Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Ved at følge disse trin kan du slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

  1. Sluk for printeren.

  2. Tryk på 2 og 6, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

    Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er helt tændt, vises en liste over funktioner på dens display i stedet for standardikonerne for startskærmen.

  3. Tryk på Slet alle indstillinger.

    Printeren genstarter flere gange i løbet af denne proces.

    Bemærk! Indstillinger for Slet alle fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.
  4. Tryk på Tilbage > Afslut konfigurationsmenu.

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.