Sparer penge og redder miljøet

Lexmark er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO2-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO2-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Se Bruge Økotilstand for at få oplysninger om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi med én printerindstilling.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laser-/LED-printere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under Brug af genbrugspapir.

Besparelse på forbrugsstoffer

Bruge begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter tosidet udskrivning, kan du kontrollere, om der udskrives på en eller begge sider af papiret.

Bemærkninger:

Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at indstille flere sider (Uddelingskopier) til udskriftsjobbet.

Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i Undgå papirstop.

Spare energi

Bruge Økotilstand

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Økotilstand > vælg en indstilling

  Brug

  For at

  Fra

  Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Fra understøtter printerens ydelsesspecifikationer.

  Energi

  Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug.

  • Printerens motorer starter ikke, før det er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives.

  • Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.

  Energi/papir

  Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.

  Almindeligt papir

  • Slå den automatiske dupleksfunktion til.

  • Deaktiver printerlogfunktioner.


 3. Klik på Send.

Reduktion af printerstøj

Aktiver Lydløs tilstand for at reducere støj fra printeren.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger > Lydløs tilstand > vælg en indstilling

  Brug

  For at

  Til

  Reducer printerstøj.

  Bemærkninger:

  • Alle udskriftsjob behandles med reduceret hastighed.
  • Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der er en kort forsinkelse, før den første side udskrives.

  Fra

  Brug standardindstillingerne.

  Bemærk! Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.


 3. Klik på Submit (Send).

Tilpasning af slumringstilstand

 1. På startsiden skal du navigere til:

  menuikonet > Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout > Slumringstilstand

 2. I feltet Slumringstilstand skal du vælge det antal minutter, printeren skal være inaktiv, før den går i slumringstilstand.

 3. Anvend ændringerne.

Brug af dvaletilstand

Dvale er en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm.

Bemærkninger:

 1. På startsiden skal du navigere til:

  menuikonet > Indstillinger > Generelle indstillinger

 2. Vælg Dvale på rullemenuen "Tryk på knappen Slumre" eller "Tryk på Slumre, og hold den nede", og tryk derefter på Send.

Justere printerdisplayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet.

Brug af Embedded Web Server
 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Generelle indstillinger.

 3. I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.

 4. Klik på Send.

Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.

 3. Følg vejledningen på computerskærmen.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO2-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmarks indsamlingsprogram for tonerpatroner sparer årligt genbrugsstationerne for millioner af Lexmark-tonerpatroner, da det både er nemt og gratis at returnere brugte tonerpatroner til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

For at returnere Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding skal du følge de instruktioner, som fulgte med printeren eller tonerpatroner og bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat. Du kan også gøre følgende:

 1. Gå til www.lexmark.com/recycle.

 2. I sektionen Tonerpatroner skal du vælge dit land eller region.

 3. Følg vejledningen på computerskærmen.