Tilpasning af indstillinger til kopiering

Kopiering til en anden størrelse

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Kopier fra > vælg størrelsen på originaldokumentet > the accept button

 4. Naviger til:

  Kopier til > vælg en ny størrelse til kopien > the accept button > Kopier det

Fremstille kopier ved hjælp af papir fra en valgt skuffe

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Kopier fra > vælg størrelsen på originaldokumentet > the Accept icon

 4. Naviger til:

  Kopier til > vælg den bakke, der indeholder den papirtype, du vil bruge > the Accept icon

 5. Tryk på Kopier det.

Kopiering af forskellige papirstørrelser

Brug ADF'en til at kopiere originale dokumenter med forskellige papirstørrelser. Afhængigt af de ilagte papirstørrelser og indstillinger til "Kopier til" og "Kopier fra" udskrives hver kopi enten på blandede papirstørrelser (eksempel 1) eller skaleres til en enkelt papirstørrelse (eksempel 2).

Eksempel 1: Kopiering på blandede papirstørrelser
 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Kopier fra > Blandede størrelser > the accept icon

 4. Naviger til:

  Kopier til > Automatisk match af størrelse > the accept icon > Kopier det

  Scanneren identificerer de forskellige papirstørrelser, når de scannes. Kopier udskrives på blandede papirstørrelser i henhold til papirstørrelserne i originalen.

Eksempel 2: Kopiering på en enkelt papirstørrelse
 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Kopier fra > Blandede størrelser > the accept icon

 4. Naviger til:

  Kopier til > Letter > the accept icon > Kopier det

  Scanneren identificerer de forskellige papirstørrelser, når de scannes, og skalerer derefter de blandede papirstørrelser, så de passer til den valgte papirstørrelse.

Kopiering på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Sider (Dupleks) > vælg den foretrukne dupleksmetode

  Bemærk! For den foretrukne dupleksmetode repræsenterer det første tal originalens sider, hvorimod det andet tal repræsenterer sider i kopien. Vælg f.eks. 2-sidet til 2-sidet, hvis du har 2-sidede originaler, og du vil have 2-sidede kopier.
 4. Tryk på the accept button > Kopier det.

Formindske eller forøge størrelsen af kopier.

Kopier kan skaleres fra 25 % til 400 % af det originale dokuments størrelse.

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. Tryk på Kopier på startsiden.

 4. Fra skaleringsområdet skal du trykke på the minus sign icon eller the plus sign icon for at øge eller formindske værdien med 1 %.

  Tryk på "Kopier til" eller "Kopier fra" efter manuel indstilling af Skala ændrer skalaværdien tilbage til Auto.

  Bemærk! Standardindstillingen er Auto. Dette justerer automatisk det scannede billede af det originale dokument, så det passer til størrelsen af det papir, hvorpå du kopierer.
 5. Tryk på Kopier det.

Justering af kopikvalitet

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Indhold

 4. Tryk på den knap, der bedst repræsenterer indholdstypen for det dokument, du kopierer.

  • Tekst— Originaldokumentet er hovedsageligt tekst eller stregtegninger.

  • Tekst/Foto– Originaldokumentet er en blanding af tekst, grafik og fotos.

  • Foto– Originaldokumentet er hovedsageligt et foto eller et billede.

  • Grafik— Originaldokumentet er hovedsageligt forretningsgrafik, såsom lagkagediagrammer, søjlediagrammer og animationer.

 5. Tryk på the accept button.

 6. Tryk på den knap, der bedst repræsenterer indholdskilden for det dokument, du kopierer.

  • Farvelaser– Originaldokumentet er udskrevet på en farvelaserprinter.

  • Inkjet – Originaldokumentet er udskrevet på en inkjet-printer.

  • Blad— Originaldokumentet stammer fra et blad.

  • Presse– Originaldokumentet er udskrevet på en trykpresse.

  • Sort/hvid laser— Originaldokumentet er udskrevet på en monolaserprinter.

  • Foto/film– Originaldokumentet er et foto fra en film.

  • Avis– Originaldokumentet stammer fra en avis.

  • Andet– Originaldokumentet er udskrevet på en anden form for printer eller ukendt printer.

 7. Tryk på the accept button > Kopier det.

Sortering af kopier

Hvis du udskriver flere kopier af et dokument, kan du vælge at udskrive kopierne som et sæt (sorteret) eller at udskrive kopierne som grupper af sider (ikke sorteret).

Sorteret

Ikke sorteret

Print multiple copies of a document in a collated output.
Print multiple copies of a document as group of pages.

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > angiv antallet af kopier > Sorter > vælg den foretrukne rækkefølge af sider > the check icon > Kopier det

Placering af skillesider mellem kopier

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Avancerede indstillinger > Skillesider

  Bemærk! Indstil Sætvis til "1,2,3 - 1,2,3" for at anbringe skillesider mellem kopier. Hvis Sætvis er indstillet til "1,1,1 - 2,2,2", tilføjes skillesider i slutningen af kopieringsjobbet. Der er flere oplysninger i Sortering af kopier.
 4. Vælg en af følgende funktioner:

  • Mellem kopier

  • Mellem job

  • Mellem sider

  • Fra

 5. Tryk på the accept icon > Kopier det.

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

For at spare papir kan du kopiere to eller fire på hinanden følgende sider i et flersidet dokument over på et enkelt ark papir.

Bemærkninger:

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier >> Avancerede indstillinger >> Papirbesparelse > > vælg ønsket output > the accept icon > Kopier det

  Bemærk! Hvis Papirbesparelse er indstillet til Fra, er indstillingen Udskriv siderammer ikke tilgængelig.

Oprettelse af et tilpasset kopieringsjob

Funktionerne Brugerdefineret kopieringsjob eller Oprettelse af job anvendes til at kombinere et eller flere sæt originaler til et enkelt kopieringsjob. Hvert sæt kan scannes vha. forskellige jobparametre. Når et kopieringsjob er sendt og Brugerdefineret job er aktiveret, scannes det første sæt af originaler vha. de angivne indstillinger og derefter scannes det næste sæt med de samme eller andre indstillinger.

Definitionen for et sæt afhænger af scanningskilden:

For eksempel:

 1. Ilæg det originale dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføderbakke eller med forsiden nedad på scannerens glasplade.

  Bemærkninger:

  • Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade.
  • Den automatiske dokumentføders indikatorlampe tændes, når papiret er ilagt korrekt.
 2. Hvis du lægger et dokument i den automatiske dokumentføderbakke, skal du justere papirstyrene.

 3. På startsiden skal du navigere til:

  Kopier > Avancerede indstillinger > Tilpasset job > Til > the accept button > Kopier det

  Bemærk! Når slutningen på et sæt er nået, vises scanningsskærmbilledet.
 4. Læg det næste dokument med forsiden opad og den korte kant først i den automatiske dokumentføder eller nedad på scannerens glas, og tryk derefter på Scan den automatiske dokumentføder eller Scan flatbed.

  Bemærk! Rediger scanningsindstillingerne efter behov.
 5. Hvis du skal scanne endnu et dokument, skal du gentage forrige trin. Hvis ikke, skal du trykke på Afslut job.