Opret en e-mail genvej

Oprettelse af en e-mail genvej ved hjælp af Embedded Web Server

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Håndter genveje > Indstilling af e-mail-genvej under kolonnen Andre indstillinger.

 4. Indtast et unikt navn til e-mail-modtageren, og indtast derefter e-mail adressen. Hvis du indtaster flere adresser, skal du adskille hver adresse med et komma.

 5. Klik på Tilføj.

Oprettelse af en e-mail-genvej ved brug af printerens kontrolpanel

 1. På startsiden skal du navigere til:

  E-mail > Modtager > indtast en e-mail-adresse

  For at oprette en gruppe med modtagere skal du trykke på Næste adresse og derefter indtaste den næste modtagers e-mail adresse.

 2. Tryk på Emne, skriv e-mailens emne, og tryk derefter på Udført.

 3. Tryk på Meddelelse, skriv meddelelsen, og tryk derefter på Udført.

 4. Tilpas e-mail-indstillingerne.

  Bemærk! Hvis du ændrer indstillingerne, efter at e-mail-genvejen er blevet oprettet, gemmes indstillingerne ikke.
 5. Tryk på the add favorite icon.

 6. Indtast et entydigt navn til genvejen, og tryk derefter på Udført.

 7. Bekræft, at genvejsnavnet er korrekt, og tryk derefter på OK.

  Hvis genvejsnavnet er forkert, skal du trykke på Annuller og derefter indtaste oplysningerne igen.

  Bemærkninger:

  • Genvejsnavnet vises på ikonet E-mail-genveje på printerens startskærmbillede.
  • Du kan bruge genvejen, når du sender et andet dokument via e-mail med de samme indstillinger.