Menu Raporty

Menu Raporty

Zastosowanie

Działanie

Strona ustawień menu

Umożliwia wydrukowanie raportu dotyczącego bieżących ustawień menu drukarki. Raport ten zawiera również informacje o stanie materiałów eksploatacyjnych i listę pomyślnie zainstalowanych opcji sprzętowych.

Statystyki urządzenia

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego statystyki drukarki, np. informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i informacje o liczbie wydrukowanych stron.

Strona konfiguracji sieci

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień sieciowych drukarki.

Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek sieciowych lub drukarek podłączonych do serwerów druku.

Strona [x] konfiguracji sieci

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień sieciowych drukarki.

Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko, gdy drukarki standardowe lub sieciowe są podłączone do serwerów druku oraz zainstalowano więcej niż jedną opcję sieciową.

Lista skrótów

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skonfigurowanych skrótów.

Dziennik zadań faksowania

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ostatnich 200 faksów.

Uwagi:

  • Ten element menu jest dostępny, tylko gdy w menu Ustawienia faksu włączona jest opcja Włącz dziennik zadań.
  • To menu jest dostępne tylko w niektórych modelach drukarek.
Dziennik wywołań faksu

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ostatnich 100 wybranych, odebranych i zablokowanych połączeń.

Uwagi:

  • Ten element menu jest dostępny, tylko gdy w menu Ustawienia faksu włączona jest opcja Włącz dziennik zadań.
  • To menu jest dostępne tylko w niektórych modelach drukarek.
Kopiuj skróty

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów kopiowania.

Skróty e-mail

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów poczty e-mail.

Skróty faksu

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów faksu.

Skróty FTP

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów FTP.

Lista profili

Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych na drukarce.

Drukuj czcionki

Umożliwia wydrukowanie raportu na temat wszystkich czcionek dostępnych dla aktualnie wybranego języka drukarki.

Drukuj katalog

Umożliwia wydrukowanie listy wszystkich zasobów przechowywanych na opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Uwagi:

  • Rozmiar bufora zadań musi być ustawiony na 100%.
  • Należy się upewnić, że karta pamięci lub dysk twardy są zainstalowane i sprawne.
Drukuj demonstrację

Demo Page (Strona demonstracyjna)

[lista dostępnych stron demonstracyjnych]

Umożliwia wydrukowanie plików demonstracyjnych dostępnych w oprogramowaniu układowym, opcję flash i opcję dysku.

Raport inwentaryzacji

Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje inwentaryzacyjne na temat drukarki, np. numer seryjny i nazwę modelu.

Podsumowanie dziennika zdarzeń

Umożliwia wydrukowanie podsumowania zarejestrowanych zdarzeń.