Tilslutning af kabler

Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
Forsigtighedsikon for Standard FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien, skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.
Advarsel - Potentiel skade: For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.
 

Brug

For at

1

EXT-port

Slutte yderligere enheder (telefon eller telefonsvarer) til printeren og telefonlinjen. Brug denne port, hvis du ikke har en dedikeret faxlinje til printeren, og hvis denne forbindelsesmetode understøttes i dit land eller område.

Bemærk! Fjern proppen for at få adgang til porten.

2

LINE-port

Tilslutte printeren til en aktiv telefonlinje via en normal stikkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en anden form for adapter, der giver adgang til telefonlinjen for at sende og modtage faxer.

3

Strømstik

Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

4

USB-printerport

Slut printeren til computeren.

5

Ethernet port

Slut printeren til et Ethernet-netværk.

6

Stik til Internal Solutions Port (ISP) eller til printerharddisk

Bemærk! Hvis printeren understøtter trådløs forbindelse, skal du tilslutte den trådløse antenne her.

Tilslut en ISP eller printerharddisk.

7

USB-port

Tilslut alle kompatible muligheder.


Organisering af kabler

Tilslut Ethernet-kablet og netledningen, og læg derefter kablerne i kanalerne bag på printeren.

Printerbase bagpå med tilsluttede kabler