Annullering af et kopijob

Annullering af et kopijob, mens det originale dokument er i den automatiske dokumentføder

Når den automatiske dokumentføder begynder at behandle et dokument, skal du trykke på Annuller job på printerens kontrolpanel.

Annullering af et kopijob, mens sider kopieres fra scannerens glasplade

Tryk på Annuller job på startskærmbilledet.

Annullering vises på displayet. Når jobbet er annulleret, vises skærmbilledet Kopier.

Annullering af kopieringsjob, mens der udskrives sider

  1. Vælg Annuller job på printerens kontrolpanel, eller tryk på Knappen stop på tastaturet.

  2. Tryk på det job, du vil annullere, og tryk derefter på Slet valgte job.

Bemærk! Hvis du trykker på Knappen stop på tastaturet, skal du trykke på Genoptag for at vende tilbage til startskærmbilledet.