Tilpasning af faxindstillinger

Ændring af faxopløsning

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Fax > indtast faxnummer > Indstillinger

 4. Tryk på pilene i Opløsningsområdet for at vælge den opløsning, som du ønsker.

  Bemærk! Vælg en opløsning fra Standard (hurtigste hastighed) til Ultrafin (bedste kvalitet ved en reduceret hastighed).
 5. Tryk på Fax det.

Gøre en fax lysere eller mørkere

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Fax > indtast faxnummer > Indstillinger

 4. Juster sværtningen af faxen, og tryk derefter på Fax det.

Se en faxlog

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Rapporter.

 3. Klik på Faxjoblog eller Faxopkaldslog.

Blokering af junk-faxer

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Faxindstillinger > Indstilling af analog fax > Bloker fax uden navn.

  Bemærkninger:

  • Denne indstilling blokerer alle indgående faxer, der har et privat opkalds-ID eller intet faxnavn.
  • I feltet Liste over uønskede faxer skal du indtaste telefonnumre eller faxnavne på de specifikke faxopkald, du vil blokere.