Slette printerharddiskens hukommelse

Bemærkninger:

Brug af printerens kontrolpanel

  1. Sluk for printeren.

  2. Tryk på 2 og 6, og hold dem nede, mens du tænder for printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

    Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er tændt, vises en liste over funktioner på berøringsskærmen.

  3. Tryk på Slet disk, og tryk på en af følgende:

  4. Tryk på Ja for at fortsætte med disksletning.

    Bemærkninger:

  5. Tryk på Tilbage > Afslut konfigurationsmenu.

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.