Beskrivelse af kopieringsindstillingerne

Kopier fra

Denne funktion åbner et skærmbillede, hvor du kan vælge papirstørrelsen for det oprindelige dokument.

Kopier til

Denne indstilling åbner en skærm, hvor du kan angive den papirstørrelse og -type dine kopier vil blive udskrevet på.

Skaler

Med denne indstilling kan du skalere dokumentet fra 25 % til 400 % fra det originale dokuments størrelse. Du kan også bruge automatisk skalering.

Sværtning

Denne indstilling lader dig justere, hvor lyse eller mørke kopierne skal være i forhold til originaldokumentet.

Sider (dupleks)

Denne indstilling lader dig tage en- eller to-sidede kopier af en- eller to-sidede originaldokumenter.

Sætvis

Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af dokumentet.

Kopier

Denne indstilling lader dig angive antallet af kopier, der skal udskrives.

Indhold

Denne funktion lader dig indstille type og kilde for det originale dokument.

Vælg mellem følgende indholdstyper:

Vælg mellem følgende indholdskilder:

Gem som genvej

Med denne indstilling kan du gemme de aktuelle indstillinger ved at tildele dem et genvejsnavn.

Bemærk! Når du vælger denne indstilling, tildeles det næste tilgængelige genvejsnummer automatisk.

Brug af de avancerede indstillinger

Vælg fra følgende indstillinger: