Oprettelse af genveje

Oprettelse af en faxdestinationsgenvej ved hjælp af Embedded Web Server

Tildel en genvej til et enkelt faxnummer eller en gruppe faxnumre.

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > Håndter genveje > Indstilling af faxgenvej.

  Bemærk! Der kan kræves en adgangskode. Hvis du ikke har et id og en adgangskode, skal du kontakte systemadministratoren.
 3. Indtast et navn til genvejen, og indtast derefter faxnummeret.

  Bemærkninger:

  • For at oprette en genvej til flere numre skal du indtaste gruppens faxnumre.
  • Adskil faxnumrene i gruppen med et semikolon (;).
 4. Tildel et genvejsnummer.

  Bemærk! Hvis du indtaster et nummer, der allerede anvendes, bliver du bedt om at vælge et andet nummer.
 5. Klik på Tilføj.

Oprettelse af en genvej til faxdestination ved hjælp af printerens kontrolpanel

 1. På startskærmen skal du trykke på Fax og derefter indtaste faxnummeret.

  Bemærk! For at oprette en gruppe af faxnumre, skal du trykke på Næste nummer og derefter indtaste det næste faxnummer.
 2. Tryk på Ikonet Tilføj foretrukne.

 3. Indtast et entydigt navn til genvejen, og tryk derefter på Udført.

 4. Bekræft, at genvejsnavnet er korrekt, og tryk derefter på OK.

  Bemærk! Hvis genvejsnavnet er forkert, skal du trykke på Annuller og derefter indtaste oplysningerne igen.