Kontrol af status for dele og forbrugsvarer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Tryk på Status/Forbrugsstoffer > Vis forbrugsstoffer på startskærmbilledet.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer den integrerede webserver

Bemærk! Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.
  1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

    Bemærkninger:

    • Vis printerens IP-adresse på startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
    • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
  2. Klik på Enhedsstatus > Flere oplysninger.