Brug af programmerne på startskærmen

Sådan finder du oplysninger om programmer på startskærmen

Din printer leveres med forudinstallerede programmer på startskærmen Før du kan bruge disse programmer, skal du først aktivere og konfigurere programmerne ved hjælp af Embedded Web Server. Yderligere oplysninger om brug af Embedded Web Server finder du i Adgang til Embedded Web Server.

Gør følgende, hvis du vil have flere oplysninger om konfiguration og brug af programmer på startskærmen:

 1. Gå til http://support.lexmark.com.

 2. Klik på Softwareløsninger, og vælg derefter en af følgende muligheder:

  • Scan til netværk – Her kan du finde oplysninger om programmet Scan til netværk.

  • Andre programmer – Her kan du finde oplysninger om de andre programmer.

 3. Klik på fanen Manuals, og vælg derefter dokumentet til startskærmsprogrammet.

Opsætning af formularer og favoritter

Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne brugervejledning, på http://support.lexmark.com.

Brug

For at

Ikonet Forms and Favorites

Forenkle og strømline arbejdsprocesser så du hurtigt kan finde og udskrive ofte anvendte onlineformularer direkte fra printerens startskærm.

Bemærk! Printeren skal have adgang til den netværksmappe, det FTP-websted eller det websted, hvor bogmærket er lagret. Fra den computer, hvor bogmærket er gemt, anvend delings-, sikkerheds- og firewall-indstillinger for som minimum at tillade printeren en læse adgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der blev leveret sammen med operativsystemet.


 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 2. Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring > Formularer og favoritter.

 3. Klik på Tilføj, og tilpas derefter indstillingerne.

  Bemærkninger:

  • Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen.
  • Hvis du vil sikre, at indstillingen for placeringen af bogmærket er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor bogmærket er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se Sådan finder du IP-adressen på computeren.
  • Sørg for, at printeren har adgangsrettigheder til den mappe, hvor bogmærket er placeret.
 4. Klik på Anvend.

Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Formularer og favoritter på printerens startskærmbillede og derefter navigere gennem formularkategorierne eller søge efter formularer på grundlag af formularnummer, -navn eller -beskrivelse.

Opsætning af kortkopi

Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne brugervejledning, på http://support.lexmark.com.

Brug

For at

Ikonet Kortkopi

Hurtigt og nemt kopiere forsikringskort, id-kort og andre kort i lommestørrelse.

Du kan scanne og udskrive på begge sider af et kort på en enkelt side, hvilket sparer papir og giver et bedre overblik over oplysningerne på kortet.


 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 2. Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring > Kortkopi.

 3. Rediger evt. standardindstillingerne for scanning.

  • Standardbakke – Vælg den standardbakke, der skal bruges til udskrivning af scanningsbilleder.

  • Standardantal for kopier – Angiv antallet af kopier, der automatisk skal udskrives, når programmet bliver brugt.

  • Standardindstilling for kontrast – Angiv en indstilling for at øge eller mindske niveauet af kontrast, når en kopi af det scannede kort udskrives. Vælg Bedst til indhold, hvis printeren skal justere kontrasten automatisk.

  • Standardindstilling for Skaler – Indstil størrelsen for det scannede kort, når det er udskrevet. Standardindstillingen er 100 % (fuld størrelse).

  • Indstillingen Opløsning – Juster kvaliteten af det scannede kort.

   Bemærkninger:

   • Når du scanner et kort, skal du sørge for, at scanningsopløsningen ikke er mere end 200 dpi for farve og 400 dpi for sort og hvid.
   • Når du scanner flere kort, skal du sørge for, at scanningsopløsningen ikke er mere end 150 dpi for farve og 300 dpi for sort og hvid.
  • Udskriv rammer – Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive scanningsbilledet med en kant rundt om.

 4. Klik på Anvend.

Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Kortkopi på startskærmbilledet og derefter følge vejledningen.

Brug af MyShortcut

Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne brugervejledning, på http://support.lexmark.com.

Brug

For at

Ikonet MyShortcut

Oprette genveje på printerens startskærmbillede, med indstillinger for op til 25 ofte anvendte kopi-, fax- eller e-mail-jobs.


Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på MyShortcut og derefter følge instruktionerne på printerens display.

Opsætning af Send til flere

Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne brugervejledning, på http://support.lexmark.com.

Brug

For at

Ikonet Send til flere

Scanne et dokument og derefter sende det scannede dokument til flere destinationer.

Bemærk! Sørg for, at der er nok plads på printerharddisken.


 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. Printerens IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 2. Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring > Send til flere.

 3. Klik på Tilføj fra afsnittet Profiler, og tilpas derefter indstillingerne.

  Bemærkninger:

  • Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen.
  • Hvis du vælger FTP eller Del mappe som en destination, skal du sørge for, at placeringsindstillingen for destinationen er korrekt. Skriv den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor den angivne destination er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se Sådan finder du IP-adressen på computeren.
 4. Klik på Anvend.

Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Send til flere på printerens startskærmbillede og derefter følge vejledningen på printerdisplayet.

Opsætning af Scan til netværk

Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne brugervejledning, på http://support.lexmark.com.

Brug

For at

Ikonet Scan til netværk

Scanne et dokument og sende det til en delt netværksmappe. Du kan definere op til 30 entydige mappedestinationer.

Bemærkninger:

 • Printeren skal have tilladelse til at skrive til destinationerne. Fra den computer, hvor destinationen er angivet, skal der anvendes deling, sikkerhed og firewall-indstillinger for mindst at give printeren skrive-adgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der blev leveret sammen med operativsystemet.
 • Ikonet Scan til netværk vises kun, når der er defineret en eller flere destinationer.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 2. Foretag en af følgende handlinger:

  • Klik på Opsæt Scan til netværk > Klik her.

  • Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring > Scan til netværk.

 3. Angiv destinationerne, og tilpas derefter indstillingerne.

  Bemærkninger:

  • Se hjælpeteksten ud for nogle af felterne for at få en beskrivelse af indstillingen.
  • Hvis du vil sikre, at placeringsindstillingen for destinationen er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor den angivne destination er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se Sådan finder du IP-adressen på computeren.
  • Sørg for, at printeren har adgangsrettigeder til den mappe, hvor den angivne destination er placeret.
 4. Klik på Anvend.

Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Scan til netværk på startskærmbilledet og derefter følge vejledningen på printerdisplayet.