistu.

Siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Katosiko sumea väriaine tai taustavarjostus tulosteista?

Ongelma on ratkaistu.

Ota yhteyttä tekninen tuki.


Väriaine varisee pois

Mustetahroja tulosteissa

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Tarkista tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilajin, paperin laadun ja paperin painon asetukset.


Vastaavatko paperilajin, paperilaadun ja paperin painon asetukset lokerossa olevaa paperia?

Siirry vaiheeseen 2.

Määritä paperilaji, laatu ja paino lokeron asetuksissa lokeroon lisätyn paperin mukaisiksi.

Vaihe 2

Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Hankautuuko väriaine vieläkin pois?

Ota yhteyttä asiakastuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa on väriainepilkkuja

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Onko tulosteissa väriainepilkkuja?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Kalvojen tulostuslaatu on huono

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilajiasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.


Onko lokeron paperilajiksi valittu Piirtoheitinkalvo?

Siirry vaiheeseen 2.

Aseta paperilajiksi Piirtoheitinkalvo.

Vaihe 2

 1. Tarkista, käytätkö suositeltua piirtoheitinkalvotyyppiä.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Onko tulostuslaatu edelleen huono?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Epätasainen tummuus

A print with uneven density

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Onko tulosteen väriainevahvuus epätasaista?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.


Tulosteissa on pystyaukkoja

A page with vertical voids

Toiminto

Kyllä

Ei

Vaihe 1

 1. Varmista, että käyttämäsi ohjelmisto käyttää oikeaa täyttökuviota.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa pystyaukkoja?

Siirry vaiheeseen 2.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 2

 1. Valitse tulostimen ohjauspaneelin Paperi-valikosta paperilaji- ja painoasetukset, jotka vastaavat lokerossa olevaa paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa pystyaukkoja?

Siirry vaiheeseen 3.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 3

Tarkista, käytätkö suositeltua paperilajia.

 1. Lisää kyseiseen lokeroon tai syöttöaukkoon suositeltua paperia.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa pystyaukkoja?

Siirry vaiheeseen 4.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 4

 1. Tasoita kuvayksikössä oleva väriaine.

  1. Poista väriainekasetti ja sitten kuvayksikkö.

  2. Ravista kuvayksikköä.

   Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

  3. Asenna kuvayksikkö ja sitten värikasetti.

 2. Lähetä tulostustyö uudelleen tulostimeen.


Näkyykö tulosteissa pystyaukkoja?

Siirry vaiheeseen 5.

Ongelma on ratkaistu.

Vaihe 5

Vaihda kuvayksikkö ja lähetä tulostustyö uudelleen.


Näkyykö tulosteissa pystyaukkoja?

Ota yhteyttä tekninen tuki.

Ongelma on ratkaistu.