Menu Ustawienia

Ustawienia ogólne, menu

Zastosowanie

Działanie

Język wyświetlany

Angielski

Francuski

Niemiecki

Włoski

Hiszpański

Duński

Norweski

Niderlandzki

Szwedzki

Portuguese

Fiński

Rosyjski

Polski

Grecki

Węgierski

Turecki

Czeski

Chiński uproszczony

Chiński tradycyjny

Koreański

Japoński

Umożliwia ustawienie języka tekstu pojawiającego się na wyświetlaczu.

Uwaga: Niektóre języki są dostępne tylko w wybranych modelach drukarek. Korzystanie z niektórych języków może wymagać zainstalowania specjalnego oprzyrządowania.

Pokaż szacunkowe czasy eksploatacji materiałów

Pokaż szacunki

Nie pokazuj szacunków

Wyświetl szacowany poziom materiałów eksploatacyjnych w panelu sterowania, wbudowanym serwerze internetowym, ustawieniach menu i raportach statystyk urządzenia.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pokaż szacunki.

Tryb oszczędny

Wyłączony

Energia

Energia/papier

Papier

Minimalizuje zużycie energii, papieru lub nośników specjalnych.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie trybu Eco na Energię lub Papier może wpłynąć na wydajność urządzenia, ale nie na jakość druku.
Sygnał dźwiękowy załadowanego podajnika ADF

Włączone

Wyłączona

Włącz dźwięk podajnika ADF dla wkładania papieru.

Uwaga: Domyślne ustawienie to Enabled (Włączone).

Czujnik podawania wielu arkuszy przez automatyczny podajnik dokumentów

Włączony

Wyłączony

Umożliwia wykrywanie pobierania więcej niż jednego arkusza papieru jednocześnie przez automatyczny podajnik dokumentów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Tryb cichy

Wyłączony

Włączony

Zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez drukarkę.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Run Initial Setup (Uruchom konfigurację wstępną)

Tak

Nie

Uruchamia Kreatora konfiguracji.

Klawiatura

Typ klawiatury

Angielski

Francuski

Francais Canadien

Niemiecki

Włoski

Hiszpański

Grecki

Duński

Norweski

Niderlandzki

Szwedzki

Fiński

Portuguese

Rosyjski

Polski

Niemiecki (Szwajcaria)

Francuski (Szwajcaria)

Koreański

Węgierski

Turecki

Czeski

Chiński uproszczony

Chiński tradycyjny

Japoński

Klawisz niestandardowy [x]

Określ język i dane klucza własnego za pomocą klawiatury ekranowej.

Rozmiary papieru

US

Metryczne

Określa jednostkę miary dla rozmiarów papieru.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest US.
 • Wybór kraju lub regionu w kreatorze wstępnej konfiguracji wpływa na wstępne ustawienia rozmiaru papieru.
Zakres portów opcji Skanuj do komputera

[zakres portów]

Określa zakres prawidłowych portów dla drukarek znajdujących się za zaporą blokującą porty.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 9751:12000.

Wyświetlane informacje

Lewa strona

Prawa strona

Określa dane do wyświetlenia w górnych rogach ekranu głównego.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Brak

Adres IP

Nazwa hosta

Nazwa kontaktu

Lokalizacja

Data/Godzina

Nazwa usługi mDNS/DDNS

Nazwa konfiguracji zerowej

Tekst niestandardowy [x]

Nazwa modelu

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla strony lewej jest Adres IP.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla strony prawej jest Data/godzina.
Wyświetlane informacje (ciąg dalszy)

Tekst niestandardowy [x]

Umożliwia dostosowanie tekstu do wyświetlenia w górnych rogach ekranu.

Wyświetlane informacje (ciąg dalszy)

Toner czarny

Określ dane do wyświetlenia dla czarnego toneru.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Wyświetlanie

Nie wyświetlaj

Wyświetlaj

Komunikat do wyświetlenia

Domyślny

Alternatywny

Domyślny

[pole tekstowe]

Alternatywny

[pole tekstowe]

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Wyświetlanie jest Nie wyświetlaj.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Komunikat do wyświetlenia jest Domyślny.
Wyświetlane informacje (ciąg dalszy)

Zacięcie papieru

Załaduj papier

Błęd wymagające serwisu

Umożliwia dostosowanie wyświetlanych informacje do określonych menu.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Wyświetlaj

Tak

Nie

Komunikat do wyświetlenia

Domyślny

Alternatywny

Domyślny

[pole tekstowe]

Alternatywny

[pole tekstowe]

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym opcji Wyświetlaj jest Nie.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Komunikat do wyświetlenia jest Domyślny.
Dostosowywanie ekranu głównego

Zmień język

Kopiuj

Kopiuj skróty

Faks

Skróty faksu

E-mail

Skróty e-mail

FTP

Skróty FTP

Wyszukaj wstrzymane zadania

Wstrzymane zadania

Napęd USB

Profile i aplikacje

Zakładki

Zadania według użytkownika

Formularze i ulubione

Kopiowanie karty

Skanuj przez sieć

MyShortcut

Wysyłanie do wielu odbiorców

Umożliwia zmianę ikon wyświetlanych na ekranie głównym.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Wyświetlaj

Nie wyświetlaj

Format daty

MM-DD-RRRR

DD-MM-RRRR

RRRR-MM-DD

Format daty drukarki.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne w Stanach Zjednoczonych to MM-DD-RRRR . Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest opcja DD-MM-YYYY.

Format zegara

Opcja 12-godz. A.M./P.M.

24-godzinny

Format czasu drukarki.

Uwaga: Opcja 12-godz. A.M./P.M. to domyślne ustawienie fabryczne.

Jasność wyświetlacza

20–100

Określa jasność wyświetlacza.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 100.

Kopiowanie jednostronne

Wyłączony

Włączony

Pozwala na umieszczenie kopii z szyby skanera razem na jednej stronie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Output Lighting (Oświetlenie odbiornika)

Normal/Standby Mode (Tryb normalny/wstrzymania)

Wyłączone

Ciemne

Jasne

Umożliwia ustawienie kontrolki dla odbiornika standardowego.

Uwagi:

 • Jeśli Tryb Eco ma ustawioną wartość Energia lub Energia/Papier, domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Ciemne.
 • Jeśli Tryb Eco ma ustawioną wartość Wyłączony lub Papier, domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Jasne.
Kontrolki błędów

Włączony

Wyłączony

Umożliwia ustawienie kontrolki włączającej się w przypadku wystąpienia błędu w drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Odpowiedź dźwięku

Odpowiedź przycisku

Włączony

Wyłączony

Głośność

1-10

Umożliwia konfigurację głośności i reakcji przycisków.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Odpowiedź przycisku jest Włączoma.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Głośność jest 5.
Reakcja ekranu wyczuwalna dotykiem

Włączony

Wyłączony

Włącza potwierdzenie dotknięcia ekranu dotykowego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Pokaż zakładki

Tak

Nie

Określa czy w obszarze Wstrzymane zadania są wyświetlane zakładki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.

Zezwalaj na usuwanie tła

Włączony

Wyłączony

Określ czy usuwanie tła jest dozwolone.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Zezwalaj na skanowanie zadań niestandardowych

Włączony

Wyłączony

Umożliwia skanowanie wielu zadań do jednego pliku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Usuwanie zacięć skanera

Poziom zadania

Poziom strony

Określ sposób ponownego wczytywania wykonanego zadania skanowania, gdy dojdzie do zaklinowania się papieru w podajniku ADF.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Poziom zadania.

Częstotliwość odświeżania strony internetowej

30-300

Określa odstęp czasu między kolejnymi odświeżeniami wbudowanego serwera WWW.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 120 sekund.

Nazwa kontaktu

Określa dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za drukarkę

Uwaga: Imię i nazwisko osoby kontaktowej są przechowywane na wbudowanym serwerze WWW.

Lokalizacja

Ustal lokalizację drukarki.

Uwaga: Lokalizacja zostanie zapisana na wbudowanym serwerze WWW.

Alarmy

Sterowanie alarmem

Alarm dot. kasety

Ustawia alarm uruchamiany, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Wyłączony

Pojedynczy

Ciągły

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Sterowanie alarmem jest Pojedynczy.
 • UstawienieOff (Wyłącz) jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Cartridge Alarm (Alarm dotyczący kasety).
Limity czasu oczekiwania

Tryb wstrzymania

Wyłączona

1-240

Umożliwia ustawienie czasu bezczynności, po którym drukarka przejdzie w tryb mniejszego zużycia energii.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 15 minut.

Limity czasu oczekiwania

Tryb czuwania

Wyłączona

1-120

Skonfiguruj czas bezczynności przed włączeniem Trybu uśpienia.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 20 minut.
 • Wartość Wyłączone jest wyświetlana tylko wtedy, gdy opcja Oszczędzanie energii jest wyłączona.
Limity czasu oczekiwania

Drukuj z wył. wyświetlaczem

Umożliwia drukowanie z wył. wyświetlaczem

Wyświetlacz wł. podczas drukowania

Umożliwia drukowanie zadania przy wyłączonym wyświetlaczu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyświetlacz wł. podczas drukowania.

Limity czasu oczekiwania

Limit czasu hibernacji

Wyłączona

20 minut

1 godzina

2 godziny

3 godziny

6 godziny

1 dzień

2 dni

3 dni

1 tydzień

2 tygodnie

1 miesiąć

Określa czas, po którym drukarka przechodzi w tryb hibernacji.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 3 dni.

Limit czasu hibernacji przy połączeniu

Tryb hibernacji

Nie hibernuj

Umożliwia ustawienie drukarki w tryb hibernacji nawet podczas aktywnego połączenia Ethernet.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Hibernacja.

Limity czasu oczekiwania

Czas oczekiwania ekranu

15-300

Skonfiguruj czas bezczynności przed powrotem do Trybu gotowości wyświetlacza.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 30 sekund.

Limity czasu oczekiwania

Oczekiwanie na wydruk

Wyłączona

1-255

Umożliwia skonfigurowanie drukarki, by kończyła zadanie drukowania po upływie określonego czasu bezczynności.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 90 sekund.
 • Opcja Oczekiwanie na wydruk jest dostępna tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PCL.
Limity czasu oczekiwania

Czas oczekiwania

Wyłączona

15-65535

Umożliwia określenie czasu, przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane, zanim zadanie drukowania zostanie anulowane.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 40 sekund.
 • Element Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript.
Limity czasu oczekiwania

Limit wstrzymania zadania

5-255

Określa czas oczekiwania drukarki na reakcję użytkownika, zanim zadania, które nie mają właściwych zasobów, zostaną wstrzymane.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 30 sekund.
 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy.
Usuwanie błędu

Automatyczne ponowne uruchomienie

Ponowne uruchomienie przy bezczynności

Zawsze uruchamiaj ponownie

Nigdy nie uruchamiaj ponownie

Po wystąpieniu błędu drukarka zostanie uruchomiona ponownie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zawsze uruchom ponownie.

Usuwanie błędu

Maksymalna liczba automat. ponownych uruchomień

1-20

Określa maksymalną liczbę automatycznych ponownych uruchomień drukarki.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 2.

Odzyskiwanie drukowania

Autokontynuacja

Wyłączona

5-255

Umożliwia automatyczną kontynuację pracy drukarki po przejściu w tryb offline, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączona.

Odzyskiwanie drukowania

Zacięcia – ponów

Włączony

Wyłączony

Automatyczny

Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.

Odzyskiwanie drukowania

Pomoc przy zac.

Włączony

Wyłączony

Umożliwia ustawienie automatycznego wykrywania zacięcia papieru.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Odzyskiwanie drukowania

Page Protect (Ochrona strony)

Wyłączony

Włączony

Popraw wydruk dla danej strony.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ustawienia

Wydł. limit czasu ekranu

Włączony

Wyłączony

Pozostań w tym samym miejscu i wykonaj reset licznika czasu dla wyłączenia ekranu, zamiast powracać do ekranu głównego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ustawienia

Tempo mowy

Bardzo wolno

Wolny

Normalny

Szybki

Szybciej

Bardzo szybko

Gwałtownie

Bardzo gwałtownie

Najszybciej

Dostosuj prędkość mówienia przewodnika głosowego.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalny.

Ustawienia

Głośn. słuch.

1-10

Ustawia głośność słuchawek.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5.

Informacje wysyłane do Lexmark

Zużycie materiałów eksploatacyjnych i arkuszy (anonimowe)

Włączony

Wyłączony

Wysyłaj anonimowe informacje o użytkowaniu do firmy Lexmark.

Uwaga: Domyślna wartość zależy od wyboru dokonanego w ramach wstępnej konfiguracji.

Naciśnięcie przycisku Czuwanie

Nie rób nic

Sleep (Czuwanie)

Tryb hibernacji

Określa sposób reakcji drukarki na krótkie naciśnięcie przycisku Czuwanie w czasie, gdy drukarka jest w trybie bezczynności.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Czuwanie.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Czuwanie

Nie rób nic

Sleep (Czuwanie)

Tryb hibernacji

Określa sposób, w jaki drukarka w stanie bezczynności reaguje na długie naciśnięcie przycisku Czuwanie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie rób nic.

Ustawienia fabryczne

Do Not Restore (Nie przywracaj)

Restore Now (Przywróć teraz)

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Do Not Restore (Nie przywracaj).

Eksportuj plik konfiguracji

Eksport

Eksportuj pliki konfiguracji na pamięć flash.

Eksportuj spakowany dziennik

Eksport

Eksportuje skompresowane pliki dziennika na dysk flash.


Menu Ustawienia kopiowania

Opcja

Przeznaczenie

Typ zawartości

Tekst

Grafika

Tekst/fotografia

Fotografia

Określa treść oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Tekst/fotografia.

Źródło zawartości

Czarno-biała drukarka laserowa

Kolorowa drukarka laserowa

Drukarka atramentowa

Fotografia/Klisza

Czasopismo

Gazeta

Naciśnij przycisk

Inny

Określa sposób produkcji oryginalnego dokumentu

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Black/White Laser (Czarno-biała drukarka laserowa).

Druk dwustronny (dupleks)

1-stronny na 1-stronny

1-stronny na 2-stronny

2-stronny na 1-stronny

2-stronny na 2-stronny

Określa, czy oryginalny dokument jest 2-stronny (dupleks) czy 1-stronny, oraz czy ma zostać skopiowany jako 2-stronny czy 1-stronny.

Uwagi:

 • 1-stronny na 1-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po jednej stronie i kopia również będzie zadrukowana po jednej stronie.
 • 1-stronny na 2-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po jednej stronie, natomiast kopia będzie zadrukowana po obu stronach.
 • 2-stronny na 1-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach, natomiast kopia będzie zadrukowana tylko po jednej stronie.
 • 2-stronny na 2-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach i kopia również będzie zadrukowana po obu stronach.
Oszczędzanie papieru

Wyłącz

2 na arkuszu, pionowa

2 na arkuszu, pozioma

4 na arkuszu, pionowa

4 na arkuszu, pozioma

Umożliwia skopiowanie dwóch lub czterech arkuszy dokumentu na jedną stronę.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Drukuj obramowanie stron

Włączone

Wyłączone

Określa, czy ma być drukowane obramowanie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Sortuj

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

W przypadku drukowania wielu kopii strony zadania drukowania są układane po kolei.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „(1,2,3) (1,2,3)”.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Meksyk)

Uniwersalny

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Rozmiary mieszane

A4

A5

A6

B5 JIS

Nośniki powodujące problemy - Letter

Nośniki powodujące problemy — A5

Nośniki powodujące problemy - Legal

Nośniki powodujące problemy — A4

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Książka — oryginalny rozmiar

Wizytówka

3 x 5 cali

4 x 6 cali

Karta identyfikacyjna

Określa rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.

Uwagi:

 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter.
 • Domyślne międzynarodowe ustawienie fabryczne to A4.
Źródło dla kopii

Zasobnik [x]

Automatyczne dopasowanie rozmiaru

podajnik do wielu zastosowań

Określa źródło papieru dla zadań kopiowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Zasobnik 1.

Separatory folii

Włączone

Wyłączone

Umieszcza arkusz papieru pomiędzy foliami.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Włącz.

Arkusze separujące

Wyłączone

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

Umieszcza arkusze papieru pomiędzy stronami, kopiami lub zadaniami.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Źródło arkuszy separujących

Zasobnik [x]

podajnik do wielu zastosowań

Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Zasobnik 1.

Intensywność

1–9

Określa poziom intensywności toneru dla zadań kopiowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5.

Liczba kopii

1–999

Określa liczbę kopii w zadaniu kopiowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1.

Nagłówek/Stopka

[Lokalizacja]

Wyłącz

Data/Godzina

Numer strony

Tekst niestandardowy

Drukowanie na

Wszystkie strony

Tylko pierwsza strona

Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej

Tekst niestandardowy

Określa informacje nagłówka i stopki oraz ich lokalizację na stronie.

Wybierz jedną z następujących opcji lokalizacji:

 • U góry z lewej strony

 • U góry na środku

 • U góry z prawej strony

 • Na dole z lewej strony

 • Na dole na środku

 • Na dole z prawej strony

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji lokalizacji jest ustawienie Wyłączone.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji „Drukowanie na” jest „Wszystkie strony”.
Nakładka

Poufne

Kopia

Wydruk próbny

Pilny

Niestandardowy

Wyłączone

Określa tekst nakładki drukowany na każdej stronie zadania kopiowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Nakładka niestandardowa

Określa tekst nakładki niestandardowej.

Uwaga: Dozwolonych jest maksymalnie 64 znaków.

Zezwalaj na kopie priorytetowe

Włączone

Wyłączone

Umożliwia przerwanie zadania drukowania w celu skopiowania strony lub dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Włącz.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włącz

Wyłącz

Umożliwia skopiowanie, w ramach jednego zadania kopiowania, dokumentu zawierającego papier różnych rozmiarów.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.
 • To menu pojawia się tylko po zainstalowaniu działającego dysku twardego drukarki.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włącz

Wyłącz

Umożliwia zapisywanie niestandardowych ustawień kopiowania jako skrótów.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Włącz.

Usuwanie tła

Od -4 do 4

Określa stopień widoczności tła na kopii.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0.

Automatyczne wyśrodkowanie

Wyłączone

Włączone

Umożliwia automatyczne wyśrodkowywanie zawartości na stronie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany podczas skanowania, oraz regulację wartości progowej usuwania dla poszczególnych kolorów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest ustawienie Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest ustawienie 128.
Kontrast

0–5

Najlepsze dla zawartości

Określa kontrast kopii tworzonych w ramach zadania kopiowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Wyłączone

Włączone

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Negatyw

Wyłączone

Włączone

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Szczegóły cienia

Od -4 do 4

Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na kopii.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Skanuj całą powierzchnię

Wyłącz

Włącz

Umożliwia skanowanie całej powierzchni oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.

Ostrość

1–5

Dostosowuje ostrość kopii.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3.

Kopia próbna

Wyłącz

Włącz

Tworzy kopię próbną oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.


Menu Ustawienia faksu

Menu Tryb faksu (Ustawienia faksu analogowego)

W trybie Ustawienia faksu analogowego zadanie faksowania jest wysyłane poprzez linię telefoniczną.

Ustawienia ogólne faksu

Zastosowanie

Działanie

Przywróć ustawienia fabryczne

Przywraca ustawienia fabryczne dla wszystkich ustawień faksu.

Zoptymalizuj zgodność faksu

Optymalizuje zgodność faksu z innymi faksami.

Nazwa faksu

Określa nazwę urządzenia faksującego w drukarce.

Numer faksu

Określa numer przypisany do faksu.

Identyfikator faksu

Nazwa faksu

Numer faksu

Określa sposób identyfikacji faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest numer faksu.

Włącz ręczną obsługę faksu

Włączone

Wyłączone

Ustawia drukarkę tak, aby faksowanie odbywało się ręcznie (wymagany rozgałęźnik linii i aparat telefoniczny).

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Do odbierania faksów przychodzących i wybierania numerów faksów jest wykorzystywany zwykły telefon.
 • Aby przejść bezpośrednio do tego ustawienia, naciśnij # 0 na klawiaturze numerycznej.
Wykorzystanie pamięci

W całości na odbieranie

W większości na odbieranie

Po równo

W większości na wysyłanie

W całości na wysyłanie

Definiuje przydzielanie pamięci nieulotnej między zadaniami wysyłania i odbierania faksów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie „Po równo”.

Anuluj faksy

Zezwalaj

Nie zezwalaj

Określa, czy dopuszczalne jest anulowanie zadań faksowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zezwalaj.

Identyfikator nadawcy

Wyłączone

Główny

Alternatywny

Określa typ wykorzystywanego identyfikatora nadawcy.

Maskowanie numeru faksu

Wyłączone

Z lewej strony

Z prawej strony

Określa stronę, od której cyfry są maskowane w numerze faksu wychodzącego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Liczba maskowanych znaków jest określana opcją „Ile cyfr zamaskować”.
Ile cyfr zamaskować

0–58

Określa liczbę cyfr, które mają zostać zamaskowane w numerze faksu wychodzącego.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Strona tytułowa faksu

Strona tytułowa faksu

Domyślnie wyłączone

Domyślnie włączone

Nigdy nie używaj

Zawsze używaj

Dołącz pole Do

Włączone

Wyłączone

Dołącz pole Od

Włączone

Wyłączone

Od

Dołącz pole Wiadomość

Włączone

Wyłączone

Komunikat

Dołącz logo

Włączone

Wyłączone

Dołącz stopkę [x]

Włączone

Wyłączone

Stopka [x]

Umożliwia skonfigurowanie strony tytułowej faksu.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne dla opcji strony tytułowej faksu to Domyślnie wyłączone.
 • Domyślne ustawienie fabryczne dla pozostałych pozycji menu to Wyłącz.

Ustawienia wysyłania faksów

Zastosowanie

Działanie

Rozdzielczość

Zwykła

Wysoka 200 dpi

Bardzo wysoka 300 dpi

Najwyższa 600 dpi

Określa jakość w jednostkach dpi (punkty na cal). Im wyższa rozdzielczość, tym lepsza jakość wydruku, ale także dłuższy czas wysyłania faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Standardowa.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Meksyk)

Uniwersalny

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Rozmiary mieszane

A4

A5

A6

B5 JIS

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Książka-or.rozm.

Wizytówka

3 x 5 cali

4 x 6 cali

Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne w Stanach Zjednoczonych to Rozmiary mieszane fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Druk dwustronny (dupleks)

Wyłączone

Długi brzeg

Krótki brzeg

Określa orientację oryginalnych dokumentów załadowanych do automatycznego podajnika dokumentów w celu dwustronnego skanowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Typ zawartości

Tekst

Grafika

Tekst/fotografia

Fotografia

Określa treść oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tekst.

Źródło zawartości

Czarno-biała drukarka laserowa

Kolorowy, laser

Do drukarek atramentowych

Fotografia/Klisza

Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Określa sposób produkcji oryginalnego dokumentu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Black/White Laser (Czarno-biała drukarka laserowa).

Intensywność

1–9

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Prefiks wybierania

Wprowadź prefiks wybierania numeru, taki jak 99. Pojawia się pole do wprowadzania wartości numerycznych.

Reguły prefiksu wybierania numeru

Reguła prefiksu [x]

Umożliwia ustanowienie reguły prefiksu wybierania numeru.

Automatyczne ponowne wybieranie

0–9

Określa, ile razy drukarka ma próbować wysłać faks pod określony numer.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Częstotliwość ponownego wybierania

1–200

Określa odstęp czasu (w minutach) między ponowieniami wybierania numeru.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekund.

Za PABX

Tak

Nie

Włącza lub wyłącza wybieranie „na ślepo” przez centralę (bez sygnału wybierania).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).

Włącz funkcję ECM

Tak

Nie

Włącza lub wyłącza tryb korekcji błędów dla zadań faksowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Włącz faksowanie ze skanera

Włączone

Wyłączone

Umożliwia faksowanie plików zeskanowanych na drukarce.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Sterownik do faksu

Tak

Nie

Umożliwia wysyłanie zadań faksowania przez sterownik drukarki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włączone

Wyłączone

Umożliwia zapisywanie numerów faksów w drukarce jako skrótów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Tryb wybierania numeru

Tonowo

Impulsowo

Określa rodzaj sygnału wybierania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wybieranie tonowe.

Maksymalna szybkość

2400

4800

9600

14400

33600

Określa maksymalną prędkość wysyłania faksów (w bodach).

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 33600 sekund.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włączone

Wyłączone

Umożliwia zeskanowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.
Podgląd skanowania

Włączone

Wyłączone

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.
Usuwanie tła

Od -4 do 4

Określa stopień widoczności tła na skanowanym obrazie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Równowaga kolorów

Cyjan — Czerwony

Magenta — Zielony

Żółty — Niebieski

Włącza jednakową równowagę kolorów w zeskanowanym obrazie.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany, oraz regulację wartości progowej usuwania dla poszczególnych kolorów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest ustawienie Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest ustawienie 128.
Kontrast

0–5

Najlepsza dla zawartości

Określa kontrast skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Wyłączone

Włączone

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Wyłączone

Włączone

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

Od -4 do 4

Dostosowuje poziom szczegółowości widocznego cienia.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Czujnik podawania wielu arkuszy przez automatyczny podajnik dokumentów

Włączone

Wyłączone

Umożliwia wykrywanie pobierania więcej niż jednego arkusza papieru jednocześnie przez automatyczny podajnik dokumentów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Skanuj całą powierzchnię

Wyłączone

Włączone

Określa, czy oryginalny dokument ma być skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

1–5

Dostosowuje ostrość faksu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekund.

Temperatura

Od -4 do 4

Określenie wydruków jako ciepłe lub zimne. Zimne wartości powodują generowanie bardziej niebieskich wydruków niż domyślne, a ciepłe wartości — bardziej czerwonych.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Włącz kolorowe faksowanie ze skanera

Domyślnie wyłączone

Domyślnie włączone

Nigdy nie używaj

Zawsze używaj

Włącza kolorowe faksowanie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Domyślnie wyłączone.

Automatyczna konwersja faksów kolorowych na faksy mono

Włączone

Wyłączone

Konwertuje wszystkie faksy wychodzące do postaci czarno-białej.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).


Ustawienia odbierania faksów

Zastosowanie

Działanie

Włącz odbieranie faksów

Włączone

Wyłączone

Umożliwia drukarce odbieranie zadań faksowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Włącz identyfikator numeru dzwoniącego

Włączone

Wyłączone

Wyświetla informacje o identyfikatorze nadawcy przychodzącego faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Oczekujące zadanie faksowania

Brak

Toner

Toner i materiały eksploatacyjne

Jeśli zadanie wymaga zasobów, które są niedostępne, usuwa zadania faksowania z kolejki wydruku.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Liczba sygnałów do odebrania

1–25

Określa, po ilu dzwonkach urządzenie odbiera przychodzący faks.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekund.

Automatyczne odbieranie

Tak

Nie

Ustawianie w drukarce automatycznego odbierania faksów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).

Kod odbierania ręcznego

0–9

Umożliwia ręczne wprowadzenie za pomocą klawiatury telefonu kodu niezbędnego do rozpoczęcia odbierania faksu.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 9 sekund.
 • Ta pozycja menu jest używana, gdy drukarka współużytkuje linię z telefonem.
Autoredukcja

Włączone

Wyłączone

Skaluje przychodzące zadanie faksowania tak, aby pasowało do papieru załadowanego do wskazanego źródła papieru faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Źródło papieru

Automatyczny

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru do drukowania zadań faksów przychodzących.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

Druk dwustronny (dupleks)

Wyłączone

Włączone

Włącza funkcję drukowania dwustronnego faksów przychodzących.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Arkusze separujące

Wyłączone

Przed zadaniem

Po zadaniu

Włącza dołączanie przez drukarkę do przychodzących zadań faksowania arkuszy separujących.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Źródło arkuszy separujących

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Odbiornik

Odbiornik standardowy

Odbiornik [x]

Określa odbiornik, do którego przekazywane będą odebrane faksy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.

Stopka faksu

Włączone

Wyłączone

Drukuje informacje dotyczące przesyłania na dole każdej strony odebranego faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Maksymalna szybkość

2400

4800

9600

14400

33600

Określa maksymalną prędkość odbierania faksów w bodach.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 33600 sekund.

Przekazywanie faksów

Drukuj

Wydrukuj i prześlij dalej

Przekaż

Włącza funkcję przekazywania odebranych faksów do innego odbiorcy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.

Prześlij do

Faks

Wiadomość e-mail

FTP

LDSS

eSF

Określa typ odbiorcy, do którego są przekazywane faksy.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Faks.
 • To menu jest dostępne tylko z wbudowanego w drukarkę serwera WWW.
Prześlij do skrótu

Umożliwia wprowadzenie numeru skrótu zgodnego z typem odbiorcy (faks, e-mail, FTP, LDSS lub eSF).

Blokowanie bezimiennych faksów

Wyłączone

Włączone

Włącza blokowanie faksów przychodzących z urządzeń bez określonego identyfikatora stacji lub identyfikatora faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Lista zakazanych faksów

Włącza funkcję zapisywania w drukarce listy blokowanych numerów faksów.

Wstrzymywanie faksów

Tryb wstrzymywania faksów

Wyłączone

Zawsze włączone

Ręcznie

Wg planu

Plan wstrzymywania faksów

Umożliwia drukarce wstrzymanie zadań drukowania odebranych faksów do momentu ich wznowienia. Wstrzymane faksy można wznowić ręcznie, w zaplanowanym dniu lub o zaplanowanej godzinie.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Włącz otrzymywanie kolorowych faksów

Włączone

Wyłączone

Włącza funkcję odbierania przez drukarkę faksów kolorowych i drukowania ich w skali szarości.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).


Ustawienia dziennika faksów

Zastosowanie

Działanie

Dziennik transmisji

Drukuj potwierdzenie

Nie drukuj dziennika

Drukuj tylko w razie błędu

Włącza drukowanie dziennika transmisji po każdym zadaniu faksowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj potwierdzenie.

Dziennik błędów odbierania

Nigdy nie drukuj

Drukuj przy bł.

Umożliwia drukowanie dziennika błędów odbierania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nigdy nie drukuj.

Drukuj dzienniki automatycznie

Włączone

Wyłączone

Włącza automatyczne drukowanie dzienników faksu.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
 • Dzienniki są drukowane co 200 zadań faksowania.
Źródło papieru dziennika

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru wykorzystywane do drukowania dzienników.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Pokaż w dziennikach

Nazwa zdalnej stacji

Wybrany numer

Określa, czy w drukowanych dziennikach wyświetlany jest wybrany numer albo zwrócona nazwa stacji lub faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Nazwa zdalnej stacji”.

Włącz dziennik zadań

Włączone

Wyłączone

Włącza dostęp do dziennika zadań faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Włącz dziennik połączeń

Włączone

Wyłączone

Zapewnia dostęp do dziennika wywołań faksu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Odbiornik dziennika

Odbiornik standardowy

Odbiornik [x]

Określa zasobnik dzienników drukowanych faksów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.


Ustawienia głośnika

Zastosowanie

Działanie

Tryb głośnika

Zawsze wyłączone

Włączone aż do podłączenia

Zawsze włączone

Określa tryb pracy głośnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włączone aż do podłączenia. Dźwięk jest emitowany aż do utworzenia połączenia faksu.

Głośność głośnika

Wysoka

Niska

Umożliwia ustawienie niskiej lub wysokiej głośności głośnika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wysoka.

Głośność dzwonka

Wyłączone

Włączone

Umożliwia włączenie lub wyłączenie głośności sygnału dzwonka.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).


Odbieranie po

Zastosowanie

Działanie

Wszystkie dzwonki

Tylko pojedynczy dzwonek

Tylko podwójny dzwonek

Tylko potrójny dzwonek

Tylko dzwonek pojedynczy lub podwójny

Tylko dzwonek pojedynczy lub potrójny

Tylko podwójny lub potrójny dzwonek

Określa sygnały dzwonka podczas odbierania połączeń przez drukarkę.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wszystkie dzwonki.


Menu Tryb faksu (Konfiguracja serwera faksów)

W trybie faksu zadania faksowania są wysyłane przez serwer faksów.

Zastosowanie

Działanie

Format

Umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących faksu.

Adres zwrotny
Temat
Komunikat
Ustawienia SMTP

Określa ustawienia SMTP.

Podstawowa brama SMTP

Określa porty serwera SMTP.

Dodatkowa brama SMTP
Format obrazu

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Określa format obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).

Typ zawartości

Tekst

Grafika

Tekst/fotografia

Fotografia

Określa treść oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie.

Źródło zawartości

Czarno-biała drukarka laserowa

Kolorowy, laser

Do drukarek atramentowych

Fotografia/Klisza

Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Określa sposób utworzenia oryginalnej zawartości.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Black/White Laser (Czarno-biała drukarka laserowa).

Rozdzielczość faksu

Zwykła

Wysoka 200 dpi

Bardzo wysoka 300 dpi

Najwyższa 600 dpi

Określa jakość w jednostkach dpi (punkty na cal).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Standardowa.

Intensywność

1–9

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Meksyk)

Uniwersalny

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Rozmiary mieszane

A4

A5

A6

B5 JIS

Nośniki powodujące problemy - Letter

Nośniki powodujące problemy - A5

Nośniki powodujące problemy - Legal

Nośniki powodujące problemy - A4

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Książka-or.rozm.

Wizytówka

3 x 5 cali

4 x 6 cali

Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne w Stanach Zjednoczonych to Rozmiary mieszane fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włączone

Wyłączone

Umożliwia dokonanie wyboru między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania do faksu tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Włącz odbiór analogowy

Wyłączone

Włączone

Umożliwia odbieranie faksów analogowych.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu Ustawienia e-mail

Zastosowanie

Działanie

Ustawienia serwera e-mail

Temat

Komunikat

Nazwa pliku

Określa dane serwera e-mail.

Ustawienia serwera e-mail

Wyślij kopię do mnie

Nigdy nie wyświetlane

Domyślnie włączone

Domyślnie wyłączone

Zawsze włączone

Wysyła kopię wiadomości e-mail do nadawcy.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Nigdy nie wyświetlane.

Ustawienia serwera e-mail

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail

0–65535 kB

Określa maksymalną wielkość wiadomości e-mail.

Uwaga: Wiadomości e-mail o rozmiarze przekraczającym maksimum nie są wysyłane.

Ustawienia serwera e-mail

Komunikat błędu rozmiaru

Wysyła komunikat, gdy wiadomość e-mail jest większa od skonfigurowanego limitu rozmiaru.

Ustawienia serwera e-mail

Ogranicz miejsca docelowe

Określa nazwę domeny, np. nazwę domeny firmy, a następnie ogranicza miejsca docelowe wiadomości e-mail wyłącznie do tej nazwy domeny.

Uwagi:

 • Wiadomości e-mail mogą być wysyłane tylko do adresatów z określonej domeny.
 • Liczba domen jest ograniczona do jednej.
Ustawienia serwera e-mail

Konfiguracja łączy sieciowych

Serwer

Logowanie

Hasło

Ścieżka dostępu

Nazwa pliku

Łącze sieciowe

Określa ustawienia łączy sieciowych serwera e-mail.

Uwaga: Ścieżka nie może zawierać następujących znaków: * : ? < > |.

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Określa format pliku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).

Ustawienia PDF

Wersja PDF

1.2–1.7

A–1a

A–1b

Kompresja PDF

Normalny

Wysoka

Bezpieczny PDF

Wyłączone

Włączone

PDF z możliwością wyszukiwania

Wyłączone

Włączone

Konfiguracja ustawień PDF.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wersji PDF jest 1,5.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Kompresja PDF jest Normalna. Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Bezpieczny PDF i PDF z możliwością przeszukiwania jest Wyłączona. Funkcja Bezpieczny PDF wymaga dwukrotnego wprowadzenia hasła.
Typ zawartości

Tekst

Grafika

Tekst/fotografia

Fotografia

Określa treść oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie.

Źródło zawartości

Czarno-biała drukarka laserowa

Kolorowy, laser

Do drukarek atramentowych

Fotografia/Klisza

Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Określa sposób produkcji oryginalnego dokumentu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Black/White Laser (Czarno-biała drukarka laserowa).

Kolor

Wyłączone

Włączone

Określa, czy dokument będzie skanowany i wysyłany w kolorze.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Rozdzielczość

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi

Intensywność

1–9

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Meksyk)

Uniwersalny

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Rozmiary mieszane

A4

A5

A6

B5 JIS

Nośniki powodujące problemy - Letter

Nośniki powodujące problemy - A5

Nośniki powodujące problemy - Legal

Nośniki powodujące problemy - A4

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Książka-or.rozm.

Wizytówka

3 x 5 cali

4 x 6 cali

Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Letter jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Druk dwustronny (dupleks)

Wyłączone

Dłuższa krawędź

Krótsza krawędź

Określa orientację oryginalnego dokumentu załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów w celu dwustronnego skanowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Jakość JPEG

Najlepsza dla zawartości

5–90

Określa jakość obrazu w postaci zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Wartość domyślna dla tekstu

5–90

Określa jakość obrazu w postaci tekstu w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75 sekund.

Wartość domyślna dla tekstu/fotografii

5–90

Określa jakość obrazu w postaci tekstu lub zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75 sekund.

Wartość domyślna dla fotografii

5–90

Określa jakość obrazu w postaci fotografii w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 50 sekund.

Obrazy e-mail przesyłane jako

Załącznik

Łącze sieciowe

Określa sposób wysyłania obrazów.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Załącznik

Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włączone

Wyłączone

Umożliwia dokonanie wyboru między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania do wiadomości e-mail tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Kompresja TIFF

LZW

JPEG

Określa format wykorzystywany do kompresji plików TIFF.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to LZW.

Dziennik transmisji

Drukuj potwierdzenie

Nie drukuj dziennika

Drukuj tylko w razie błędu

Włącza drukowanie dziennika transmisji po każdym wysłaniu wiadomości e-mail.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj potwierdzenie.

Źródło papieru dziennika

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników e-mail.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Odbiornik dziennika

Odbiornik standardowy

Odbiornik [x]

Określa odbiornik dzienników e-mail.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.
 • Ustawienie Odbiornik [x] jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest przynajmniej jeden odbiornik opcjonalny.
Głębia bitów wiadomości e-mail

1 bit

8 bitów

Pozwala zmniejszyć wielkość tworzonych plików w trybie Tekst/Fotografia przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „8 bitów”.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włączone

Wyłączone

Kopiowanie dokumentu o różnych rozmiarach stron.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego.
Podgląd skanowania

Włączone

Wyłączone

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włączone

Wyłączone

Umożliwia zapisywanie adresów e-mail jako skrótów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
 • Gdy wybrane jest ustawienie Wyłącz, przycisk Zapisz jako skrót nie jest wyświetlany na ekranie Miejsca docelowe e-mail.
Usuwanie tła

Od -4 do 4

Określa stopień widoczności tła na skanowanym obrazie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Równowaga kolorów

Cyjan — Czerwony

Magenta — Zielony

Żółty — Niebieski

Włącza jednakową równowagę kolorów na wydruku.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany, oraz regulację wartości progowej usuwania dla poszczególnych kolorów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest ustawienie Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest ustawienie 128.
Kontrast

0–5

Najlepsza dla zawartości

Określa kontrast wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Wyłączone

Włączone

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Wyłączone

Włączone

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

Od -4 do 4

Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na skanowanym obrazie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Czujnik podawania wielu arkuszy przez automatyczny podajnik dokumentów

Włączone

Wyłączone

Umożliwia wykrywanie pobierania więcej niż jednego arkusza papieru jednocześnie przez automatyczny podajnik dokumentów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Skanuj całą powierzchnię

Wyłączone

Włączone

Określa, czy oryginalny dokument ma być skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

1–5

Dostosowuje ostrość skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekund.

Temperatura

Od -4 do 4

Określenie wydruków jako ciepłe lub zimne. Zimne wartości powodują generowanie bardziej niebieskich wydruków niż domyślne, a ciepłe wartości — bardziej czerwonych.

Użyj pola DW:/UDW:

Wyłączone

Włączone

Włącza użycie pól DW: i UDW: .

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu Ustawienia FTP

Zastosowanie

Działanie

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Określa format pliku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).

Ustawienia PDF

Wersja PDF

1.2–1.7

A–1a

Kompresja PDF

Normalny

Wysoka

Bezpieczny PDF

Wyłączone

Włączone

PDF z możliwością wyszukiwania

Wyłączone

Włączone

Konfiguracja ustawień PDF.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wersji PDF jest 1,5.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Kompresja PDF jest Normalna.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Bezpieczny PDF i PDF z możliwością przeszukiwania jest Wyłączona. Funkcja Bezpieczny PDF wymaga dwukrotnego wprowadzenia hasła.
Typ zawartości

Tekst

Grafika

Tekst/fotografia

Fotografia

Określa treść oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie.

Źródło zawartości

Czarno-biała drukarka laserowa

Kolorowy, laser

Do drukarek atramentowych

Fotografia/Klisza

Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Określa sposób produkcji oryginalnego dokumentu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Black/White Laser (Czarno-biała drukarka laserowa).

Kolor

Wyłączone

Włączone

Określa, czy dokument będzie skanowany i wysyłany w kolorze.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Rozdzielczość

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Określa jakość skanowania w punktach na cal (dpi).

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi

Intensywność

1–9

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Meksyk)

Uniwersalny

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Rozmiary mieszane

A4

A5

A6

B5 JIS

Nośniki powodujące problemy - Letter

Nośniki powodujące problemy - A5

Nośniki powodujące problemy - Legal

Nośniki powodujące problemy - A4

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Książka-or.rozm.

Wizytówka

3 x 5 cali

4 x 6 cali

Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Letter jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Druk dwustronny (dupleks)

Wyłączone

Dłuższa krawędź

Krótsza krawędź

Określa orientację oryginalnych dokumentów załadowanych do automatycznego podajnika dokumentów w celu dwustronnego skanowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Jakość JPEG

Najlepsza dla zawartości

5–90

Określa jakość obrazu w postaci fotografii w formacie JPEG w stosunku do rozmiaru pliku i jakości obrazu.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
 • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu.
 • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu.
Wartość domyślna dla tekstu

5–90

Określa jakość tekstu w stosunku do rozmiaru pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75 sekund.

Wartość domyślna dla tekstu/fotografii

5–90

Określa jakość obrazu w postaci tekstu lub fotografii w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75 sekund.

Wartość domyślna dla fotografii

5–90

Określa jakość obrazu w postaci fotografii w stosunku do rozmiaru pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 50 sekund.

Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włączone

Wyłączone

Umożliwia dokonanie wyboru między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania z wysłaniem na adres FTP tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Kompresja TIFF

LZW

JPEG

Określa format wykorzystywany do kompresji plików TIFF.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to LZW.

Dziennik transmisji

Drukuj potwierdzenie

Nie drukuj dziennika

Drukuj tylko w razie błędu

Określa, czy ma być drukowany dziennik transmisji.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj potwierdzenie.

Źródło papieru dziennika

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników FTP.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Odbiornik dziennika

Odbiornik standardowy

Odbiornik [x]

Określa odbiornik dzienników FTP.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Odbiornik std.
 • Ustawienie Odbiornik [x] jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany co najmniej jeden odbiornik opcjonalny.
Głębia bitów dla transmisji FTP

1 bit

8 bitów

Pozwala zmniejszyć wielkość tworzonych plików w trybie Tekst/Fotografia przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „8 bitów”.

Nazwa pliku

Umożliwia wprowadzenie głównego członu nazwy pliku.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włączone

Wyłączone

Kopiowanie dokumentu o różnych rozmiarach stron.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.
Podgląd skanowania

Włączone

Wyłączone

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót

Włączone

Wyłączone

Umożliwia tworzenie skrótów do adresów serwerów FTP.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Usuwanie tła

Od -4 do 4

Określa stopień widoczności tła na kopii.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Równowaga kolorów

Cyjan — Czerwony

Magenta — Zielony

Żółty — Niebieski

Włącza jednakową równowagę kolorów w zeskanowanym obrazie.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany, oraz regulację wartości progowej usuwania dla poszczególnych kolorów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest ustawienie Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest ustawienie 128.
Kontrast

0–5

Najlepsza dla zawartości

Określa kontrast wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Wyłączone

Włączone

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Wyłączone

Włączone

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

Od -4 do 4

Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na skanowanym obrazie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Czujnik podawania wielu arkuszy przez automatyczny podajnik dokumentów

Wyłączone

Włączone

Umożliwia wykrywanie pobierania więcej niż jednego arkusza papieru jednocześnie przez automatyczny podajnik dokumentów.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Skanuj całą powierzchnię

Wyłączone

Włączone

Określa, czy oryginalny dokument ma być skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

1–5

Określa ostrość skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekund.

Temperatura

Od -4 do 4

Określenie wydruków jako ciepłe lub zimne. Zimne wartości powodują generowanie bardziej niebieskich wydruków niż domyślne, a ciepłe wartości — bardziej czerwonych.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.


Menu napędu flash

Ustawienia skanowania

Zastosowanie

Działanie

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Określa format skanowanego pliku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).

Ustawienia PDF

Wersja PDF

1.2–1.7

A–1a

Kompresja PDF

Normalny

Wysoka

Bezpieczny PDF

Wyłączone

Włączone

PDF z możliwością wyszukiwania

Wyłączone

Włączone

Konfiguracja ustawień PDF.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wersji PDF jest 1,5.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Kompresja PDF jest Normalna. Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Bezpieczny PDF i PDF z możliwością przeszukiwania jest Wyłączona. Funkcja Bezpieczny PDF wymaga dwukrotnego wprowadzenia hasła.
Typ zawartości

Tekst

Grafika

Tekst/fotografia

Fotografia

Określa treść oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie.

Źródło zawartości

Czarno-biała drukarka laserowa

Kolorowy, laser

Do drukarek atramentowych

Fotografia/Klisza

Czasopismo

Gazeta

Prasa

Inny

Określa sposób produkcji oryginalnego dokumentu

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Black/White Laser (Czarno-biała drukarka laserowa).

Kolor

Włączone

Wyłączone

Określa, czy dokument będzie skanowany i wysyłany w kolorze.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Rozdzielczość

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal (dpi).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie 150.

Intensywność

1–9

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Rozmiar oryginału

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Meksyk)

Automatyczne wykrywanie rozmiaru

Rozmiary mieszane

A4

A5

A6

B5 JIS

Nośniki powodujące problemy - Letter

Nośniki powodujące problemy - A5

Nośniki powodujące problemy - Legal

Nośniki powodujące problemy - A4

Niestandardowy rozmiar skanu [x]

Książka-or.rozm.

Wizytówka

3 x 5 cali

4 x 6 cali

Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Letter jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Druk dwustronny (dupleks)

Wyłączone

Dłuższa krawędź

Krótsza krawędź

Włącza funkcję drukowania dwustronnego napływających zadań drukowania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Długa krawędź zakłada oprawę wzdłuż długiej krawędzi strony (czyli lewej w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji poziomej).
 • W przypadku wybrania opcji oprawy wzdłuż krótkiej krawędzi strony będą łączone wzdłuż krótkiej krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej).
Jakość JPEG

Najlepsza dla zawartości

5–90

Ustala jakość fotografii w formacie JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Wartość domyślna dla tekstu

5–90

Określa jakość tekstu w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75 sekund.

Wartość domyślna dla tekstu/fotografii

5–90

Określa jakość obrazu w postaci tekstu lub zdjęcia w stosunku do rozmiaru pliku i jakości.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75 sekund.

Wartość domyślna dla fotografii

5–90

Ustala jakość fotografii w stosunku do rozmiaru pliku i jakości.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 50 sekund.

Użyj wielostronicowego formatu TIFF

Włączone

Wyłączone

Umożliwia dokonanie wyboru między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania z wysłaniem na adres FTP tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Głębia bitowa skanowania

1-bitowa

8-bitowa

Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Fotografia przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.

Nazwa pliku

Umożliwia wprowadzenie głównego członu nazwy pliku.

Skanowanie zadania niestandardowego

Włączone

Wyłączone

Kopiowanie dokumentu o różnych rozmiarach stron.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Podgląd skanowania

Włączone

Wyłączone

Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Usuwanie tła

Od -4 do 4

Określa stopień widoczności tła na skanowanym obrazie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Równowaga kolorów

Cyjan — Czerwony

Magenta — Zielony

Żółty — Niebieski

Włącza jednakową równowagę kolorów na wydruku.

Usuwanie koloru

Usuwanie koloru

Brak

Czerwony

Zielony

Niebieski

Domyślny próg koloru czerwonego

0–255

Domyślny próg koloru zielonego

0–255

Domyślny próg koloru niebieskiego

0–255

Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany, oraz regulację wartości progowej usuwania dla poszczególnych kolorów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest ustawienie Brak.
 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest ustawienie 128.
Kontrast

0–5

Najlepsza dla zawartości

Określa kontrast wydruku.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.

Odbicie lustrzane

Wyłączone

Włączone

Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Negatyw

Wyłączone

Włączone

Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Szczegółowość cienia

Od -4 do 4

Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na skanowanym obrazie.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Skanuj całą powierzchnię

Wyłączone

Włączone

Określa, czy oryginalny dokument ma być skanowany na całej powierzchni.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Ostrość

1–5

Dostosowuje ostrość skanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 3 sekund.

Temperatura

Od -4 do 4

Określenie wydruków jako ciepłe lub zimne. Zimne wartości powodują generowanie bardziej niebieskich wydruków niż domyślne, a ciepłe wartości — bardziej czerwonych.


Ustawienia druk.

Zastosowanie

Działanie

Liczba kopii

1–999

Określenie domyślnej liczby kopii dla każdego zadania drukowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1 sekund.

Źródło papieru

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Ręczny podajnik papieru

Ręczny kopert

Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Sortuj

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Układanie stron po kolei w przypadku drukowania wielu kopii strony.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest (1,2,3) (1,2,3).

Druk dwustronny (dupleks)

1-stronnie

2 sided (1-stronnie)

Włącza funkcję drukowania dwustronnego napływających zadań drukowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1 sided (1-stronnie).

Oprawa przy druku dwustronnym

Dłuższa krawędź

Krótsza krawędź

Umożliwia wybór brzegu na oprawę w przypadku drukowania dwustronnego w odniesieniu do orientacji strony.

Uwagi:

 • Ustawienie Długa krawędź ustala oprawę wzdłuż długiej krawędzi strony (czyli lewej w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji poziomej). Jest to domyślne ustawienie fabryczne.
 • W przypadku wybrania opcji oprawy wzdłuż krótkiej krawędzi strony będą łączone wzdłuż krótkiej krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej).
Oszczędność papieru — orientacja

Automatyczny

Pozioma

Pionowa

Określa orientację dokumentu wielostronicowego.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
 • To ustawienie jest stosowane do zadań, gdy ustawienie Oszczędzanie papieru z tego samego menu ma wartość Wyłącz.
Oszczędzanie papieru

Wyłączone

2 na arkuszu

3 na arkuszu

4 na arkuszu

6 na arkuszu

9 na arkuszu

12 na arkuszu

16 na arkuszu

Określa, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie arkusza.
Oszczędność papieru — obramowanie

Brak

Jednolite

Drukuje obramowanie na obrazie każdej strony.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Oszczędność papieru — kolejność

Poziomo

Odwróć w poziomie

Odwróć w pionie

Pionowo

Drukowanie obrazów wielu stron na jednej stronie arkusza.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo.
 • Rozmieszczenie stron zależy od ich liczby oraz orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Arkusze separujące

Wyłączone

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

Określa, czy mają być wstawiane puste arkusze separujące.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Opcja Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między poszczególnymi kopiami zadania drukowania, jeśli opcja Sortowanie ma ustawienie (1,2,3) (1,2,3). Jeśli opcję Sortowanie ustawiono na (1,1,1) (2,2,2), wówczas puste strony są umieszczane między poszczególnymi zestawami wydrukowanych stron.
 • Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
 • Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. To ustawienie jest użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w dokumencie pustych stron.
Źródło arkuszy separujących

Zasobnik [x]

Podajnik uniwersalny

Określenie źródła papieru dla arkuszy separujących.

Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Blank Pages (Puste strony)

Nie drukuj

Drukuj

Określa, czy w zadaniu drukowania mają być umieszczane puste strony.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.


Menu Ustawienia oprogramowania OCR

Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku zakupienia i zainstalowania rozwiązania OCR AccuReadTM.

Zastosowanie

Działanie

Obróć automatycznie

Włącz

Wyłącz

Automatycznie obraca zeskanowane dokumenty w odpowiednią orientację.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Usuwanie kurzu i rys

Wyłącz

Włącz

Usuwa plamki z zeskanowanego obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Odwróć wykrywanie

Włącz

Wyłącz

Rozpoznaje i umożliwia edytowanie białego tekstu na czarnym tle.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

Automatyczna poprawa kontrastu

Wyłącz

Włącz

Automatycznie dostosowuje kontrast w celu poprawy jakości OCR.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Rozpoznane języki

Angielski

Francuski

Niemiecki

Hiszpański

Włoski

Portugalski

Duński

Holenderski

Norweski

Szwedzki

Fiński

Węgierski

Polski

Umożliwia ustawienie języka lub języków rozpoznawanych przez oprogramowanie OCR.

Dla każdego języka do wyboru są następujące opcje:

Wyłączony

Włączony

Uwaga: Język jest domyślnie włączony. Jeśli opcja ta jest ustawiona na wartość, która nie znajduje się na liście rozpoznawanych języków, domyślnie włączony jest język angielski.


Ustawienia druku

Menu ustawień

Opcja

Działanie

Język drukarki

Emulacja PCL

Emulacja PS

Umożliwia ustawienie domyślnego języka drukarki.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne języka drukarki to Emulacja PS.
 • Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z drugiego języka drukarki.
Oczekiwanie zadań

Włączone

Wyłączone

Określa, czy zadania drukowania mają być usuwane z kolejki drukowania, jeśli wymagają niedostępnych elementów opcjonalnych drukarki lub niestandardowych ustawień. Są one wtedy zapisywane w osobnej kolejce drukowania, dzięki czemu inne zadania są drukowane normalnie. Po uzyskaniu brakujących informacji lub opcji zapisane zadania są drukowane.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
 • To menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy drukarki. Ten wymóg sprawia, że zapisane zadania nie zostaną usunięte, gdy drukarka utraci zasilanie.
Obszar wydruku

Normalny

Dop. do strony

Cała strona

Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normalny. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.
 • Opcja Cała strona pozwala na przeniesienie obrazu do obszaru niedrukowanego, zdefiniowanego przez ustawienie Normalny. Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera emulacji języka PCL 5e. Nie wpływa to na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL XL lub PostScript.
Miejsce zapisu

RAM

Pamięć flash

Dysk

Umożliwia określenie miejsca przechowywania pobranych zasobów.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest RAM (Pamięć RAM). Zasoby są przechowywane w pamięci RAM tymczasowo.
 • Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash lub na dysku twardym zapewnia zapisanie ich w sposób trwały. Po wyłączeniu drukarki zasoby znajdujące się w pamięci flash lub na dysku twardym nie zostaną utracone.
 • To menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano sformatowany, sprawny napęd flash lub dysk twardy drukarki.
Zapis zasobów

Włączone

Wyłączone

Określa sposób obsługi pobranych zasobów, np. czcionek i makr, tymczasowo przechowywanych w pamięci RAM, w przypadku otrzymania zadania wymagającego większej ilości pamięci, niż jest dostępna.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Ustawienie to sprawia, że drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Pobrane zasoby są usuwane, by umożliwić przetwarzanie zadania.
 • Ustawienie Włącz sprawia, że podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki pobrane zasoby są zachowywane. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat [38] Pamięć pełna, a pobrane elementy nie zostaną usunięte.
Kolejność drukowania dla opcji Drukuj wszystko

Alfabetycznie

Najpierw najstarsze

Najpierw najnowsze

Określa kolejność, w jakiej będą drukowane zadania wstrzymane i poufne, gdy wybrano opcję Drukuj wszystko.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Alfabetycznie. Na panelu sterowania drukarki zadania drukowania zawsze wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.


Menu Wykańczanie

Opcja

Działanie

Druk dwustronny (dupleks)

1-stronnie

2-stronnie

Określa, czy drukowanie w trybie dwustronnym (dupleks) ma być ustawieniem domyślnym dla wszystkich zadań drukowania.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to „1-stronnie”.
 • Opcję drukowania dwustronnego można ustawić w oprogramowaniu drukarki.

Użytkownicy systemu Windows:

Kliknij kolejno Plik > Drukuj, a następnie Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.

Użytkownicy komputerów Macintosh:

Wybierz kolejno opcje File > Print (Plik > Drukuj), a następnie dostosuj ustawienia w oknie dialogowym drukowania i w menu podręcznych.

Oprawa przy druku dwustronnym

Dłuższa krawędź

Krótsza krawędź

Umożliwia wybór brzegu na oprawę w przypadku drukowania dwustronnego w odniesieniu do orientacji strony.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to Dłuższa krawędź. W przypadku wybrania tej opcji strony będą łączone wzdłuż długiej krawędzi (czyli lewej w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji poziomej).
 • W przypadku wybrania opcji oprawy wzdłuż krótkiej krawędzi strony będą łączone wzdłuż krótkiej krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej).
Liczba kopii

1–999

Określa domyślną liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1.

Puste strony

Nie drukuj

Drukuj

Określa, czy w zadaniu drukowania mają być umieszczane puste strony.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Nie drukuj.

Sortuj

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

Układanie stron zadania drukowania po kolei w przypadku drukowania wielu kopii.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „(1,2,3) (1,2,3)”.

Arkusze separujące

Tryb wyłączenia

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

Określa, czy w zadaniu drukowania umieszczać arkusze separujące.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.
 • Wartość Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między poszczególnymi kopiami zadania drukowania, jeśli opcja Sortowanie jest ustawiona na wartość „(1,2,3) (1,2,3)”. Jeśli opcja Sortowanie jest ustawiona na wartość „(1,1,1) (2,2,2)”, puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi zestawami wydrukowanych stron (na przykład po wszystkich stronach 1 i po wszystkich stronach 2).
 • Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między zadaniami drukowania.
 • Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania drukowania. To ustawienie jest użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w dokumencie pustych stron.
Źródło separatorów

Zasobnik [x]

podajnik do wielu zastosowań

Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Zasobnik 1 (standardowa taca).

Oszczędzanie papieru

Wyłącz

2 na arkuszu

3 na arkuszu

4 na arkuszu

6 na arkuszu

9 na arkuszu

12 na arkuszu

16 na arkuszu

Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza papieru.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to Wyłącz.
 • W przypadku wybrania określonej liczby stron na arkusz obraz każdej strony będzie skalowany w taki sposób, aby na arkuszu zmieściła się żądana liczba obrazów stron.
Oszczędzanie papieru — kolejność

Poziomo

Odwróć w poziomie

Odwróć w pionie

Pionowo

Określanie kolejności drukowania stron na pojedynczym arkuszu podczas korzystanie z opcji Oszczędzanie papieru.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to Poziomo.
 • Rozmieszczenie obrazów stron zależy od ich liczby oraz orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Oszczędzanie papieru — orientacja

Automatyczna

Poziomo

Pionowo

Określanie orientacji stron drukowanych na pojedynczym arkuszu.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Automatycznie. Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.

Oszczędzanie papieru — obramowanie

Brak

Jednolite

Drukuj obramowanie w przypadku użycia opcji Oszczędzanie papieru.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Brak.


Jakość, menu

Zastosowanie

Działanie

Print Resolution (Rozdzielczość wydruku)

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 Image Q

2400 Image Q

Określa rozdzielczość wydruku w punktach na cal.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 600 dpi.

Poprawa ostrości obrazu

Wyłączone

Czcionki

Poziomo

Pionowo

W obu kierunkach

Umożliwia drukowanie większej liczby pikseli w zbitkach w celu zwiększenia wyrazistości druku, poprawienia wyglądu obrazów w poziomie lub w pionie albo wyglądu czcionki.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Intensywność toneru

1–10

Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 8 sekund.
 • Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru.
Poprawa dokładności linii

Włączone

Wyłączone

Włączenie trybu drukowania bardziej odpowiedniego dla takich plików, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy układów elektronicznych i diagramy sekwencji działań.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Aby ustawić tę opcję za pomocą oprogramowania Embedded Web Server, w polu adresu przeglądarki wprowadź adres IP drukarki sieciowej.
Korekta skali szarości

Automatyczny

Wyłączone

Automatyczna regulacja poprawy kontrastu stosowanego w obrazach.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).

Jasność

Od -6 do 6

Dostosowanie wydruków poprzez rozjaśnianie lub przyciemnianie. Rozjaśniając druk, można oszczędzać toner.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.

Kontrast

0–5

Dostosowanie kontrastu wydruków.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.


Rejestrowanie zadań, menu

Uwaga: Ta opcja menu pojawia się tylko po zainstalowaniu sformatowanego, działającego dysku twardego drukarki.

Zastosowanie

Działanie

Dziennik rejestrowania zadań

Wyłączone

Włączone

Określa, czy tworzony jest dziennik otrzymywanych przez drukarkę zadań drukowania

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Rejestrowanie zadań, narzędzia

Umożliwia drukowanie i usuwanie plików dziennika lub ich eksportowanie do napędu flash.

Rejestrowanie zadań, częstotliwość

Codziennie

Co tydzień

Co miesiąc

Określa, jak często tworzony jest plik dziennika.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Comiesięczne.

Reakcja dziennika pod koniec okresu rejestrowania zadań

Brak

Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail

Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń

Publikuj bieżący dziennik

Publikuj i usuń bieżący dziennik

Określa rodzaj reakcji drukarki po upłynięciu okresu zdefiniowanego przez ustawienie częstotliwości.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Dziennik prawie pełny

Wyłączone

1-99

Określa maksymalny rozmiar pliku dziennika, zanim drukarka wykona akcję Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny.

Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5 sekund.

Rejestrowanie działań, gdy prawie pełny

Brak

Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail

Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń

Wyślij najstarszy dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń

Publikuj bieżący dziennik

Publikuj i usuń bieżący dziennik

Publikuj i usuń najstarszy dziennik

Usuń bieżący dziennik

Usuń najstarszy dziennik

Usuń wszystkie dzienniki

Usuń wszystkie oprócz bieżącego

Określa rodzaj reakcji drukarki, gdy dysk twardy jest prawie pełny.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
 • Wartość zdefiniowana w ustawieniu Dziennik prawie pełny — poziom określa, kiedy jest przeprowadzane działanie.
Rejestrowanie działań, gdy pełny

Brak

Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń

Wyślij najstarszy dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń

Publikuj i usuń bieżący dziennik

Publikuj i usuń najstarszy dziennik

Usuń bieżący dziennik

Usuń najstarszy dziennik

Usuń wszystkie dzienniki

Usuń wszystkie oprócz bieżącego

Określa rodzaj reakcji drukarki po osiągnięciu maksymalnego limitu zapełnienia dysku (100 MB).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Adres URL do publikacji dzienników

Określa lokalizację, w której drukarka publikuje dzienniki rejestrowania zadań.

Adres e-mail do wysyłania dzienników

Określa adres e-mail, na który drukarka wysyła dzienniki rejestrowania zadań.

Prefiks pliku dziennika

Określa żądany prefiks nazwy pliku dziennika.

Uwaga: Domyślnie używanym prefiksem pliku dziennika jest bieżąca nazwa hosta zdefiniowana w menu TCP/IP.


Narzędzia, menu

Opcja

Przeznaczenie

Usuń wstrzymane zadania

Poufne

Wstrzymane

Nieprzywrócone

Wszystko

Usuwa zadania poufne i wstrzymane z dysku twardego drukarki.

Uwagi:

 • Wybranie tego ustawienia ma wpływ jedynie na zadania znajdujące się na drukarce. Nie ma to wpływu na zakładki, zadania znajdujące się w napędach flash ani inne typy zadań wstrzymanych.
 • Wybranie opcji Nieprzywrócone powoduje usunięcie wszystkich zadań drukowania i zadań wstrzymanych, które nie zostały przywrócone z dysku twardego lub pamięci drukarki.
Formatuj pamięć flash

Tak

Nie

Sformatuj pamięć flash.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Podczas formatowania pamięci flash nie wolno wyłączać drukarki.

Uwagi:

 • Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci flash.
 • Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania.
 • Termin pamięć flash odnosi się do pamięci dodanej przez zainstalowanie w drukarce karty pamięci flash.
 • Opcjonalna karta pamięci flash nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem.
 • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest sprawna karta pamięci flash.
Usuń pobrane zasoby z dysku

Usuń teraz

Nie usuwaj

Powoduje usunięcie z dysku twardego drukarki pobranych zasobów, w tym wszystkich zadań wstrzymanych, buforowanych i oczekujących.

Uwagi:

 • W przypadku wybrania opcji Usuń teraz drukarka usuwa pobrane zasoby i umożliwia powrót do ekranu początkowego po zakończeniu usuwania.
 • Po wybraniu opcji Nie usuwaj na wyświetlaczu drukarki z funkcją ekranu dotykowego zostanie wyświetlone główne menu Narzędzia. Po wybraniu opcji Nie usuwaj na wyświetlaczu drukarki niewyposażonej w funkcję ekranu dotykowego na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ekran początkowy.
Włącz druk szesnastkowy

Ułatwia zlokalizowanie źródła problemu występującego w zadaniu drukowania.

Uwagi:

 • Po włączeniu tej opcji wszystkie dane wysłane do drukarki są drukowane w postaci szesnastkowej i znakowej, a kody sterujące nie są przetwarzane.
 • Aby zakończyć lub wyłączyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę.
Estymator pokrycia

Wyłączone

Włączone

Udostępnia szacunkową wartość procentową pokrycia strony tonerem. Wartość szacunkowa jest drukowana na osobnej stronie na końcu każdego zadania drukowania.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.


Menu XPS

Opcja

Przeznaczenie

Wydruk str. z błęd.

Wyłączone

Włączone

Powoduje drukowanie stron zawierających informacje o błędach, w tym błędach znaczników języka XML.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.


Menu PDF

Element

Działanie

Skaluj do rozmiaru

Tak

Nie

Powoduje dopasowanie zawartości strony do wybranego rozmiaru papieru.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.

Adnotacje

Nie drukuj

Drukuj

Powoduje drukowanie komentarzy z pliku PDF.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Nie drukuj.


Menu PostScript

Opcja

Działanie

Print PS Error (Drukuj błąd PS)

Włączone

Wyłączone

Drukuje stronę opisującą błąd PostScript.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Zablokuj tryb startowy PS

Włączone

Wyłączone

Wyłączenie pliku SysStart.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Priorytet czcionek

Rezydentne

Flash/Dysk

Określenie kolejności wyszukiwania czcionek.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne.
 • Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna, sformatowana karta pamięci flash lub dysk twardy drukarki i zainstalowane urządzenie działa prawidłowo.
 • Należy się upewnić, że opcjonalna pamięć flash lub dysk twardy drukarki nie są chronione przed odczytem i zapisem oraz przed samym zapisem, ani zabezpieczone hasłem.
 • Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%.

Menu emulacji PCL

Opcja

Działanie

Źródło czcionek

Rezydentne

Dysk

Pobierz

Pamięć flash

Wszystko

Określa zestaw czcionek używanych w menu Nazwa czcionki.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne. Umożliwia wyświetlenie domyślnego zestawu czcionek załadowanych do pamięci RAM.
 • Ustawienia Pamięć flash i Dysk powodują wyświetlenie wszystkich czcionek zapisanych w tych elementach opcjonalnych.
 • Pamięć flash musi być odpowiednio sformatowana i nie może być chroniona przed odczytem lub zapisem ani zabezpieczona hasłem.
 • Ustawienie Pobierz powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek pobranych do pamięci RAM.
 • Ustawienie Wszystko powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek dostępnych w drukarce, pochodzących ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki

Courier 10

Określenie konkretnej czcionki i miejsca jej zapisu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Courier 10. Wartość Courier 10 pokazuje nazwę czcionki, jej identyfikator i miejsce zapisu w drukarce. Do oznaczenia źródła czcionki są używane następujące skróty: R – rezydentne, F – pamięć flash, K – dysk i D – pobrane czcionki.

Zestaw znaków

10U PC-8

12U PC-850

Określenie zestawu znaków dla poszczególnych czcionek.

Uwagi:

 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 10U PC-8. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 12U PC-850.
 • Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych w tekście naukowym. Wyświetlane są tylko obsługiwane zestawy znaków.
Ustaw. emulacji PCL

Rozmiar czcionki

1,00–1008,00

Zmiana rozmiaru czcionki (wyrażonej w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych.

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 12 sekund.
 • Element Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 0,014 cala (0,036 mm).
 • Rozmiar czcionki można zmieniać z przyrostem o 0,25 punktu.
Ustaw. emulacji PCL

Wielkość

0,08–100

Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych).

Uwagi:

 • Domyślne ustawienie fabryczne to 10 sekund.
 • Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal.
 • Wielkość można zmieniać z przyrostem o 0,01 znaku na cal.
 • W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wielkość jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić.
Ustaw. emulacji PCL

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo. Ustawienie Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza.
 • Ustawienie Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
Ustaw. emulacji PCL

Wierszy na stronę

1–255

Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.

Uwagi:

 • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 60. Domyślnym ustawieniem międzynarodowym jest 64.
 • Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem opcji Wierszy na stronę należy ustawić żądany rozmiar papieru i orientację.
Ustaw. emulacji PCL

A4 Width (Szerokość A4)

198 mm

203 mm

Konfiguracja drukarki do drukowania na papierze o rozmiarze A4.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 198 mm.
 • Wartość 203 mm powoduje ustawienie szerokości strony, która umożliwia wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
Ustaw. emulacji PCL

Autom. CR po LF

Włączone

Wyłączone

Określenie, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Ustaw. emulacji PCL

Auto LF after CR (Autom. LF po CR)

Włączone

Wyłączone

Określenie, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Zmiana numerów zasobników

Przypisz podajnik uniwersalny

Wyłączone

Brak

0–199

Przypisz zasobnik [x]

Wyłączone

Brak

0–199

Przypisz papier ręcznie

Wyłączone

Brak

0–199

Przypisz ręczny pod. kopert

Wyłączone

Brak

0–199

Konfiguracja drukarki do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do zasobników i podajników.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
 • Ustawienie Brak powoduje ignorowanie polecenia wyboru podawania papieru. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy została wybrana przez interpreter języka PCL5 .
 • Wartości 0–199 umożliwiają przypisywanie ustawień niestandardowych.
Zmiana numerów zasobników

Wyświetl ustawienia fabryczne

MPF Default (Domyślny nr podajnika wielofunkcyjnego) = 8

T1 Default (Domyślny nr ręcznego podajnika kopert) = 1

T1 Default (Domyślny nr ręcznego podajnika kopert) = 4

T1 Default (Domyślny nr ręcznego podajnika kopert) = 5

T1 Default (Domyślny nr ręcznego podajnika kopert) = 20

T1 Default (Domyślny nr ręcznego podajnika kopert) = 21

Env Default (Domyślny nr podajnika kopert) = 6

MPaper Default (Domyślny nr ręcznego podajnika papieru) = 2

MEnv Default (Domyślny nr ręcznego podajnika kopert) = 3

Wyświetla domyślną wartość fabryczną przypisaną do poszczególnych zasobników lub podajników.

Zmiana numerów zasobników

Przywróć ust. domyśln.

Tak

Nie

Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkim numerom przypisanym do zasobników i podajników.


Menu HTML

Opcja

Przeznaczenie

Nazwa czcionki

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Ustawia domyślną czcionkę używaną w dokumentach HTML.

Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, jest używana czcionka Times.


Opcja

Przeznaczenie

Rozmiar czcionki

1–255 punktów

Ustawia domyślny rozmiar czcionki używanej w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12 punktów.
 • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem 1 punktu.
Skala

1–400%

Skaluje domyślną czcionkę używaną w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 100%.
 • Skalowanie można zwiększać z przyrostem 1%.
Orientacja

Pionowa

Pozioma

Określa orientację strony w dokumentach HTML.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Pionowa.

Rozmiar marginesów

8–255 mm

Ustawia margines strony w dokumentach HTML.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 19 mm.
 • Rozmiar marginesów można zwiększać z przyrostem 1 mm.
Tła

Nie drukuj

Drukuj

Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.


Obraz, menu

Opcja

Przeznaczenie

Automatyczne dopasowanie

Włączone

Wyłączone

Umożliwia wybór optymalnych ustawień rozmiaru, skalowania i orientacji papieru.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włączone. To ustawienie przesłania ustawienia skali i orientacji w przypadku niektórych obrazów.

Odwróć

Włączone

Wyłączone

Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.
 • To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie

U góry z lewej strony

Najlepsze dopasowanie

Na środku

Dopasuj wys./szer.

Dopasuj wysokość

Dopasuj szerokość

Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru papieru.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Najlepsze dopasowanie.
 • Jeśli opcja Automatyczne dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasowanie.
Orientacja

Pionowa

Pozioma

Odwróć w pionie

Odwróć w poziomie

Określa orientację obrazu.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Pionowa.