Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Du kan bestemme, hvordan du vil underrettes, når forbrugsstoffer er næsten tomme, snart tomme, næsten helt tomme eller er opbrugt, ved at indstille de valgbare varsler.

Bemærkninger:

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

 2. Klik på Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Beskeder om forbrugsstoffer.

 3. På rullelisten for hvert forbrugsstof skal du vælge blandt følgende meddelelsesindstillinger:

  Meddelelse

  Beskrivelse

  Fra

  Normal printerfunktion for alle forbrugsstoffer anvendes.

  Kun e-mail

  Printeren danner en e-mail, når forbrugssituationen opstår. Status for forbrugsstoffet vises på menusiden og statussiden.

  Advarsel

  Printeren viser en advarsel og danner en e-mail om status for forbrugsstoffet. Printeren stopper ikke, når forbrugssituationen opstår.

  Stop, kan fortsætte1

  Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår, og brugeren skal trykke på en knap for at fortsætte udskrivningen.

  Stop, kan ej fortsætte1,2

  Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår. Forbrugsstoffet skal udskiftes, før udskrivningen kan fortsætte.

  1 Printeren danner en e-mail om status for forbrugsstoffet, når forbrugsmeddelelser er aktiveret.

  2 Printeren stopper, når visse forbrugsstoffer er brugt op, så den ikke beskadiges.


 4. Klik på Send.