Beskrivelse af e-mail funktionerne

Modtager(e)

Denne indstilling lader dig angive modtageren af din e-mail. Du kan angive flere e-mail-adresser.

Subject (Emne)

Denne indstilling lader dig indtaste en emnelinje for din e-mail.

Meddelelse

Med denne indstilling kan du indtaste en meddelelse, som vil blive sendt med din indscannede vedhæftede fil.

Filnavn

Denne indstilling lader dig tilpasse filnavnet for den vedhæftede fil.

Originalstørrelse

Denne indstilling lader dig vælge størrelsen på de dokumenter, du skal e-maile. Når Original størrelse er indstillet til Blandede størrelser, kan du kopiere et originalt dokument, der indeholder blandede papirstørrelser (Letter og Legal-sider).

Opløsning

Denne indstilling lader dig justere udskriftskvaliteten af din e-mail. Hvis du øger billedopløsningen, øges e-mailens filstørrelse og den tid, det tager at scanne din original. Filstørrelsen mindskes, når du reducerer billedopløsningen.

Indhold

Denne funktion lader dig indstille type og kilde for det originale dokument.

Vælg mellem følgende indholdstyper:

Vælg mellem følgende indholdskilder:

Gem som genvej

Med denne indstilling kan du gemme de aktuelle indstillinger som en genvej ved at tildele dem et genvejsnavn.

Bemærk! Når du vælger denne indstilling, tildeles det næste tilgængelige genvejsnummer automatisk.

Sværtning

Denne indstilling lader dig justere, hvor lyse eller mørke de scannede dokumenter skal være i forhold til originaldokumentet.

Send som

Denne indstilling lader dig angive udskriftstypen for det scannede billede.

Vælg en af følgende funktioner:

Sideopsætning

Denne mulighed lader dig ændre følgende indstillinger:

Vis scanning

Denne indstilling lader dig kontrollere første side af billedet, før det inkluderes i din e-mail. Når den første side er scannet, standset scanningen, og der vises et eksempelbillede.

Bemærk! Denne indstilling vises kun, hvis der er installeret en fungerende printerharddisk.

Brug af de avancerede indstillinger

Vælg fra følgende indstillinger: