Oprettelse af en kopieringsgenvej ved hjælp af printerens kontrolpanel

  1. Tryk på Kopier på startsiden.

  2. Tilpas kopieringsindstillingerne, og tryk derefter på Gem som genvej.

    Bemærk! Hvis du ændrer indstillingerne, efter du har oprettet kopieringsgenvejen, gemmes indstillingerne ikke.
  3. Indtast et entydigt navn til genvejen, og tryk derefter på Udført.

  4. Bekræft, at genvejsnavnet er korrekt, og tryk derefter på OK.

    Hvis genvejsnavnet er forkert, skal du trykke på Annuller og derefter indtaste oplysningerne igen.

Bemærkninger: