Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren

Bemærk! Du bør udføre denne opgave med nogle måneders mellemrum.
Advarsel - Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.
 1. Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud af kontakten.

  Forsigtighedsikon for Elektrisk stød FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
 2. Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.

 3. Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.

 4. Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og brug den til at rense ydersiden af printeren.

  Advarsel - Potentiel skade: Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens yderside.
 5. Forvis dig om at alle områder af printeren er tørre før du begynder et nyt udskrivnings job.

Rengør scannerens glasplade

Rengør scannerens glasplade, hvis du får problemer med udskriftskvaliteten, som f.eks. streger på kopierede eller scannede billeder.

 1. Fugt en blød, fnugfri klud eller et papirserviet forsigtigt med lidt vand.

 2. Åbn scannerdækslet.

 3. Fjern den hvide underside på scannerdækslet.

 4. Åbn det nederste ADF-dæksel.

 5. Aftør ADF-scannerens glasplade under ADF-dækslet.

 6. Luk det nederste ADF-dæksel.

 7. Placer den hvide underside af scannerdækslet på scannerglasset, og luk derefter scannerdækslet.

 8. Aftør de viste områder, og lad dem tørre.

  1

  Hvid underside på scannerdækslet

  2

  Scannerens glasplade

  3

  ADF-glasplade

  4

  Hvid underside på ADF-dækslet


 9. Luk scannerdækslet.

Tømning af en hulningsboks

 1. Træk hulningsboksen ud.

 2. Tøm boksen.

 3. Sæt den tømte hulningsboks tilbage i finisheren, indtil den klikker på plads.